6-7 augustus 2022

“waakzaam blijven”

In de eerste lezing hoorden we een meditatie op het boek Exodus. We lezen dat aan het Joodse volk in ballingschap in Egypte, van tevoren was aangekondigd dat er bevrijding zou komen. Vol vreugde verwacht het volk de vervulling van deze belofte.

Uit het boek Exodus weten we dat deze bevrijding er kwam in de nacht van de Uittocht, de Paasnacht. God had de Israëlieten de opdracht gegeven om een lam te slachten en het bloed van het lam aan de deurposten te smeren, als een zichtbaar teken van het verbond. Die nacht eten ze het paaslam in waakzaamheid – de lendenen omgord -, klaar om te gaan als het uur gekomen was.

“Houdt uw lendenen omgord” zegt ook Jezus in het evangelie van Lucas. De referentie naar het Exodus verhaal is zeer duidelijk. De christelijke waakzaamheid is dan ook geworteld in het “grote waken van het Jodendom”.

“Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten: als hij komt en aanklopt, meteen kunnen opendoen”.’ Ik denk dat Jezus hier een van de belangrijkste eigenschappen van een christen formuleert: dat hij waakzaam is en steeds bereid is om op weg te gaan. En dat in het leven van elke dag.
Waakzaam zijn als mens, zodat we het geluk, maar ook de pijn in het leven van onze naaste zien en mee dragen.
Waakzaamheid tonen in wat we doen, denken en zeggen, zodat we anderen niet kwetsen.
Aandacht hebben voor de natuur en voor onze aarde, zodat we ze met respect behandelen en ze niet ten gronde richten.
Waakzaam zijn om een beter mens te worden. Laat niemand bij ons aankloppen en teleurgesteld weggaan, omdat wij niet opendoen. De deur van onze aandacht en ons medeleven, van onze solidariteit dient altijd open te gaan.

Waakzaamheid is nodig, want als een dief in de nacht sluipen andere prioriteiten ons leven binnen.
Als ons hart gericht is op macht en geld, dan is er geen plaats meer voor solidariteit en bescheidenheid.
Als ons hart gericht is op eer en aanzien, is er geen plaats meer voor eenvoud en luisterbereidheid.
Wees dus waakzaam, want in het Rijk Gods gelden andere visies en denkmodellen dan in onze maatschappij.

Op het einde van het evangelie zegt Jezus nog iets wat ons tot nadenken moet stemmen. ‘Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden; als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.’ Ik ga er vanuit dat wij bij diegenen horen aan wie veel is gegeven en veel is toevertrouwd.

Voor Lucas is het koninkrijk van God in de eerste plaats een opdracht waaraan hier en nu moet worden gewerkt. Maar als beloning zal de heer des huizes bij zijn terugkeer  zijn wakende dienaars aan tafel uitnodigen en hen bedienen. Deze oproep tot dienstbaarheid houdt dus tegelijk een belofte in.

Durven wij, die hier elke week uitgenodigd worden aan de tafel van de Heer om samen eucharistie te vieren,  op die belofte vertrouwen ?

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
5-6 maart 2022 Beide schriftlezingen lijken wel in een vreemde wereld en een verre tijd thuis te horen. Vooreerst het evangelie: bij Marcus stond er heel beknopt dat Jezus zich
24-25 dec. 2021 Beste medegelovigen, kerst 2021 Gelukkig kunnen wij dit jaar “kerstmis” vieren. We hebben wel tot woensdagavond moeten wachten. Maar het overlegcomité laat ons toch toe om kerst
16 aug. 2020 Beste mensen, De lezingen van vandaag lijken uit een hedendaagse kwaliteitskrant geknipt te zijn. Kan het actueler? Zowel de 1° als de 2° lezing heeft het over
18-19-juli 2020 Mildheid en geduld 19/07/2020 In de eerste lezing uit het Boek Wijsheid horen we hoe God rechtvaardig is en met grote mildheid regeert over de mensen. Weliswaar
27-28 nov 2021 HEILIGE GEESTPAROCHIE HOMILIE Tussen angst en hoop 28/11/2021 Elk jaar voedt de advent onze hoop en ons vertrouwen Want de Advent is een tijd vol van blijde
11-12 juli 2020 Beste medegelovigen, Met de “lockdown” van de voorbij maanden, heb ik heel veel in onze tuin gewerkt. Ik heb genoten van de natuur dank zij de warme
3-4 oktober 2020 Moord in de wijngaard 04/10/2020 Twee lezingen, twee verhalen over een wijnbouwer die niet oogst wat hij op basis van zijn investering zou mogen verwachten. De wijngaard
2-3 april 2022 Jezus heeft ons geen geschriften nagelaten. Het mooie en zeer menselijk verhaal over hem dat we nu bespreken ontbreekt in de oudste handschriften. Pas na een paar
10-11 april 2022 Preek voor 2de Paaszondag door Jaar C 2022 Een klein groepje radeloze en bange mannen, dat zijn de apostelen na de kruisiging en de dood van Jezus.
20-21 februari Jezus gaat de berg op met 3 leerlingen, 3 vrienden; Petrus-Johannes-Jakobus. Hij gaat de berg op om te bidden, om alleen te zijn. En dan plots lijkt