Kerstviering 25 december

Kerst 2015. Zusters en Broeders ,
Het is weer kerst. Kerst annoo 2015. En nog steeds vieren wij de geboorte van onze Redder.
De geboorte van een kind wekt nog steeds diepe vreugde op . Het is voor het echtpaar een uiting van liefde. Het is een gezin willen vormen en samen een toekomst uitbouwen. Met een kind willen man en vrouw zin en betekenis geven aan hun samenzijn. Dat is alleen mogelijk als dat gezin leeft in een situatie van vrede, en van eerlijke kansen en mogelijkheden. Maar spijtig genoeg is dit niet altijd zo. Vandaag zijn er wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht voor geweld, uitbuiting. Radeloos zijn ze op zoek naar vrede, naar eerlijke kansen, naar mogelijkheden tot een echt leven.

Het lijkt wel of het verhaal van Jozef en Maria zich vandaag opnieuw afspeelt.
Hoeveel vluchtelingen zijn niet onderweg. Moeten vluchten voor wreedheid en geweld, voor terroristen, voor oorlog . Daarom dat we dit jaar ook een tent geplaatst hebben in onze kerk. Geen stal maar een tent. Zoals we die in Brussel gekend hebben. Er was geen plaats….de papieren zijn nog niet in orde.
Maria en Jozef waren niet echt op de vlucht, maar wel van thuis weg. Niet omdat ze dat wilden, maar omdat ze moesten. Want keizer Augustus eiste dat er in zijn rijk een volkstelling gehouden werd. Zo kon hij het volk beter onder controle houden. Dus zijn Jozef en Maria onderweg naar Bethlehem, want daar moest Jozef zich inschrijven. Maria was hoogzwanger, er is zoveel volk onderweg dat er nergens plaats is voor hen, dus bevalt ze in een stal. Voor haar kind is er geen mooie wieg, maar alleen een kribbe, een voederbak voor het vee.
Zo is Jezus geboren, als een kind van eenvoudige, kleine mensen zonder macht.
De geboorte van Jezus wordt ook niet bekend gemaakt aan Koningen , of keizers of machtige heerser…maar aan herders. Herders die ’s nachts over de kudde moesten waken. De herders waakten niet over hun eigen kudde, maar over de kudde van mensen met geld en met macht. Herders waren arme mensen die niet in de stad mochten wonen, ze waren te arm. Daar is Jezus geboren, bij armen, kleinen en machtelozen. Zo was het toen, en zo is het vandaag. God leeft niet te midden van pracht en praal, maar van eenvoud en kleinheid.
Vandaag zeggen de engelen ons : Ik heb voor jullie een vreugdevolle boodschap, die voor iedereen bestemd is: Vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer.
Wat een vreugde voor mensen die moeten ronddwalen in het duister van wreedheid en geweld, die vluchten voor terroristen, die wanhopig op zoek zijn naar echt leven. Maar ook voor ons die misschien het ook niet zo gemakkelijk hebben.
Zoals Jesaja zegt in de eerste lezing: Het volk dat ronddwaalt in het duister, ziet een groot licht.
Moge het zo zijn dat het licht van God straalt over alle mensen.

Moge het zo zijn dat Jezus de Redder is van heel het volk, en dat heel het volk in Hem ziet de “Wonderbare Raadsman en de Goddelijke Held, de Vorst van vrede en gerechtigheid” Wat een heerlijk Kerstfeest zou dat zijn. Een kerstfeest dat niet vergaat, maar dat in vrede en vreugde gevierd wordt.
Deze hoopvolle boodschap die wij vandaag mee naar huis nemen is voor elke man, voor elke vrouw, wat ook hun leeftijd, hun verleden, hun zwakten, hun nederlagen of successen, hun verdriet of wanhoop zijn.
Vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer . Het kindje Jezus houdt zijn armen open, om U te omhelzen. Moge we deze vreugde uitstralen.
Zalig Kerstfeest.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
14-15 mei 2016 Pinksteren 2016 Gods geest Hand.2,1-11 Jo 14,15-16.23b-26 Beste medegelovigen, De bekende en lang omstreden theoloog Hans Küng vertelt in zijn memoires over zijn vele oecumenische contacten met
26 e zondag: Preek van Pa... Preek van 26 en 27 september 2015 (Mc 9, 38-48) In De Standaard van enkele weken geleden las ik een column van voetbalcommentator en columnist Filip Joos.
23-24-januari Gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen ____24/01/2016 “De Heer heeft mij gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen”. Dit zinnetje stond –
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
15 augustus 2016 Beste medegelovigen, Op dit feest van Maria tenhemelopneming wil ik blij en dankbaar, als vrouw en als moeder, samen met jullie opkijken naar ons aller moeder: Maria.
30-31 januari 2016 Als predikant voel ik mij rechtstreeks aangesproken door deze twee schriftlezingen. – In de eerste is het de bange Jeremia die door Jhwh wordt aangepord om het
04-05 juni 2016 Overweging 1 Koningen 17,17-24 Lucas 7,11-17 God laat zich ontroeren door uitzonderlijk lijden. En welk een lijden! In de eerste lezing gaat het om een moeder wier
leden van het Parochietea... Anne Willocx-Michielsen, verantwoordelijke gsm 0476 24 54 01 Herman Paulussen 03 257 27 49 Paul Bats 03 230 77 44 Patrick Van der Straten 03 239 97
27 december: Heilige Fami... Lc 2,41-52 1Sam , 20-28 Het liturgisch kalender noemt deze zondag: “Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.” Daarbij worden de broers en zussen van
31 e zondag: 7-8 november... Vertrouwen op God In de lezingen staan vandaag twee weduwen centraal, twee vrouwen die vanwege hun armoede en isolement aan de rand van de maatschappij leven. Zij