9-10 januari 2016

Zondag 10 januari 2016 Jezus gaat zich laten dopen. Lc3,15-16.21-22

Als wij horen spreken over een doopsel zien we waarschijnlijk in onze verbeelding een babytje op de arm van zijn moeder, verwonderd en misschien luid protesterend op het ogenblik dat het doopwater over zijn hoofdje vloeit. Jezus’ doopsel dat we vandaag gedenken verliep heel anders. Zijn naam had hij al gekregen, bij de besnijdenis acht dagen na zijn geboorte. Nu, jaren later als een volwassen man achteraan in de twintig komt hij naar de Jordaan waar Johannes de mensen doopt terwijl ze hun zonden bekennen. Als Jezus uit het water boenkomt ziet hij in een visioen als het ware de donkere hemel van de boetepredikant Johannes de Doper openscheuren, er komt over hem een diep serene vrede, rustig als het neerstrijken van een duif en hij weet zich door God aangesproken. Hij hoort een innerlijke stem die hem zegt: ’Jongen, ik zie je graag leven. Je mag er zijn. ’Lucas, die altijd graag aanschouwelijk vertelt, schrijft dat de heilige geest ’in lichamelijke gedaante’ als een duif op hem neerdaalt. Dat de geest van God zich zou vermommen lijkt me wel heel eigenaardig en weinig terzake. Maar belangrijk is Jezus’ vreugdevolle bewustwording dat God van hem houdt. Die blijde zekerheid gaat hij onverwijld overal meedelen. Het is de kern van zijn blijde boodschap. Zijn doopsel is een ingrijpend genadevol moment dat richting geeft aan zijn leven.

Op die manier beleven wij doorgaans een doopselviering niet, althans wanneer de dopeling een kind is. Dat kan immers de grote levenskeuzen nog niet aan. Men wijst wel eens op het gevaar dat een christelijke gemeenschap alleen door kinderdoopsels nieuwe leden krijgt. Dreigt het bewuste geloven dat niet te verdwijnen?

Waarom blijven we dan toch jonge kinderen en zelfs babytjes dopen? Toch niet meer uit angst voor hel of vagevuur of voorgeborchte van de hel zoals men vroeger zei? Of is het alleen uit traditie en respect voor aloude waarden? Of om de familie nog eens samen te brengen om de geboorte te vieren? Dat zal allemaal zeker meetellen maar er is wel meer dan dat. Niet voor het bewustwording en engagement. Zonder te indoctrineren willen zij het kind helpen opgroeien tot een gelukkig mens, bevrijd van egoïsme. Ze willen het ook in contact brengen met goede mensen en kennis laten maken met de persoon van Jezus en zijn beeld van God, zijn onverwoestbare band met God die ons liefheeft.

En hopelijk ogen wij, volwassenen, aan de hand van de kinderen, Jezus en zijn en onze Vader steeds weer op nieuwe wijze leren kennen.

Herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
1 zondag advent :28-29 no... Een tijdje geleden waren mijn echtgenote Marcia en ik gezellig aan het tafelen met een ander koppel (laat ik ze Mireille en Leon noemen); Marcia had alweer
04-05 juni 2016 Overweging 1 Koningen 17,17-24 Lucas 7,11-17 God laat zich ontroeren door uitzonderlijk lijden. En welk een lijden! In de eerste lezing gaat het om een moeder wier
25-26 juni 2016 Preek van 25 en 26 juni 2016 Beste medeparochianen Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) heeft eind vorig schooljaar haar naam gewijzigd in Katholiek Onderwijs
Bijbels Leerhuis Terug naar de bron! In het oudste evangelie, dat volgens Markus, gaan we op zoek naar Jezus van Nazareth. Wat kan hij betekenen in ons eigen leven
28-29 mei 2016 Beste medegelovigen Het verhaal van de honderdman in Kafarnaüm, dat we vandaag uit het evangelie van Lucas mochten beluisteren is een vreemd voorbeeld van geloof. Net omdat
26 e zondag: Preek van Pa... Preek van 26 en 27 september 2015 (Mc 9, 38-48) In De Standaard van enkele weken geleden las ik een column van voetbalcommentator en columnist Filip Joos.
09-10 juli 2016 Beste medegelovigen In de eerste lezing uit het Oude Testament hoorden we hoe Mozes het Joodse volk oproept om de voorschriften en de wetten te onderhouden en
Preek 20-21 juni 2020 Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Wees dus niet bevreesd.’ Zusters en broeders, drie keer zegt Jezus dat we niet bang moeten zijn, maar we weten dat
24-25 september 2016 Sommige details in deze parabel klinken ons wellicht wat vreemd in de oren. Bijvoorbeeld dat die Lazarus hoopte op wat er van de tafel zou vallen. Dat