19-20 september 2020

Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9

Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de ontmoetingsruimte of straks thuis en je zal wel zien. Voor beide standpunten zijn er immers argumenten.
Enerzijds heb je de werkers van het eerste uur. Zij hebben de ganse dag gezwoegd in de volle hitte. Hebben ze dan geen recht op méér loon? Je kan hun vraag omzetten in hedendaagse termen: overuren, gevarenpremie, een hoger diploma, anciënniteit, een zwaardere verantwoordelijkheid enzovoort. Allemaal reële verschillen die evenwel soms moeilijk af te wegen zijn. Principieel kan je ze in rekening brengen maar in de praktijk is dat niet zo eenvoudig en soms kunnen ze ook tot onredelijke ongelijkheid leiden.
En anderzijds heb je die genereuze houding van de landeigenaar die aan iedereen het nodige gunt, het bestaansminimum zou je kunnen zeggen. Heeft niet ieder mens daar recht op? Wij moeten de discussie hier niet beslechten. Een open sociaal overleg waar mensen echt naar elkaar luisteren is ongetwijfeld de aangewezen weg om tot oplossingen te komen.

Zo kan deze parabel ons doen nadenken over sociale rechtvaardigheid in onze samenleving. Maar er is meer dan alleen maar arbeidsverhoudingen. Los daarvan krijgen we niet allemaal dezelfde kansen in het leven. Word je geboren in armoede? Groei je op in een warm gezin? Kan je gaan studeren en word je daarin aangemoedigd? Enzovoort.
Belangrijker nog dan jouw levensomstandigheden is de manier waarop je ernaar kijkt. Een vrouw die van bij de geboorte zwaar gehandicapt en nu totaal afhankelijk is hoorde ik tevreden zeggen: ’Ik heb een gelukkige jeugd gehad en ik leef nog gaarne’ Zij wil haar dagen niet laten vergallen door verbittering en kan ook blij zijn omdat een ander het goed heeft.
Maar er is nog iets. Misschien is je ook dat zinnetje opgevallen dat Jesaja in de mond van Jhwh legt: ’ Uw gedachten zijn nu eenmaal niet de mijne.’ Hoe zorgzaam we ons ook voorbereiden op de toekomst, toch kunnen we ze niet helemaal voorzien. Ook wanneer we misschien denken dat onze tijd van werken nu wel voorbij is, kunnen omstandigheden en vooral medemensen op ons een onvoorzien beroep doen. Of plots en onverwacht is het ogenblik gekomen voor ons eigen afscheid.

Herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
Bijbels Leerhuis We hopen onze zoektocht naar Jezus van Nazareth verder te zetten op woensdagavonden. Marcus blijft onze gids. Data: op woensdag 16 september 2020, 21 oktober 2020, 18
startviering 18 september... Beste medeparochianen, Ja voor onze start hebben wij met de liturgische werkgroep gekozen om dit jaar het thema “ bouwen” te nemen. We vonden het heel toepasselijk
28-29 mei 2016 Beste medegelovigen Het verhaal van de honderdman in Kafarnaüm, dat we vandaag uit het evangelie van Lucas mochten beluisteren is een vreemd voorbeeld van geloof. Net omdat
27-28 augustus “Kom mannekens, aan tafel!” Waarschijnlijk hebben de meesten onder ons nog verre –misschien heel verre- maar gelukkige herinneringen hoe we vroeger door moeder aan tafel geroepen werden.
05 mei 2016 komt later.
3 januari 2016 Overweging Jes 60,1-6 Mt 2,1-12 Deze week vieren we het feest van Epifanie. Epifanie komt van Epifania, een Grieks woord dat ‘verschijning’ betekent. Gods verschijning in Jezus
16-17 april 2016 Komt nog
23-24-januari Gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen ____24/01/2016 “De Heer heeft mij gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen”. Dit zinnetje stond –
30-31 juli 2016 De lezingen zijn deze zondag wel heel goed op elkaar afgestemd. In alle drie, dus ook de brief van Paulus die we niet hoorden, gaat het over