28e zondag: Preek 10-11 okt 2015

Overweging.

“Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”
Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent, en hij antwoordt hierop dat hij zich aan alle geboden houdt. Jezus, die de man liefdevol aanzag, zei hem:” Een ding ontbreekt u, ga uw bezit verkopen en geef het aan de armen.” Dat antwoord schokte de man, en hij ging ontdaan weg. Ik vind de man nogal overtuigd van zichzelf, van zijn goedheid. Dat hij zich aan alle geboden houdt! Wie kan dat van zichzelf zeggen? Wie maakt er nooit eens een foutje. Hij blijkbaar niet. En daar is hij erg fier op.

Ik denk dat Jezus had gemerkt dat de man meer met zichzelf bezig was dan met waar het werkelijk op aankomt in het leven. Het eeuwig leven kun je niet zomaar verdienen. Het is geen vraag met een eenvoudig antwoord. Als je dit en dat doet, dan kom het wel voor elkaar. De man vertrouwde teveel op zichzelf. Dat hij alles op eigen kracht zou kunne bereiken.

Deze evangelielezing leert ons dat we moeten vertrouwen op God. Dat in dat vertrouwen, in die overgave, het geluk en het eeuwig leven verborgen liggen, en niet in materiële welvaart of goede daden ter meerdere glorie van ons eigen persoontje. 3Niemand is goed dan God alleen”, zegt Jezus. Daarin ligt de kern van wat Jezus ons wil duidelijk maken. Wat voor God telt, is ons goed zijn vanwege God. Niet omdat we onszelf dan op de bost kunnen slaan, en zeggen: Kijk eens hoe goed ik ben, ik onderhoud al de geboden: ik eer mijn vader en moeder, ik doe niemand tekort enz. Nee, daar hoeven we niet stoer over te doen. Veel belangrijker is God in onszelf toe te laten. Of we nu veel geld hebben of weinig geld. Als we teveel aan materiële zaken hangen, als we teveel met onszelf bezig zijn of denken dat we alles zelf wel kunnen, dan zal het voor een kameel gemakkelijker zijn door het o van een naald te gaan, dan voor u of mij het Koninkrijk Gods binnen te komen.

Of we gered worden of niet, ligt niet aan ons. Die macht ligt in de handen van God. En dat is maar goed ook. Want wij zouden er alleen maar ruzie om maken. Wie leeft het beste, we geeft het meeste weg. Enz. Nee, God toelaten in je leven, leven vanuit het vertrouwen dat zijn Geest ons leidt, dat kan maken dat we echt de goede dingen doen en onze bestemming bereiken. Jezus heeft ons voorgeleefd hoe dat moet. Door de geboden te houden natuurlijk, maar ook door niet te oordelen, de ander met een open en liefdevolle houding tegemoet te treden, en de schepping te respecteren. Zo geven we God de kans in ons zijn werk te doen.

Jezus, Gods Zoon die voor ons mens is geworden, kijkt ons liefdevol aan. Het is aan ons die blik te beantwoorden. Als we te zeer vasthouden aan onze persoonlijke en collectieve rijkdom zal dat moeilijk gaan. Ik hoop dat de liefdevolle blik van Jezus ons mag bereiken. Dan houden we oog voor wie én zwak is en onze zorg en aandacht nodig heeft. Ik denk hierbij met name aan de mensen die onze kant uitkomen omdat ze gevlucht zijn voor oorlog en geweld, maar ook aan water, land en lucht die uit onverschilligheid en puur winstbejag zo vervuild raken dat alle leven op aarde bedreigd wordt. En het leven van de zwakken het eerst.

Niemand is goed dan God alleen. Laten we zijn liefde toelaten in ons hart.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
30-31 juli 2016 De lezingen zijn deze zondag wel heel goed op elkaar afgestemd. In alle drie, dus ook de brief van Paulus die we niet hoorden, gaat het over
23-24 april 2016 Jezus’ nieuw gebod Hand 14,21-27 en Jo 13,31-35 In de kapel van mijn vroegere school hing boven het altaar een ongewoon kruisbeeld. Jezus droeg daar op zijn
28e zondag: Preek 10-11 o... Overweging. “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent,
12-13 maart 2016 “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” Dikwijls worden we in de evangelielezingen geconfronteerd met twee vormen van godsdienstigheid waarbij
18-19 juni 2016 Beste Medegelovigen, Stel je eens even voor. Je ziet iemand , die aan het bidden is…en je komt er voorbij en die mens vraagt je…wat denken de
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
startviering 18 september... Beste medeparochianen, Ja voor onze start hebben wij met de liturgische werkgroep gekozen om dit jaar het thema “ bouwen” te nemen. We vonden het heel toepasselijk
30e zondag: 24-25 oktober... Beste Medegelovigen Bij het voorbereiden van deze homilie kwam ik tot de bedenking, dat wij in ons leven ook momenten hebben van blindheid. We zeggen wel eens:
1 zondag advent :28-29 no... Een tijdje geleden waren mijn echtgenote Marcia en ik gezellig aan het tafelen met een ander koppel (laat ik ze Mireille en Leon noemen); Marcia had alweer
07-08 mei 2016 Beste medegelovigen, Behoort u ook tot die groep van mensen die niet zo goed slaapt en soms lang, te lang, wakker ligt? Ik hoop van niet maar