19-20 september 2020

Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9

Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de ontmoetingsruimte of straks thuis en je zal wel zien. Voor beide standpunten zijn er immers argumenten.
Enerzijds heb je de werkers van het eerste uur. Zij hebben de ganse dag gezwoegd in de volle hitte. Hebben ze dan geen recht op méér loon? Je kan hun vraag omzetten in hedendaagse termen: overuren, gevarenpremie, een hoger diploma, anciënniteit, een zwaardere verantwoordelijkheid enzovoort. Allemaal reële verschillen die evenwel soms moeilijk af te wegen zijn. Principieel kan je ze in rekening brengen maar in de praktijk is dat niet zo eenvoudig en soms kunnen ze ook tot onredelijke ongelijkheid leiden.
En anderzijds heb je die genereuze houding van de landeigenaar die aan iedereen het nodige gunt, het bestaansminimum zou je kunnen zeggen. Heeft niet ieder mens daar recht op? Wij moeten de discussie hier niet beslechten. Een open sociaal overleg waar mensen echt naar elkaar luisteren is ongetwijfeld de aangewezen weg om tot oplossingen te komen.

Zo kan deze parabel ons doen nadenken over sociale rechtvaardigheid in onze samenleving. Maar er is meer dan alleen maar arbeidsverhoudingen. Los daarvan krijgen we niet allemaal dezelfde kansen in het leven. Word je geboren in armoede? Groei je op in een warm gezin? Kan je gaan studeren en word je daarin aangemoedigd? Enzovoort.
Belangrijker nog dan jouw levensomstandigheden is de manier waarop je ernaar kijkt. Een vrouw die van bij de geboorte zwaar gehandicapt en nu totaal afhankelijk is hoorde ik tevreden zeggen: ’Ik heb een gelukkige jeugd gehad en ik leef nog gaarne’ Zij wil haar dagen niet laten vergallen door verbittering en kan ook blij zijn omdat een ander het goed heeft.
Maar er is nog iets. Misschien is je ook dat zinnetje opgevallen dat Jesaja in de mond van Jhwh legt: ’ Uw gedachten zijn nu eenmaal niet de mijne.’ Hoe zorgzaam we ons ook voorbereiden op de toekomst, toch kunnen we ze niet helemaal voorzien. Ook wanneer we misschien denken dat onze tijd van werken nu wel voorbij is, kunnen omstandigheden en vooral medemensen op ons een onvoorzien beroep doen. Of plots en onverwacht is het ogenblik gekomen voor ons eigen afscheid.

Herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
2-3 april 2016 Beste mensen, Na zijn kruisdood is Jezus na drie dagen met Pasen verrezen, en toch heerste er nog onrust bij Jezus’ volgelingen. De leerlingen van Jezus waren
23-24-januari Gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen ____24/01/2016 “De Heer heeft mij gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen”. Dit zinnetje stond –
Bijbels Leerhuis We hopen onze zoektocht naar Jezus van Nazareth verder te zetten op woensdagavonden. Marcus blijft onze gids. Data: op woensdag 16 september 2020, 21 oktober 2020, 18
28e zondag: Preek 10-11 o... Overweging. “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent,
27-28 augustus “Kom mannekens, aan tafel!” Waarschijnlijk hebben de meesten onder ons nog verre –misschien heel verre- maar gelukkige herinneringen hoe we vroeger door moeder aan tafel geroepen werden.
29-30 aug.2020 Beste medeparochianen 29-30 augustus 2020 Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele
21-22 mei 2016 Beste medegelovigen , Vandaag geen gemakkelijke lezingen die eigenlijk van ons veel geduld, heel veel geduld vragen. Als moeder van 5 kinderen kreeg ik wel eens de
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
18-19-juli 2020 Mildheid en geduld 19/07/2020 In de eerste lezing uit het Boek Wijsheid horen we hoe God rechtvaardig is en met grote mildheid regeert over de mensen. Weliswaar
27e zondag: Preek van 3-4... Beste Medegelovigen, Er zijn bijbelteksten waar ik het moeilijk mee heb. Zoals vandaag.” Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? ”Of : Dat een vrouw