6-7 augustus 2022

“waakzaam blijven”

In de eerste lezing hoorden we een meditatie op het boek Exodus. We lezen dat aan het Joodse volk in ballingschap in Egypte, van tevoren was aangekondigd dat er bevrijding zou komen. Vol vreugde verwacht het volk de vervulling van deze belofte.

Uit het boek Exodus weten we dat deze bevrijding er kwam in de nacht van de Uittocht, de Paasnacht. God had de Israëlieten de opdracht gegeven om een lam te slachten en het bloed van het lam aan de deurposten te smeren, als een zichtbaar teken van het verbond. Die nacht eten ze het paaslam in waakzaamheid – de lendenen omgord -, klaar om te gaan als het uur gekomen was.

“Houdt uw lendenen omgord” zegt ook Jezus in het evangelie van Lucas. De referentie naar het Exodus verhaal is zeer duidelijk. De christelijke waakzaamheid is dan ook geworteld in het “grote waken van het Jodendom”.

“Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten: als hij komt en aanklopt, meteen kunnen opendoen”.’ Ik denk dat Jezus hier een van de belangrijkste eigenschappen van een christen formuleert: dat hij waakzaam is en steeds bereid is om op weg te gaan. En dat in het leven van elke dag.
Waakzaam zijn als mens, zodat we het geluk, maar ook de pijn in het leven van onze naaste zien en mee dragen.
Waakzaamheid tonen in wat we doen, denken en zeggen, zodat we anderen niet kwetsen.
Aandacht hebben voor de natuur en voor onze aarde, zodat we ze met respect behandelen en ze niet ten gronde richten.
Waakzaam zijn om een beter mens te worden. Laat niemand bij ons aankloppen en teleurgesteld weggaan, omdat wij niet opendoen. De deur van onze aandacht en ons medeleven, van onze solidariteit dient altijd open te gaan.

Waakzaamheid is nodig, want als een dief in de nacht sluipen andere prioriteiten ons leven binnen.
Als ons hart gericht is op macht en geld, dan is er geen plaats meer voor solidariteit en bescheidenheid.
Als ons hart gericht is op eer en aanzien, is er geen plaats meer voor eenvoud en luisterbereidheid.
Wees dus waakzaam, want in het Rijk Gods gelden andere visies en denkmodellen dan in onze maatschappij.

Op het einde van het evangelie zegt Jezus nog iets wat ons tot nadenken moet stemmen. ‘Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden; als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.’ Ik ga er vanuit dat wij bij diegenen horen aan wie veel is gegeven en veel is toevertrouwd.

Voor Lucas is het koninkrijk van God in de eerste plaats een opdracht waaraan hier en nu moet worden gewerkt. Maar als beloning zal de heer des huizes bij zijn terugkeer  zijn wakende dienaars aan tafel uitnodigen en hen bedienen. Deze oproep tot dienstbaarheid houdt dus tegelijk een belofte in.

Durven wij, die hier elke week uitgenodigd worden aan de tafel van de Heer om samen eucharistie te vieren,  op die belofte vertrouwen ?

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
30-31 juli 2016 De lezingen zijn deze zondag wel heel goed op elkaar afgestemd. In alle drie, dus ook de brief van Paulus die we niet hoorden, gaat het over
1-2 oktober 2016 In de eerste lezing zien we de profeet Habakuk die het onrecht en de ellende in de wereld niet langer kan aanzien. Hij wil dat het stopt,
19-20 september 2020 Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9 Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de
12-13 september 2020 Over vergeven Petrus stelt de vraag hoeveel keren we moeten vergeven. Met die vraag laat hij al aanvoelen dat vergeven niet altijd gemakkelijk is, zeker als het
27e zondag: Preek van 3-4... Beste Medegelovigen, Er zijn bijbelteksten waar ik het moeilijk mee heb. Zoals vandaag.” Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? ”Of : Dat een vrouw
09-10 juli 2016 Beste medegelovigen In de eerste lezing uit het Oude Testament hoorden we hoe Mozes het Joodse volk oproept om de voorschriften en de wetten te onderhouden en
23-24 april 2016 Jezus’ nieuw gebod Hand 14,21-27 en Jo 13,31-35 In de kapel van mijn vroegere school hing boven het altaar een ongewoon kruisbeeld. Jezus droeg daar op zijn
16-17 juli 2022 Het beste deel ?                                  Gen 18, 1-10a     Lc 10, 38-42 Beide schriftlezingen hebben met gastvrijheid te maken maar de sfeer die ze oproepen is wel heel verschillend. 
28e zondag: Preek 10-11 o... Overweging. “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent,
15 augustus 2016 Beste medegelovigen, Op dit feest van Maria tenhemelopneming wil ik blij en dankbaar, als vrouw en als moeder, samen met jullie opkijken naar ons aller moeder: Maria.