23-24 april 2016

Jezus’ nieuw gebod Hand 14,21-27 en Jo 13,31-35

In de kapel van mijn vroegere school hing boven het altaar een ongewoon kruisbeeld. Jezus droeg daar op zijn hoofd geen doornenkroon maar een gouden koningskroon en hij stond rechtop met wijdopen armen als een dirigent of een regisseur. Ik meen -maar sommigen onder jullie zullen zich dat preciezer herinneren- dat ook in de Sint Jozefkerk een dergelijk kruisbeeld hing. Die voorstelling gaat terug op het evangelie volgens Joannes.
Kruisiging was niet alleen een gruwelijke foltering maar ook een vernedering, een ontering waarmee een mens geschandvlekt werd als misdadiger. Dat hadden de religieuze overheden Jezus aangedaan; zo wilden ze hem helemaal onschadelijk maken. Maar God heeft hem in eer hersteld, hem uit de dood opgewekt, hem verheerlijkt, omdat ook Jezus zich totaal had ingezet voor Gods heerlijkheid. Tot dat inzicht is Joannes en de joanneïsche gemeente gekomen na enkele tientallen jaren van meditatie. Daarom schrijven ze dat Jezus God verheerlijkt en dat God Jezus verheerlijkt.
Een leessleutel die we ook hier op het Joannes-evangelie moeten toepassen is dat Joannes wat hij zelf wil zeggen in de mond van Jezus legt. Alsof deze bij het begin van het avondmaal heel zijn lijdensweg als een triomftocht zou hebben aangekondigd en gezegd zou hebben dat God hem spoedig zou verheerlijken.

Als je aan de hand van de eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen probeert de zendingsreizen van Paulus te volgen, kom je wel onder de indruk. Als je thuis op een landkaart kijkt of misschien zelfs ter plaatse in het huidige Turkije met de vervoermiddelen van vandaag, ga je beseffen welke afstanden hij grotendeels te voet heeft afgelegd, en dan lees je over de weerstand en de vervolgingen die hij heeft moeten verduren. Wat was die man blijkbaar gemotiveerd en begeesterd! Zijn enthousiasme was zo aanstekelijk dat velen hem volgden op de weg van Jezus. Hij bracht die mensen samen in wat wij nu ‘parochies’ noemen en organiseerde een goede leiding van oudsten.
Wat trok de mensen zo massaal aan? Blijkbaar kwam de vreugde van de blijde boodschap, -‘evangelii gaudium’- toen nog fris en wervend over. Vooral heidenen die wat verloren liepen in de godenwereld van de Griekse en Romeinse mythologie werden aangetrokken door de éne vaderlijke God van Jezus, en door Jezus’ oproep: ‘zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’.

Daarmee weten ook wij waar het op aan komt!

herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
16-17 april 2016 Komt nog
09-10 september Vierentwintigste zondag door het jaar 11 september 2016 Beste mensen, Jezus ontvangt tollenaars en zondaars en gaat met hen aan tafel. En daarover morren de farizeeën en
1 zondag advent :28-29 no... Een tijdje geleden waren mijn echtgenote Marcia en ik gezellig aan het tafelen met een ander koppel (laat ik ze Mireille en Leon noemen); Marcia had alweer
28e zondag: Preek 10-11 o... Overweging. “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent,
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
9-10 januari 2016 Zondag 10 januari 2016 Jezus gaat zich laten dopen. Lc3,15-16.21-22 Als wij horen spreken over een doopsel zien we waarschijnlijk in onze verbeelding een babytje op de
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
2-3 april 2016 Beste mensen, Na zijn kruisdood is Jezus na drie dagen met Pasen verrezen, en toch heerste er nog onrust bij Jezus’ volgelingen. De leerlingen van Jezus waren
1 november: Allerheiligen Beste medegelovigen, We weten allemaal wat het betekent zich eens’ zalig voelen, zich gelukkig voelen. We hebben van die momenten waar we ondervinden dat het leven meevalt,
26 e zondag: Preek van Pa... Preek van 26 en 27 september 2015 (Mc 9, 38-48) In De Standaard van enkele weken geleden las ik een column van voetbalcommentator en columnist Filip Joos.