leden parochieteam

Herman Paulussen sj. 03 257 27 49

Anne Willocx-Michielsen, verantwoordelijke gsm 0476 24 54 01

Paul Bats 03 230 77 44

Patrick Van der Straten 03 239 97 90

Sophia de Kort 03 237 65 28