20-21 augustus

Als we de persmedia wat volgen merken we hoe het slechte nieuws daar overweegt.  Zelfs een eerder positief bericht wordt dikwijls nog aangekondigd met een sensationele negatieve titel. Blijkbaar is dat pikanterie die de aandacht prikkelt en die aanzat tot kopen van de krant.

Mij valt iets dergelijks op als ik in de verschillende evangelies de voorstellingen van het “Laatste Oordeel” vergelijk.  Bij Markus lees ik de hoopvolle boodschap dat de mensenzoon zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken van de uiteinden van de aarde.  Mattheüs, die zo’n tien of vijftien jaar later schrijft, in een tijd waar er al wat vijandschap is gegroeid tussen traditionele Joden en de volgelingen van Jezus voegt er een heel ander, hard gekleurd luik aan toe over de bokken die naar het eeuwig vuur verwezen zullen worden.  Vooral dàt tafereel werd later gretig in beeld gebracht, bijvoorbeeld in het timpaan van de romaanse kathedralen.  We kunnen eens glimlachen om die duiveltjes die de bokkige mensen aan hun vork rijgen, maar dat wil niet zeggen dat we het kwaad in de wereld zouden bagatelliseren.

Toch denk ik dat jezus met zijn blijden boodschap het accent helemaal anders legt.  Als iemand hem komt vragen: ”Heer, zijn het er weinigen die gered worden?” antwoordt hij niet met de schatting van een percentage maar hij roept op om onze tijd goed te gebruiken. Inderdaad, zou het niet jammer zijn, of met een ander woord: zou het geen zonde zijn de kansen te verwaarlozen die het leven ons nog laat?

Ooit zag ik een Japanse film.  Het ging over een al wat oudere mand die van de dokter vernomen heeft dat hij ongeneeslijk ziek is en niet lang meer te leven heeft.  Hij beslist dan om er van te profiteren en stort zich in losbandigheid.  Maar na enkele dagen heeft hij toevallig een gesprek met een buurvrouw die klaagt dat de kinderen zo opgesloten zitten in hun stadswijk.  Hij komt tot bezinning en gaat zich inzetten opdat de gemeenste een speeltuin zou aanleggen.  Niet  gemakkelijk!  Mar met zijn ervaring en zijn aflatende inzet bekomt hij de nodige toelatingen en zorgt er voor dat het er werkelijk van komt.  De laatste beelden van de film vond ik ingrijpend.  De speeltuin is er gekomen, het is avond en de kindjes zijn moe maar gelukkig naar hun bedje.  De man is daar nog alleen.  Hij gaat zitten op een schommel en is daar stilletjes aan het touteren.  Hij is tot rust gekomen.

Herman.paulussen@hotmail.com           03/257.27.49                   

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
02-03 september 22 zondag door het jaar A Beste medegelovigen, ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen.’ Zusters en broeders, het zijn niet direct
2-3 april 2022 Jezus heeft ons geen geschriften nagelaten. Het mooie en zeer menselijk verhaal over hem dat we nu bespreken ontbreekt in de oudste handschriften. Pas na een paar
12-13 maart 2016 “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” Dikwijls worden we in de evangelielezingen geconfronteerd met twee vormen van godsdienstigheid waarbij
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
16-17 juli 2016 Het is u zeker opgevallen dat beide lezingen te maken hebben met gastvrijheid. Gastvrijheid is al vanaf de oudheid een deugd die diende beoefend te worden en
16-17 januari 2016 Beste Medegelovigen, Vandaag kregen we het verhaal van de bruiloft van kana. Het verhaal dat we allemaal wel kennen. Voor Johannes is dit verhaal het eerste teken
30-31 januari 2016 Als predikant voel ik mij rechtstreeks aangesproken door deze twee schriftlezingen. – In de eerste is het de bange Jeremia die door Jhwh wordt aangepord om het
19-20 augustus 2023 Ik spreek jullie wel aan als ‘beste medegelovigen’ maar allicht zijn jullie samen met mij nu eerder geërgerd door de harde uitspraken die hier aan Jezus toegeschreven
24-25 september 2016 Sommige details in deze parabel klinken ons wellicht wat vreemd in de oren. Bijvoorbeeld dat die Lazarus hoopte op wat er van de tafel zou vallen. Dat