OKRA
Nieuwsbrief OKRA

Dinsdag 13 september 2016: Bezoek aan de Zoo om 10.30 uur aan de ingang.einde 15 uur prijs: 22 € woensdag 21 september daguitstap Lekker Zeelands: om 08 uur stipt dienstencentrum, Van schoonbekestraat 54 einde 17.30 uur zaterdag 24 september Wafelenbak Antwerpen Kiel van 13-17 uur Zaal Horizon, Pierenbergstraat 65,2020 Antwerpen woensdag 9 november 14.30 uur […]