16-17 september

24 zondag door het jaar   A                                                       16-17 september 2023

Beide schriftlezingen beklemtonen nadrukkelijk dezelfde waarheid: wij kunnen maar vergeving ontvangen als we zelf ook vergeving willen schenken. Ook de actualiteit, de TV-reeks ‘Godvergeten’ nodigt ons uit om het belangrijke thema ‘vergeving’ in te gaan.

Sommigen onder ons zouden wellicht omwille van de reputatie van de kerk liever dat onderwerp laten rusten.  Ze vinden het te pijnlijk en beschamend dat het opnieuw ter sprake komt. Maar we moeten toch beseffen dat slachtoffers en hun familie soms levenslang de gevolgen van het misbruik meedragen.  Laten we dan ook luisteren als ze de moed vinden om te spreken.

Veel mensen vragen zich of het mogelijk was dat een aantal oversten en collega’s van daden die toch in minder of meerdere mate konden vermoeden wat er gebeurde niet krachtdadig en efficiënt gereageerd hebben.

As het een tekort aan moed?  Was het gemakzucht?  Was het en overtrokken volgzaamheid en respect tegenover alle gezag?

We moeten nu niet vervallen in wilde beschuldigingen om het verleden maar laten we naar de toekomst ons geweten vormen zodat we voortaan als vrije mensen durven spreken.

Ik vond het verhelderend wat onze bisschop Johan Bonny enige tijd geleden zegde: Waarom is dat misbruiken van kinderen en andere kwetsbare personen zo erg?  Omdat daardoor de daders bij hun slachtoffers het vertrouwen in hun omgeving en hun opvoeders en vooral hun zelfvertrouwen ondermijnd hebben.  Daardoor hebben ze hen geschaad voor hun verder leven.  Daarom is dat zo erg.

Laten we ons inspireren door het voorbeeld van Jezus.  Hij was toegankelijk voor iedereen, speciaal voor kinderen en verdrukte mensen.  Hij durfde ook tegenover de hogepriesters en de leidende krachten van zijn tijd getuigen voor zijn blijden boodschap.

Herman Paulussen.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
17-18 dec.2021 2021-12-18/19 P Van der Straten Lucas 1,39-56 Micha 5,1-4a Twee vrouwen in blijde verwachting ontmoeten elkaar. Wat moet daar allemaal niet verteld zijn? Het verlangen om elkaar
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat
30-31 januari 2016 Als predikant voel ik mij rechtstreeks aangesproken door deze twee schriftlezingen. – In de eerste is het de bange Jeremia die door Jhwh wordt aangepord om het
01-02 aug. 2020 Beste medegelovigen, Bij het evangelie van vandaag, de wonderbare broodvermenigvuldiging, lijkt het of wij ons in gezelschap aan tafel bevinden. Maar, éérst zijn we getuige van dat
07-08 mei 2016 Beste medegelovigen, Behoort u ook tot die groep van mensen die niet zo goed slaapt en soms lang, te lang, wakker ligt? Ik hoop van niet maar
03-04 september 2016 “Als iemand naar mij komt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij
11-12 juli 2020 Beste medegelovigen, Met de “lockdown” van de voorbij maanden, heb ik heel veel in onze tuin gewerkt. Ik heb genoten van de natuur dank zij de warme
Nieuwsbrief OKRA
3-4 oktober 2020 Moord in de wijngaard 04/10/2020 Twee lezingen, twee verhalen over een wijnbouwer die niet oogst wat hij op basis van zijn investering zou mogen verwachten. De wijngaard
16-17 september 24 zondag door het jaar   A                                                       16-17 september 2023 Beide schriftlezingen beklemtonen nadrukkelijk dezelfde waarheid: wij kunnen maar vergeving ontvangen als we zelf ook vergeving willen schenken.