16-17 september

24 zondag door het jaar   A                                                       16-17 september 2023

Beide schriftlezingen beklemtonen nadrukkelijk dezelfde waarheid: wij kunnen maar vergeving ontvangen als we zelf ook vergeving willen schenken. Ook de actualiteit, de TV-reeks ‘Godvergeten’ nodigt ons uit om het belangrijke thema ‘vergeving’ in te gaan.

Sommigen onder ons zouden wellicht omwille van de reputatie van de kerk liever dat onderwerp laten rusten.  Ze vinden het te pijnlijk en beschamend dat het opnieuw ter sprake komt. Maar we moeten toch beseffen dat slachtoffers en hun familie soms levenslang de gevolgen van het misbruik meedragen.  Laten we dan ook luisteren als ze de moed vinden om te spreken.

Veel mensen vragen zich of het mogelijk was dat een aantal oversten en collega’s van daden die toch in minder of meerdere mate konden vermoeden wat er gebeurde niet krachtdadig en efficiënt gereageerd hebben.

As het een tekort aan moed?  Was het gemakzucht?  Was het en overtrokken volgzaamheid en respect tegenover alle gezag?

We moeten nu niet vervallen in wilde beschuldigingen om het verleden maar laten we naar de toekomst ons geweten vormen zodat we voortaan als vrije mensen durven spreken.

Ik vond het verhelderend wat onze bisschop Johan Bonny enige tijd geleden zegde: Waarom is dat misbruiken van kinderen en andere kwetsbare personen zo erg?  Omdat daardoor de daders bij hun slachtoffers het vertrouwen in hun omgeving en hun opvoeders en vooral hun zelfvertrouwen ondermijnd hebben.  Daardoor hebben ze hen geschaad voor hun verder leven.  Daarom is dat zo erg.

Laten we ons inspireren door het voorbeeld van Jezus.  Hij was toegankelijk voor iedereen, speciaal voor kinderen en verdrukte mensen.  Hij durfde ook tegenover de hogepriesters en de leidende krachten van zijn tijd getuigen voor zijn blijden boodschap.

Herman Paulussen.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
1-2 jan.2022 Beste broeders en zusters 1-2 jan 2022 Vandaag lezen we in het Evangelie over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders
15 augustus Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij
bijbels leerhuis Bij Markus op zoek naar de Jezus van toen. je kan mee op stap in een van deze twee groepen: op 13.30uur op Maandag : 19 september
8-9 jan 2022 Zondag 9 januari 2022 Jezus laat zich dopen. Jes 42, 1-4, 6-7 Lc3, 15-16.21-22 Sinds ik hier in de parochie dienst doe heb ik al heel wat
20-21 augustus Als we de persmedia wat volgen merken we hoe het slechte nieuws daar overweegt.  Zelfs een eerder positief bericht wordt dikwijls nog aangekondigd met een sensationele negatieve
2-3 april 2022 Jezus heeft ons geen geschriften nagelaten. Het mooie en zeer menselijk verhaal over hem dat we nu bespreken ontbreekt in de oudste handschriften. Pas na een paar
12-13 maart 2016 “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” Dikwijls worden we in de evangelielezingen geconfronteerd met twee vormen van godsdienstigheid waarbij
15 augustus 2016 Beste medegelovigen, Op dit feest van Maria tenhemelopneming wil ik blij en dankbaar, als vrouw en als moeder, samen met jullie opkijken naar ons aller moeder: Maria.
12-13 september 2020 Over vergeven Petrus stelt de vraag hoeveel keren we moeten vergeven. Met die vraag laat hij al aanvoelen dat vergeven niet altijd gemakkelijk is, zeker als het
29-30 aug.2020 Beste medeparochianen 29-30 augustus 2020 Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele