Kerstviering 25 december

Kerst 2015. Zusters en Broeders ,
Het is weer kerst. Kerst annoo 2015. En nog steeds vieren wij de geboorte van onze Redder.
De geboorte van een kind wekt nog steeds diepe vreugde op . Het is voor het echtpaar een uiting van liefde. Het is een gezin willen vormen en samen een toekomst uitbouwen. Met een kind willen man en vrouw zin en betekenis geven aan hun samenzijn. Dat is alleen mogelijk als dat gezin leeft in een situatie van vrede, en van eerlijke kansen en mogelijkheden. Maar spijtig genoeg is dit niet altijd zo. Vandaag zijn er wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht voor geweld, uitbuiting. Radeloos zijn ze op zoek naar vrede, naar eerlijke kansen, naar mogelijkheden tot een echt leven.

Het lijkt wel of het verhaal van Jozef en Maria zich vandaag opnieuw afspeelt.
Hoeveel vluchtelingen zijn niet onderweg. Moeten vluchten voor wreedheid en geweld, voor terroristen, voor oorlog . Daarom dat we dit jaar ook een tent geplaatst hebben in onze kerk. Geen stal maar een tent. Zoals we die in Brussel gekend hebben. Er was geen plaats….de papieren zijn nog niet in orde.
Maria en Jozef waren niet echt op de vlucht, maar wel van thuis weg. Niet omdat ze dat wilden, maar omdat ze moesten. Want keizer Augustus eiste dat er in zijn rijk een volkstelling gehouden werd. Zo kon hij het volk beter onder controle houden. Dus zijn Jozef en Maria onderweg naar Bethlehem, want daar moest Jozef zich inschrijven. Maria was hoogzwanger, er is zoveel volk onderweg dat er nergens plaats is voor hen, dus bevalt ze in een stal. Voor haar kind is er geen mooie wieg, maar alleen een kribbe, een voederbak voor het vee.
Zo is Jezus geboren, als een kind van eenvoudige, kleine mensen zonder macht.
De geboorte van Jezus wordt ook niet bekend gemaakt aan Koningen , of keizers of machtige heerser…maar aan herders. Herders die ’s nachts over de kudde moesten waken. De herders waakten niet over hun eigen kudde, maar over de kudde van mensen met geld en met macht. Herders waren arme mensen die niet in de stad mochten wonen, ze waren te arm. Daar is Jezus geboren, bij armen, kleinen en machtelozen. Zo was het toen, en zo is het vandaag. God leeft niet te midden van pracht en praal, maar van eenvoud en kleinheid.
Vandaag zeggen de engelen ons : Ik heb voor jullie een vreugdevolle boodschap, die voor iedereen bestemd is: Vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer.
Wat een vreugde voor mensen die moeten ronddwalen in het duister van wreedheid en geweld, die vluchten voor terroristen, die wanhopig op zoek zijn naar echt leven. Maar ook voor ons die misschien het ook niet zo gemakkelijk hebben.
Zoals Jesaja zegt in de eerste lezing: Het volk dat ronddwaalt in het duister, ziet een groot licht.
Moge het zo zijn dat het licht van God straalt over alle mensen.

Moge het zo zijn dat Jezus de Redder is van heel het volk, en dat heel het volk in Hem ziet de “Wonderbare Raadsman en de Goddelijke Held, de Vorst van vrede en gerechtigheid” Wat een heerlijk Kerstfeest zou dat zijn. Een kerstfeest dat niet vergaat, maar dat in vrede en vreugde gevierd wordt.
Deze hoopvolle boodschap die wij vandaag mee naar huis nemen is voor elke man, voor elke vrouw, wat ook hun leeftijd, hun verleden, hun zwakten, hun nederlagen of successen, hun verdriet of wanhoop zijn.
Vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer . Het kindje Jezus houdt zijn armen open, om U te omhelzen. Moge we deze vreugde uitstralen.
Zalig Kerstfeest.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
16-17 januari 2016 Beste Medegelovigen, Vandaag kregen we het verhaal van de bruiloft van kana. Het verhaal dat we allemaal wel kennen. Voor Johannes is dit verhaal het eerste teken
startviering 18 september... Beste medeparochianen, Ja voor onze start hebben wij met de liturgische werkgroep gekozen om dit jaar het thema “ bouwen” te nemen. We vonden het heel toepasselijk
13-14 augustus 2016 Vorige week sprak Jezus over waakzaamheid. Leef in het heden en houd de lampen brandend. Zie wat er om je heen gebeurt en heb oog voor de
28e zondag: Preek 10-11 o... Overweging. “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent,
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
30-31 januari 2016 Als predikant voel ik mij rechtstreeks aangesproken door deze twee schriftlezingen. – In de eerste is het de bange Jeremia die door Jhwh wordt aangepord om het
12-13 maart 2016 “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” Dikwijls worden we in de evangelielezingen geconfronteerd met twee vormen van godsdienstigheid waarbij
Startviering 20 september
09-10 april 2016 Overweging Handelingen 5,27b-32.40b-41 Johannes 21,1-19 “Ik ga vissen,” zegt Petrus. “Wij gaan mee,” is het antwoord van de andere apostelen. Wat doe je, als je leven op
17 september 2016 Beste medegelovigen, Toen ik de lezingen van dit weekend onder mijn ogen kreeg, dacht ik…..daar gaan we weer. De zoveelste keer dat we lezingen hebben over de