23-24 april 2016

Jezus’ nieuw gebod Hand 14,21-27 en Jo 13,31-35

In de kapel van mijn vroegere school hing boven het altaar een ongewoon kruisbeeld. Jezus droeg daar op zijn hoofd geen doornenkroon maar een gouden koningskroon en hij stond rechtop met wijdopen armen als een dirigent of een regisseur. Ik meen -maar sommigen onder jullie zullen zich dat preciezer herinneren- dat ook in de Sint Jozefkerk een dergelijk kruisbeeld hing. Die voorstelling gaat terug op het evangelie volgens Joannes.
Kruisiging was niet alleen een gruwelijke foltering maar ook een vernedering, een ontering waarmee een mens geschandvlekt werd als misdadiger. Dat hadden de religieuze overheden Jezus aangedaan; zo wilden ze hem helemaal onschadelijk maken. Maar God heeft hem in eer hersteld, hem uit de dood opgewekt, hem verheerlijkt, omdat ook Jezus zich totaal had ingezet voor Gods heerlijkheid. Tot dat inzicht is Joannes en de joanneïsche gemeente gekomen na enkele tientallen jaren van meditatie. Daarom schrijven ze dat Jezus God verheerlijkt en dat God Jezus verheerlijkt.
Een leessleutel die we ook hier op het Joannes-evangelie moeten toepassen is dat Joannes wat hij zelf wil zeggen in de mond van Jezus legt. Alsof deze bij het begin van het avondmaal heel zijn lijdensweg als een triomftocht zou hebben aangekondigd en gezegd zou hebben dat God hem spoedig zou verheerlijken.

Als je aan de hand van de eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen probeert de zendingsreizen van Paulus te volgen, kom je wel onder de indruk. Als je thuis op een landkaart kijkt of misschien zelfs ter plaatse in het huidige Turkije met de vervoermiddelen van vandaag, ga je beseffen welke afstanden hij grotendeels te voet heeft afgelegd, en dan lees je over de weerstand en de vervolgingen die hij heeft moeten verduren. Wat was die man blijkbaar gemotiveerd en begeesterd! Zijn enthousiasme was zo aanstekelijk dat velen hem volgden op de weg van Jezus. Hij bracht die mensen samen in wat wij nu ‘parochies’ noemen en organiseerde een goede leiding van oudsten.
Wat trok de mensen zo massaal aan? Blijkbaar kwam de vreugde van de blijde boodschap, -‘evangelii gaudium’- toen nog fris en wervend over. Vooral heidenen die wat verloren liepen in de godenwereld van de Griekse en Romeinse mythologie werden aangetrokken door de éne vaderlijke God van Jezus, en door Jezus’ oproep: ‘zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’.

Daarmee weten ook wij waar het op aan komt!

herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
05-06 febr. Blijkbaar waren er onder de christenen van Korinthe sommigen die niet geloofden in de opstanding van de doden.  Nu kunnen we terecht bezwaren hebben tegen termen als
2-3 april 2016 Beste mensen, Na zijn kruisdood is Jezus na drie dagen met Pasen verrezen, en toch heerste er nog onrust bij Jezus’ volgelingen. De leerlingen van Jezus waren
3-4 oktober 2020 Moord in de wijngaard 04/10/2020 Twee lezingen, twee verhalen over een wijnbouwer die niet oogst wat hij op basis van zijn investering zou mogen verwachten. De wijngaard
11-12 juni 2016 11° zondag 12/06/2016 In de eerste lezing stelt Paulus de zaken meteen zeer scherp en duidelijk. “Wij weten”, schijft hij, “dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door
24-25 dec. 2021 Beste medegelovigen, kerst 2021 Gelukkig kunnen wij dit jaar “kerstmis” vieren. We hebben wel tot woensdagavond moeten wachten. Maar het overlegcomité laat ons toch toe om kerst
28-29 mei 2016 Beste medegelovigen Het verhaal van de honderdman in Kafarnaüm, dat we vandaag uit het evangelie van Lucas mochten beluisteren is een vreemd voorbeeld van geloof. Net omdat
17-18 dec.2021 2021-12-18/19 P Van der Straten Lucas 1,39-56 Micha 5,1-4a Twee vrouwen in blijde verwachting ontmoeten elkaar. Wat moet daar allemaal niet verteld zijn? Het verlangen om elkaar
Startviering 20 september
26 dec.2021 Zusters en broeders, Op dit feest van de Heilige Familie staan het gezin en de problematiek van het gezin centraal. Want een gezin is geen akkefietje, maar
5-6 maart 2022 Beide schriftlezingen lijken wel in een vreemde wereld en een verre tijd thuis te horen. Vooreerst het evangelie: bij Marcus stond er heel beknopt dat Jezus zich