28-29 mei 2016

Beste medegelovigen

Het verhaal van de honderdman in Kafarnaüm, dat we vandaag uit het evangelie van Lucas mochten beluisteren is een vreemd voorbeeld van geloof. Net omdat een militair, een legercommandant, hier een voorbeeld wordt van wat een groot geloof is. We verwachten niet meteen dat onder zijn helm en uniform een mens verborgen zit.

Beantwoordde die honderdman wel aan dit patroon ?
Enerzijds wel, omdat hij een militaire toon aanslaat en praat vanuit een hiërarchische gezagsverhouding. Een bevel is een bevel. Als ik tegen een soldaat zeg: ‘Ga’, dan gaat hij en tegen een ander ‘kom’ dan komt hij, horen we .
Maar wat in dit verhaal vooral opvalt en daardoor mijn sympathie opwekt, is de menselijkheid en bescheidenheid van de honderdman.
De menselijke houding getuigt van een grote innerlijke vrijheid en is een duidelijk voorbeeld van een dienend leiderschap.
Zolang de knecht bevelen ontvang en ze uitvoert, is hij knecht.
Zodra hij echter ziek is, verandert de relatie, wordt hij kind.

De honderdman helpt zijn slaaf die in nood is uit liefde. Liefde is de drijfveer. Het heeft iets weg van de goede vader-zoon relatie.

En dan heb je nog die Joods vrienden van de honderdman, eigenlijk een Romeins bevelhebber, een vreemde, die hem spontaan een dienst bewijst door in zijn plaats naar Jezus toe te gaan.: een vriendschap die uitsteekt boven alle rassen, culturen en godsdiensten heen.
Weer staat de wereld op zijn kop.
Ook die vrienden gaan spontaan naar Jezus toe, uit liefde.

Ook Jezus wordt vertederd door het geloof van de honderdman. Jezus zelf is geen heerser, hij is per definitie een dienstknecht, slaaf, een voetwasser. Hij staat zelf in dienst van God die zich klein maakt voor iedere zieke knecht op aarde.
Ook voor Hem is de zieke knecht zijn kind.
Zoiets maakt God teder.

Het verhaal gaat in essentie rond dit spel , het spel van liefde geven en ontvangen over de culturen en machtsverhoudingen heen.
Niemand is baas maar ieder is knecht van de ander,. We merken een verandering van perspectief. Wie zich niet opstelt als bovengeschikte maar als ‘evengeschikte’, als naaste, komt in een andere dimensie te staan, een andere relatie die verrijkt en motiveert.
Het is een kwestie van aanvoelen wanneer we uit onze rol moeten stappen, het kwetsbare komt naar boven.

De essentie van het leven: leven is liefhebben, ook over de dood heen.
Dit is onze enige opdracht op aarde. Liefde geven en ontvangen en zo in het leven staan, “ er zijn”, ook op het werk ten opzichte van collega’s en ondergeschikten.

Laten we elkaar liefhebben en vanuit die houding in de andere durven geloven, in hun capaciteiten, dan zien we hen ook vaak groeien, en zichzelf overtreffen.
Als we zo durven geloven, openbaart Jezus zich ook in ons, en voelen we ons hart branden van tederheid.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
14-15 mei 2016 Pinksteren 2016 Gods geest Hand.2,1-11 Jo 14,15-16.23b-26 Beste medegelovigen, De bekende en lang omstreden theoloog Hans Küng vertelt in zijn memoires over zijn vele oecumenische contacten met
6-7 augustus 2022 “waakzaam blijven” In de eerste lezing hoorden we een meditatie op het boek Exodus. We lezen dat aan het Joodse volk in ballingschap in Egypte, van tevoren
30-31 juli 2016 De lezingen zijn deze zondag wel heel goed op elkaar afgestemd. In alle drie, dus ook de brief van Paulus die we niet hoorden, gaat het over
28-29 mei 2016 Beste medegelovigen Het verhaal van de honderdman in Kafarnaüm, dat we vandaag uit het evangelie van Lucas mochten beluisteren is een vreemd voorbeeld van geloof. Net omdat
29-30 aug.2020 Beste medeparochianen 29-30 augustus 2020 Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele
Bijbels Leerhuis We hopen onze zoektocht naar Jezus van Nazareth verder te zetten op woensdagavonden. Marcus blijft onze gids. Data: op woensdag 16 september 2020, 21 oktober 2020, 18
27-28 nov 2021 HEILIGE GEESTPAROCHIE HOMILIE Tussen angst en hoop 28/11/2021 Elk jaar voedt de advent onze hoop en ons vertrouwen Want de Advent is een tijd vol van blijde
02-03 juli 2016 Beste medegelovigen, Enkele weken geleden overleed in Heverlee Frans Rens, een medebroeder en studiegenoot. Aan hem moest ik denken bij de evangelielezing van daareven. Jarenlang werkte hij
05-06 febr. Blijkbaar waren er onder de christenen van Korinthe sommigen die niet geloofden in de opstanding van de doden.  Nu kunnen we terecht bezwaren hebben tegen termen als
19-20 febr. 20         Bemin uw vijanden, wat wil dat zeggen anno 2022         Lucas 6,27-38 “Bemin uw vijanden, doet wel aan die u haten…” “Als iemand u op de ene