16-17 september

24 zondag door het jaar   A                                                       16-17 september 2023

Beide schriftlezingen beklemtonen nadrukkelijk dezelfde waarheid: wij kunnen maar vergeving ontvangen als we zelf ook vergeving willen schenken. Ook de actualiteit, de TV-reeks ‘Godvergeten’ nodigt ons uit om het belangrijke thema ‘vergeving’ in te gaan.

Sommigen onder ons zouden wellicht omwille van de reputatie van de kerk liever dat onderwerp laten rusten.  Ze vinden het te pijnlijk en beschamend dat het opnieuw ter sprake komt. Maar we moeten toch beseffen dat slachtoffers en hun familie soms levenslang de gevolgen van het misbruik meedragen.  Laten we dan ook luisteren als ze de moed vinden om te spreken.

Veel mensen vragen zich of het mogelijk was dat een aantal oversten en collega’s van daden die toch in minder of meerdere mate konden vermoeden wat er gebeurde niet krachtdadig en efficiënt gereageerd hebben.

As het een tekort aan moed?  Was het gemakzucht?  Was het en overtrokken volgzaamheid en respect tegenover alle gezag?

We moeten nu niet vervallen in wilde beschuldigingen om het verleden maar laten we naar de toekomst ons geweten vormen zodat we voortaan als vrije mensen durven spreken.

Ik vond het verhelderend wat onze bisschop Johan Bonny enige tijd geleden zegde: Waarom is dat misbruiken van kinderen en andere kwetsbare personen zo erg?  Omdat daardoor de daders bij hun slachtoffers het vertrouwen in hun omgeving en hun opvoeders en vooral hun zelfvertrouwen ondermijnd hebben.  Daardoor hebben ze hen geschaad voor hun verder leven.  Daarom is dat zo erg.

Laten we ons inspireren door het voorbeeld van Jezus.  Hij was toegankelijk voor iedereen, speciaal voor kinderen en verdrukte mensen.  Hij durfde ook tegenover de hogepriesters en de leidende krachten van zijn tijd getuigen voor zijn blijden boodschap.

Herman Paulussen.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
27 december: Heilige Fami... Lc 2,41-52 1Sam , 20-28 Het liturgisch kalender noemt deze zondag: “Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.” Daarbij worden de broers en zussen van
27-28 nov 2021 HEILIGE GEESTPAROCHIE HOMILIE Tussen angst en hoop 28/11/2021 Elk jaar voedt de advent onze hoop en ons vertrouwen Want de Advent is een tijd vol van blijde
15 augustus Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij
09-10 september Vierentwintigste zondag door het jaar 11 september 2016 Beste mensen, Jezus ontvangt tollenaars en zondaars en gaat met hen aan tafel. En daarover morren de farizeeën en
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
1-2 oktober 2016 In de eerste lezing zien we de profeet Habakuk die het onrecht en de ellende in de wereld niet langer kan aanzien. Hij wil dat het stopt,
24-25 dec. 2021 Beste medegelovigen, kerst 2021 Gelukkig kunnen wij dit jaar “kerstmis” vieren. We hebben wel tot woensdagavond moeten wachten. Maar het overlegcomité laat ons toch toe om kerst
19-20 september 2020 Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9 Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de
27e zondag: Preek van 3-4... Beste Medegelovigen, Er zijn bijbelteksten waar ik het moeilijk mee heb. Zoals vandaag.” Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? ”Of : Dat een vrouw