Preken
2-3 april 2022

Jezus heeft ons geen geschriften nagelaten. Het mooie en zeer menselijk verhaal over hem dat we nu bespreken ontbreekt in de oudste handschriften. Pas na een paar eeuwen komt het te voorschiin en wel in het Johannesevangelie al menen de specialisten dat het eerder bij Lucas thuishoort qua taal en verteltrant. Ook al kennen wij […]

26-27 maart 2022

De vreugde van het thuis komen                                                    27/03/2022                                  De rode draad doorheen de twee lezingen van vandaag is de vreugde van het terug thuis komen. De eerste lezing gaat over een hoogtepunt in de heilsgeschiedenis van Israël: de intocht in het beloofde land onder leiding van Jozua. We lezen hoe de Israëlieten voor het eerst het […]

5-6 maart 2022

Beide schriftlezingen lijken wel in een vreemde wereld en een verre tijd thuis te horen. Vooreerst het evangelie: bij Marcus stond er heel beknopt dat Jezus zich na het overweldigend visioen bij zijn doopsel terugtrekt in de woestijn.  Tegenwoordig zouden we zeggen dat hij in retraite gaat om zich te bezinnen.  Hij krijgt er te […]

26-27 febr.2022

Beste medegelovigen, Het lijkt vandaag wel de dag van de spreekwoorden en de zegswijzen. Het begint al in de eerste lezing. ‘Aan de vruchten van de boom herkent men de boomgaard en aan de woorden van de mens zijn gezindheid’, zegt Jezus Sirach. Daar sluit Jezus bij aan: ‘Een goede boom brengt goede vruchten voort […]

19-20 febr.

20         Bemin uw vijanden, wat wil dat zeggen anno 2022         Lucas 6,27-38 “Bemin uw vijanden, doet wel aan die u haten…” “Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe…. “ “Als iemand van je steelt, geef hem dan meer mee….” Straffe koffie. Onmogelijke eisen! Weet die man uit Nazareth […]

05-06 febr.

Blijkbaar waren er onder de christenen van Korinthe sommigen die niet geloofden in de opstanding van de doden.  Nu kunnen we terecht bezwaren hebben tegen termen als ‘opstanding’ of ‘verrijzenis’ die letterlijk zeggen dat een dood lichaam weer rechtop zou gaan staan. Dat kan toch niet! Want hoe moet het dan bijvoorbeeld na lijkverbranding? Wat […]

29-30 jan.

Accepteren  wij de Blijde Boodschap?                                             30/01/2022 Het pad van een profeet loopt zelden over rozen. Profeten ondervinden tegenstand, ze zijn tegendraads  in hun boodschap. Zij praten de mensen niet naar de mond, maar klagen het onrecht aan en stellen hun toehoorders voor een ondubbelzinnige keuze. Hun boodschap wordt niet graag gehoord. Dat ondervond ook de […]

22-23 jan.

2022/01/22/23 —Lc; 1,1-4 en 4,14-21 en 1 kor 12,12-30 De tweede helft van de voorbije week stond Nederland in rep en roer naar aanleiding van een reportage over seksuele mistoestanden en machtsmisbruiken bij een zeer populair TV- programma “The Voice of Holland”. Wat heeft dit media schandaal te maken met het evangelie van vandaag, zullen […]

15-16 jan .

HOMILIE VAN DE 2E ZONDAG VAN DE TIJD DOOR HET JAAR C Op deze tweede zondag door het jaar  verwelkomen we de Heer  die nooit ophoudt ons zijn liefde te schenken en zijn vreugde met ons te delen. Op deze dag vertellen de Bijbelteksten ons dat we zijn uitgenodigd op een bruiloftsfeest. Dit is het […]

8-9 jan 2022

Zondag 9 januari 2022 Jezus laat zich dopen. Jes 42, 1-4, 6-7 Lc3, 15-16.21-22 Sinds ik hier in de parochie dienst doe heb ik al heel wat kinderen mogen dopen, dikwijls babytjes, soms ook groteren die al op hun eigen voetjes staan. Het is doorgaans een blij gebeuren, een familiebijeenkomst, ook voor neefjes en nichtjes […]

Showing 1 of 9 (9 Pages)