19-20 september 2020

Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9

Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de ontmoetingsruimte of straks thuis en je zal wel zien. Voor beide standpunten zijn er immers argumenten.
Enerzijds heb je de werkers van het eerste uur. Zij hebben de ganse dag gezwoegd in de volle hitte. Hebben ze dan geen recht op méér loon? Je kan hun vraag omzetten in hedendaagse termen: overuren, gevarenpremie, een hoger diploma, anciënniteit, een zwaardere verantwoordelijkheid enzovoort. Allemaal reële verschillen die evenwel soms moeilijk af te wegen zijn. Principieel kan je ze in rekening brengen maar in de praktijk is dat niet zo eenvoudig en soms kunnen ze ook tot onredelijke ongelijkheid leiden.
En anderzijds heb je die genereuze houding van de landeigenaar die aan iedereen het nodige gunt, het bestaansminimum zou je kunnen zeggen. Heeft niet ieder mens daar recht op? Wij moeten de discussie hier niet beslechten. Een open sociaal overleg waar mensen echt naar elkaar luisteren is ongetwijfeld de aangewezen weg om tot oplossingen te komen.

Zo kan deze parabel ons doen nadenken over sociale rechtvaardigheid in onze samenleving. Maar er is meer dan alleen maar arbeidsverhoudingen. Los daarvan krijgen we niet allemaal dezelfde kansen in het leven. Word je geboren in armoede? Groei je op in een warm gezin? Kan je gaan studeren en word je daarin aangemoedigd? Enzovoort.
Belangrijker nog dan jouw levensomstandigheden is de manier waarop je ernaar kijkt. Een vrouw die van bij de geboorte zwaar gehandicapt en nu totaal afhankelijk is hoorde ik tevreden zeggen: ’Ik heb een gelukkige jeugd gehad en ik leef nog gaarne’ Zij wil haar dagen niet laten vergallen door verbittering en kan ook blij zijn omdat een ander het goed heeft.
Maar er is nog iets. Misschien is je ook dat zinnetje opgevallen dat Jesaja in de mond van Jhwh legt: ’ Uw gedachten zijn nu eenmaal niet de mijne.’ Hoe zorgzaam we ons ook voorbereiden op de toekomst, toch kunnen we ze niet helemaal voorzien. Ook wanneer we misschien denken dat onze tijd van werken nu wel voorbij is, kunnen omstandigheden en vooral medemensen op ons een onvoorzien beroep doen. Of plots en onverwacht is het ogenblik gekomen voor ons eigen afscheid.

Herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
09-10 juli 2016 Beste medegelovigen In de eerste lezing uit het Oude Testament hoorden we hoe Mozes het Joodse volk oproept om de voorschriften en de wetten te onderhouden en
11-12 juli 2020 Beste medegelovigen, Met de “lockdown” van de voorbij maanden, heb ik heel veel in onze tuin gewerkt. Ik heb genoten van de natuur dank zij de warme
startviering 18 september... Beste medeparochianen, Ja voor onze start hebben wij met de liturgische werkgroep gekozen om dit jaar het thema “ bouwen” te nemen. We vonden het heel toepasselijk
09-10 september Vierentwintigste zondag door het jaar 11 september 2016 Beste mensen, Jezus ontvangt tollenaars en zondaars en gaat met hen aan tafel. En daarover morren de farizeeën en
Startviering 20 september
28e zondag: Preek 10-11 o... Overweging. “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent,
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
05 mei 2016 komt later.
preek 13-14 juni 2020 Mt. 9,36-10,8 en Ex 19,2-6b Geroepen om Apostel te zijn in onze Coronatijd Het evangelie houdt een oproep in die ook vandaag zijn zin. Jezus heeft,zijn vrienden
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat