Preken
1-2 oktober 2016

In de eerste lezing zien we de profeet Habakuk die het onrecht en de ellende in de wereld niet langer kan aanzien. Hij wil dat het stopt, dat God uitkomst brengt. En dan gebeurt er iets bijzonders. Habakuk staat op de stadsmuur en ziet hoe het in de toekomst zal zijn. En God, die weet […]

24-25 september 2016

Sommige details in deze parabel klinken ons wellicht wat vreemd in de oren. Bijvoorbeeld dat die Lazarus hoopte op wat er van de tafel zou vallen. Dat wordt geloofwaardiger vanuit de disgewoonten van toen: de tafelgenoten gebruikten namelijk een stuk brood als een servet om mond en handen af te vegen en gooiden het dan […]

startviering 18 september 2016

Beste medeparochianen, Ja voor onze start hebben wij met de liturgische werkgroep gekozen om dit jaar het thema “ bouwen” te nemen. We vonden het heel toepasselijk omdat onze kerk toch in de stellingen staat. We hebben het parochiehuis “ Emmaüs “ verkocht. En we zijn stilletjes alles naar hier aan het verhuizen. We hebben […]

17 september 2016

Beste medegelovigen, Toen ik de lezingen van dit weekend onder mijn ogen kreeg, dacht ik…..daar gaan we weer. De zoveelste keer dat we lezingen hebben over de manier waarop wij mensen moeten omgaan met bezit. De manier waarop wij mensen met ons bezit omgaan is zeer centraal in het Oude en Nieuwe Testament, en dus […]

09-10 september

Vierentwintigste zondag door het jaar 11 september 2016 Beste mensen, Jezus ontvangt tollenaars en zondaars en gaat met hen aan tafel. En daarover morren de farizeeën en schriftgeleerden. Dat kan toch niet, dat zijn te verwaarlozen verloren mensen. Volgens hen is Jezus’ omgang met dit soort mensen ongepast. Ik heb de indruk dat ze eerder […]

03-04 september 2016

“Als iemand naar mij komt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn” ….. “ Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit” … Ik moet u […]

27-28 augustus

“Kom mannekens, aan tafel!” Waarschijnlijk hebben de meesten onder ons nog verre –misschien heel verre- maar gelukkige herinneringen hoe we vroeger door moeder aan tafel geroepen werden. Die gezamenlijke maaltijden met veel toewijding klaargemaakt, waren zo belangrijk voor jong en oud. We leerden er ook hoe we ons horen te gedragen. Niet altijd als eerst […]

20-21 augustus 2016

Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de voetsporen van Jezus, is er een leerling die het wat somber inziet; hij vraagt niet of er velen gered zullen worden, maar stelt de vraag Heer zijn het […]

15 augustus 2016

Beste medegelovigen, Op dit feest van Maria tenhemelopneming wil ik blij en dankbaar, als vrouw en als moeder, samen met jullie opkijken naar ons aller moeder: Maria. In tegenstelling tot de meeste kerkelijke feesten is het vandaag niet Jezus die centraal staat maar Maria. Het is wel vreemd want in de evangelies net als in […]

13-14 augustus 2016

Vorige week sprak Jezus over waakzaamheid. Leef in het heden en houd de lampen brandend. Zie wat er om je heen gebeurt en heb oog voor de noden van medemensen. De toekomst kan elk moment aanbreken. Jezus is vervuld van het koninkrijk van God. Want dan komt er een einde aan het onrecht, dan zullen […]

Showing 1 of 6 (6 Pages)