1-2 jan.2022

Beste broeders en zusters 1-2 jan 2022
Vandaag lezen we in het Evangelie over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen , Melchior, Caspar en Balthazar, laten alles achter om een stem in hun hart te volgen.
Het is een schitterend verhaal, waarbij mensen met een eenvoudig geloof en een gebrekkige wetenschap álles achter zich laten om zich in het onbekende te storten. Op kamelen, ploeteren ze door de eindeloze woestijn, een beeld van moeilijke, soms verdrietige momenten in een mensenleven. Daarna moeten ze over de bergen van Juda. Beeld van de moeilijkheden in ons leven waar we als een berg tegenop zien. Maar ondanks de verschrikkingen van de woestijn en de moeilijkheden in de bergen, blijven ze de stem in hun hart volgen. Pas op het eind van hun weg, wordt het gemakkelijker en komen ze bij de kribbe met daarin een wonderlijk Kind. Geleid door een innerlijk verlangen zijn ze bij Jezus aangekomen. En op dat moment openbaart God zich, door Jezus, aan hen aan de hele wereld.
Door Gods openbaring aan de hele mensheid wordt het ” Driekoningenfeest”, officieel “de Openbaring des Heren” genoemd. Wat betekent dat woord openbaring? Voor de Romeinen van tweeduizend jaar geleden was het een bekend woord. Een kind wist wat er mee bedoeld werd. Dat woord “openbaring” werd gebruikt als de grote Romeinse keizer zich liet zien aan het volk. Hij liet zich aan zijn volk zien, de keizer toonde zich in al zijn glorie. Hij werd dan gehuldigd als de openbaring van God zelf, die zijn volk kwam bezoeken.
In het kleine Kerstkind heeft God zich laten zien, heeft Hij zich geopenbaard. Niet alleen aan een klein groep mensen, maar Jezus is bestemd voor de hele mensheid. Voor U en mij. In het Oude Testament heeft God daar al voortdurend over gesproken door de profeten: Mozes, Elia, Jesaja en Jona. En nu heeft God zich aan de wereld laten zien in “ Zijn eigen Zoon”, “de God-met-ons”,” Immanuel”.
Tegenover de moed van de wijzen om de vertrouwde omgeving en eigen veiligheid de rug toe te keren, het onbekende tegemoet – zoals eertijds aartsvader Abraham op weg is gegaan – steekt mijn geloof en moed maar magertjes af. Ik denk dan wel eens, hoe veel zou ik kunnen loslaten om de stem van Jezus te volgen. Het is nogal wat. Tegelijkertijd weet ik dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is, en wil ik mijn innerlijk afstemmen op Zijn stem.
Helaas is het , voor ons, dat we liever gaan voor eigen veiligheid, eigen rust kiezen, ook als die ten koste gaat van aandacht voor de ander. En ook, dat we vaak voor de gemakkelijke weg kiezen, en laten we de oneffen wegen in de woestijn en het smalle pad langs het ravijn, het liefst links liggen, ook al weten we dat dat niet Gods bedoeling met ons is.
Als we voor de veilige weg kiezen moeten we ook niet verbaasd zijn dat we Gods leiding in ons leven niet kunnen ervaren, zoals de wijzen. Deze leiding hebben de wijzen ook weer ervaren nadat ze Jezus geschenken hadden gegeven en hulde hadden gebracht. Ze hadden met Herodes afgesproken dat ze op de terugweg bij hem langs zouden gaan, om hem te vertellen waar hij het Kind kon vinden. Omdat hun innerlijk afgestemd was op God, konden ze ervaren dat een engel hen vertelde dat ze dat niet moesten doen. Herodes met zijn slechte bedoelingen paste niet in Gods heilsplan.
Door te luisteren naar Gods woord, kunnen ook wij afgestemd blijven op wat God met ons, met de wereld voorheeft. Door deze innerlijke ster te volgen, kunnen we ervaren dat God met ons meegaat. We weten, dat als we dit innerlijke kompas voorrang blijven geven boven wat de wereld, de mensen om ons heen zeggen, we aan het eind van onze levensweg, God in al Zijn glorie mogen ontmoeten. Ook al heeft deze weg, het christen zijn, zijn moeilijke momenten, toch is het de Weg waarover het in ons leven gaat.
Dan zullen we op het eind van onze levensweg, net als de wijzen, voor Hem op onze knieën vallen en Hem hulde brengen. Wij zijn dan aangekomen waar God ons wil hebben. Bij Hem.
Graag wil ik U allen een Gezegend Nieuwjaar toewensen. Waarin U, op weg met God, Hem mag ervaren.
Amen.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
27 december: Heilige Fami... Lc 2,41-52 1Sam , 20-28 Het liturgisch kalender noemt deze zondag: “Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.” Daarbij worden de broers en zussen van
30e zondag: 24-25 oktober... Beste Medegelovigen Bij het voorbereiden van deze homilie kwam ik tot de bedenking, dat wij in ons leven ook momenten hebben van blindheid. We zeggen wel eens:
14-15 mei 2016 Pinksteren 2016 Gods geest Hand.2,1-11 Jo 14,15-16.23b-26 Beste medegelovigen, De bekende en lang omstreden theoloog Hans Küng vertelt in zijn memoires over zijn vele oecumenische contacten met
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
09-10 juli 2016 Beste medegelovigen In de eerste lezing uit het Oude Testament hoorden we hoe Mozes het Joodse volk oproept om de voorschriften en de wetten te onderhouden en
Preek 20-21 juni 2020 Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Wees dus niet bevreesd.’ Zusters en broeders, drie keer zegt Jezus dat we niet bang moeten zijn, maar we weten dat
20-21 augustus Als we de persmedia wat volgen merken we hoe het slechte nieuws daar overweegt.  Zelfs een eerder positief bericht wordt dikwijls nog aangekondigd met een sensationele negatieve
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
13-14 augustus Beste medegelovigen, Zoals zo dikwijls hoorden we lezingen die in onze tijd gesitueerd kunnen worden. In de eerste lezing wordt Jeremia door zijn tegenstanders in een vervallen
26 dec.2021 Zusters en broeders, Op dit feest van de Heilige Familie staan het gezin en de problematiek van het gezin centraal. Want een gezin is geen akkefietje, maar