Preken
30sept-1 oktober

Beste mensen, In zijn tijd vertelde Jezus tientallen parabels om zich beter verstaanbaar te maken, parabels die vandaag nog altijd heel herkenbaar zijn. Dat geldt zeker voor de parabel die we zonet hoorden: een zoon zegt “ja” tegen zijn vader die iets van hem vraagt, maar doet “nee”, en een andere zoon zegt “nee”, maar doet […]

23-24 september

25 e zondag dhj A 2023 Met een groepje kinderen tussen 10 en 12 jaar had ik een boeiend gesprek naar aanleiding van de parabel over de gulle eigenaar en de aangeworven dagloners.  Mijn eerst vragen waren vrij onschuldig: ik vroeg hen of het rechtvaardig is dat de ene papa of mama meer verdiende dan […]

16-17 september

24 zondag door het jaar   A                                                       16-17 september 2023 Beide schriftlezingen beklemtonen nadrukkelijk dezelfde waarheid: wij kunnen maar vergeving ontvangen als we zelf ook vergeving willen schenken. Ook de actualiteit, de TV-reeks ‘Godvergeten’ nodigt ons uit om het belangrijke thema ‘vergeving’ in te gaan. Sommigen onder ons zouden wellicht omwille van de reputatie van de […]

09-10 september

23 zondag door het jaar A                                                   9-10 sept 2023 Beste medegelovigen, Vermanen, berispen, verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van je naaste: dat is het onderwerp van de lezingen van vandaag. Het klinkt ons heel bekend in de oren, in deze tijd van het jaar misschien nog meer dan anders. Want het is begin september, dus zijn […]

02-03 september

22 zondag door het jaar A Beste medegelovigen, ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen.’ Zusters en broeders, het zijn niet direct vrolijke woorden voor deze eerste zondag van september. We komen net uit de vakantiemaanden , waar we zoveel mogelijk, vrolijke dingen doen  die opbeuren en gelukkig maken. En […]

26-27 augustus 2023

Goeie leerkrachten zijn merkwaardige mensen: ze kunnen studenten zodanig in zichzelf doen geloven, dat onverwachte leergroei het resultaat is.  Goeie trainers zijn merkwaardige mensen: ze kunnen atleten zodanig op een wedstrijd voorbereiden dat sportprestaties soms ongekende hoogtes bereiken. “Jij bent daartoe is staat! Ik ben er zeker van dat jij dit kan! Ik geloof in […]

19-20 augustus 2023

Ik spreek jullie wel aan als ‘beste medegelovigen’ maar allicht zijn jullie samen met mij nu eerder geërgerd door de harde uitspraken die hier aan Jezus toegeschreven worden. Eerst zou hij -althans volgens Mattheüs- gezegd hebben: ‘Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. ‘ En vervolgens zou hij […]

27-28 augustus

Toen ik in het lager onderwijs zat. Eigenlijk was dat een jaar zoals een ander, met vakken als godsdienst, Nederlands, Frans, wiskunde, aardrijkskunde enzovoort.Wat er wel bij was, was wellevendheid, een vak waarin we leerden hoe we op een beschaafde manier moesten eten, hoe we met elkaar moesten omgaan, hoe we ons in de les, […]

20-21 augustus

Als we de persmedia wat volgen merken we hoe het slechte nieuws daar overweegt.  Zelfs een eerder positief bericht wordt dikwijls nog aangekondigd met een sensationele negatieve titel. Blijkbaar is dat pikanterie die de aandacht prikkelt en die aanzat tot kopen van de krant. Mij valt iets dergelijks op als ik in de verschillende evangelies […]

15 augustus

Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij aan en wens van harte een mooie feestelijke dag voor alle moeders en grootmoeders en al die moeders met wie we mogen vieren of aan wie we dankbare […]

Showing 1 of 10 (10 Pages)