1-2 jan.2022

Beste broeders en zusters 1-2 jan 2022
Vandaag lezen we in het Evangelie over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen , Melchior, Caspar en Balthazar, laten alles achter om een stem in hun hart te volgen.
Het is een schitterend verhaal, waarbij mensen met een eenvoudig geloof en een gebrekkige wetenschap álles achter zich laten om zich in het onbekende te storten. Op kamelen, ploeteren ze door de eindeloze woestijn, een beeld van moeilijke, soms verdrietige momenten in een mensenleven. Daarna moeten ze over de bergen van Juda. Beeld van de moeilijkheden in ons leven waar we als een berg tegenop zien. Maar ondanks de verschrikkingen van de woestijn en de moeilijkheden in de bergen, blijven ze de stem in hun hart volgen. Pas op het eind van hun weg, wordt het gemakkelijker en komen ze bij de kribbe met daarin een wonderlijk Kind. Geleid door een innerlijk verlangen zijn ze bij Jezus aangekomen. En op dat moment openbaart God zich, door Jezus, aan hen aan de hele wereld.
Door Gods openbaring aan de hele mensheid wordt het ” Driekoningenfeest”, officieel “de Openbaring des Heren” genoemd. Wat betekent dat woord openbaring? Voor de Romeinen van tweeduizend jaar geleden was het een bekend woord. Een kind wist wat er mee bedoeld werd. Dat woord “openbaring” werd gebruikt als de grote Romeinse keizer zich liet zien aan het volk. Hij liet zich aan zijn volk zien, de keizer toonde zich in al zijn glorie. Hij werd dan gehuldigd als de openbaring van God zelf, die zijn volk kwam bezoeken.
In het kleine Kerstkind heeft God zich laten zien, heeft Hij zich geopenbaard. Niet alleen aan een klein groep mensen, maar Jezus is bestemd voor de hele mensheid. Voor U en mij. In het Oude Testament heeft God daar al voortdurend over gesproken door de profeten: Mozes, Elia, Jesaja en Jona. En nu heeft God zich aan de wereld laten zien in “ Zijn eigen Zoon”, “de God-met-ons”,” Immanuel”.
Tegenover de moed van de wijzen om de vertrouwde omgeving en eigen veiligheid de rug toe te keren, het onbekende tegemoet – zoals eertijds aartsvader Abraham op weg is gegaan – steekt mijn geloof en moed maar magertjes af. Ik denk dan wel eens, hoe veel zou ik kunnen loslaten om de stem van Jezus te volgen. Het is nogal wat. Tegelijkertijd weet ik dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is, en wil ik mijn innerlijk afstemmen op Zijn stem.
Helaas is het , voor ons, dat we liever gaan voor eigen veiligheid, eigen rust kiezen, ook als die ten koste gaat van aandacht voor de ander. En ook, dat we vaak voor de gemakkelijke weg kiezen, en laten we de oneffen wegen in de woestijn en het smalle pad langs het ravijn, het liefst links liggen, ook al weten we dat dat niet Gods bedoeling met ons is.
Als we voor de veilige weg kiezen moeten we ook niet verbaasd zijn dat we Gods leiding in ons leven niet kunnen ervaren, zoals de wijzen. Deze leiding hebben de wijzen ook weer ervaren nadat ze Jezus geschenken hadden gegeven en hulde hadden gebracht. Ze hadden met Herodes afgesproken dat ze op de terugweg bij hem langs zouden gaan, om hem te vertellen waar hij het Kind kon vinden. Omdat hun innerlijk afgestemd was op God, konden ze ervaren dat een engel hen vertelde dat ze dat niet moesten doen. Herodes met zijn slechte bedoelingen paste niet in Gods heilsplan.
Door te luisteren naar Gods woord, kunnen ook wij afgestemd blijven op wat God met ons, met de wereld voorheeft. Door deze innerlijke ster te volgen, kunnen we ervaren dat God met ons meegaat. We weten, dat als we dit innerlijke kompas voorrang blijven geven boven wat de wereld, de mensen om ons heen zeggen, we aan het eind van onze levensweg, God in al Zijn glorie mogen ontmoeten. Ook al heeft deze weg, het christen zijn, zijn moeilijke momenten, toch is het de Weg waarover het in ons leven gaat.
Dan zullen we op het eind van onze levensweg, net als de wijzen, voor Hem op onze knieën vallen en Hem hulde brengen. Wij zijn dan aangekomen waar God ons wil hebben. Bij Hem.
Graag wil ik U allen een Gezegend Nieuwjaar toewensen. Waarin U, op weg met God, Hem mag ervaren.
Amen.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
23-24-januari Gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen ____24/01/2016 “De Heer heeft mij gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen”. Dit zinnetje stond –
11-12 juli 2020 Beste medegelovigen, Met de “lockdown” van de voorbij maanden, heb ik heel veel in onze tuin gewerkt. Ik heb genoten van de natuur dank zij de warme
preek 13-14 juni 2020 Mt. 9,36-10,8 en Ex 19,2-6b Geroepen om Apostel te zijn in onze Coronatijd Het evangelie houdt een oproep in die ook vandaag zijn zin. Jezus heeft,zijn vrienden
1 november: Allerheiligen Beste medegelovigen, We weten allemaal wat het betekent zich eens’ zalig voelen, zich gelukkig voelen. We hebben van die momenten waar we ondervinden dat het leven meevalt,
30 april- 1 mei 2016 Komt later
25-26 september 2020 Beste christenen van Antwerpen In de naam van Jezus Christus doe ik hier een oproep. Liefde geeft moed en wij streven allemaal naar geluk, en eensgezindheid; we
1-2 oktober 2016 In de eerste lezing zien we de profeet Habakuk die het onrecht en de ellende in de wereld niet langer kan aanzien. Hij wil dat het stopt,
25-26 juni 2016 Preek van 25 en 26 juni 2016 Beste medeparochianen Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) heeft eind vorig schooljaar haar naam gewijzigd in Katholiek Onderwijs
11-12 dec. 2021 Zondag 12 december 2021 Verheugt u in de Heer Fil.4, 4-7 Lc3, 10-18 ‘Laat de Heer uw vreugde blijven! Ik zeg het nog eens: wees altijd verheugd!