27 december: Heilige Familie

Lc 2,41-52 1Sam , 20-28

Het liturgisch kalender noemt deze zondag: “Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.” Daarbij worden de broers en zussen van Jezus niet vermeld hoewel er van hen in de evangelies wel sprake is. Wordt dit heilig gezin ook op deze manier niet wat weggeschreven van de gewone realiteit van onze gezinnen? Ook de twee schriftlezingen, vooral de eerste waarbij het zoontje Samuël reeds als jong kind naar de tempel wordt gebracht voor de dienst van God, roepen bij mij bedenkingen op. Ik herinner me hoe in vroeger jaren ouders het als een eer en geluk ervoeren als hun zoon of dochter priester of religieuze werd. Ook als mensen daar nu nog blij om kunnen zijn wordt hun vreugde allicht getemperd door de bezorgde vraag: “Waaraan beginnen ze, in deze tijd, in de wereld van vandaag?” Aan zo’n voorbeeld zie je hoe gezinnen het moeilijker hebben gekregen om de grote menselijke en christelijke waarden te beleven en door te geven.

Zo’n vijftig jaar geleden bloeiden, ook in ons land, de Gezinsgroepen. De leden wilden elkaar steunen in de beleving van een christelijke huwelijksspiritualiteit. Later ging Marriage Encounter nog specifieker de relatie en het delen van innerlijke ervaringen bevorderen. Beide bewegingen hebben, voor zover ik weet, veel van hun elan verloren, wellicht mede door de controverse rond seksuele moraal en gezinsplanning. Maar de kern van hun bedoeling blijft van belang: hoe kan de relatie tussen beide partners een zegen zijn voor henzelf, hun kinderen en hun omgeving?

Meer dan de materiële zorgen, meer dan cadeaus en verwenning, telt de tijd en de aandacht die u, partners, ouders en grootouders, geeft aan elkaar,aan uw kinderen en kleinkinderen. Daar kan er contact en vertrouwen groeien, dan wordt een authentieke uitwisseling mogelijk, een delen van inzichten en vragen, overtuigingen en twijfels, een gezamenlijke beleving van waarden.

Toen Jozef Cardijn, de latere kardinaal, die zoveel betekend heeft voor de emancipatie van de jonge arbeidsters en arbeiders, aan zijn ouders vertelde dat hij priester wilde worden, zei zijn vader:”Jongen, als het is om de mouw te vegen bij rijke mensen, heb ik liever dat je thuis blijft.” Met die zin heeft zijn vader mede de richting gegeven aan zijn leven.

God zegene ons, onze gezinnen en de gastvrije onthaal- en pleeggezinnen.

herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat
8-9 jan 2022 Zondag 9 januari 2022 Jezus laat zich dopen. Jes 42, 1-4, 6-7 Lc3, 15-16.21-22 Sinds ik hier in de parochie dienst doe heb ik al heel wat
13-14 februari 2016 Beste medeparochianen, Een tijdje geleden las ik in de krant iets dat me wel raakte. Het ging over Yao Kouassi Gervais, of beter gezegd Gervinho – want
23-24 april 2016 Jezus’ nieuw gebod Hand 14,21-27 en Jo 13,31-35 In de kapel van mijn vroegere school hing boven het altaar een ongewoon kruisbeeld. Jezus droeg daar op zijn
6-7 augustus 2022 “waakzaam blijven” In de eerste lezing hoorden we een meditatie op het boek Exodus. We lezen dat aan het Joodse volk in ballingschap in Egypte, van tevoren
15 augustus 2016 Beste medegelovigen, Op dit feest van Maria tenhemelopneming wil ik blij en dankbaar, als vrouw en als moeder, samen met jullie opkijken naar ons aller moeder: Maria.
23-24 september 25 e zondag dhj A 2023 Met een groepje kinderen tussen 10 en 12 jaar had ik een boeiend gesprek naar aanleiding van de parabel over de
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
14-15 mei 2016 Pinksteren 2016 Gods geest Hand.2,1-11 Jo 14,15-16.23b-26 Beste medegelovigen, De bekende en lang omstreden theoloog Hans Küng vertelt in zijn memoires over zijn vele oecumenische contacten met
21-22 mei 2016 Beste medegelovigen , Vandaag geen gemakkelijke lezingen die eigenlijk van ons veel geduld, heel veel geduld vragen. Als moeder van 5 kinderen kreeg ik wel eens de