20-21 augustus

Als we de persmedia wat volgen merken we hoe het slechte nieuws daar overweegt.  Zelfs een eerder positief bericht wordt dikwijls nog aangekondigd met een sensationele negatieve titel. Blijkbaar is dat pikanterie die de aandacht prikkelt en die aanzat tot kopen van de krant.

Mij valt iets dergelijks op als ik in de verschillende evangelies de voorstellingen van het “Laatste Oordeel” vergelijk.  Bij Markus lees ik de hoopvolle boodschap dat de mensenzoon zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken van de uiteinden van de aarde.  Mattheüs, die zo’n tien of vijftien jaar later schrijft, in een tijd waar er al wat vijandschap is gegroeid tussen traditionele Joden en de volgelingen van Jezus voegt er een heel ander, hard gekleurd luik aan toe over de bokken die naar het eeuwig vuur verwezen zullen worden.  Vooral dàt tafereel werd later gretig in beeld gebracht, bijvoorbeeld in het timpaan van de romaanse kathedralen.  We kunnen eens glimlachen om die duiveltjes die de bokkige mensen aan hun vork rijgen, maar dat wil niet zeggen dat we het kwaad in de wereld zouden bagatelliseren.

Toch denk ik dat jezus met zijn blijden boodschap het accent helemaal anders legt.  Als iemand hem komt vragen: ”Heer, zijn het er weinigen die gered worden?” antwoordt hij niet met de schatting van een percentage maar hij roept op om onze tijd goed te gebruiken. Inderdaad, zou het niet jammer zijn, of met een ander woord: zou het geen zonde zijn de kansen te verwaarlozen die het leven ons nog laat?

Ooit zag ik een Japanse film.  Het ging over een al wat oudere mand die van de dokter vernomen heeft dat hij ongeneeslijk ziek is en niet lang meer te leven heeft.  Hij beslist dan om er van te profiteren en stort zich in losbandigheid.  Maar na enkele dagen heeft hij toevallig een gesprek met een buurvrouw die klaagt dat de kinderen zo opgesloten zitten in hun stadswijk.  Hij komt tot bezinning en gaat zich inzetten opdat de gemeenste een speeltuin zou aanleggen.  Niet  gemakkelijk!  Mar met zijn ervaring en zijn aflatende inzet bekomt hij de nodige toelatingen en zorgt er voor dat het er werkelijk van komt.  De laatste beelden van de film vond ik ingrijpend.  De speeltuin is er gekomen, het is avond en de kindjes zijn moe maar gelukkig naar hun bedje.  De man is daar nog alleen.  Hij gaat zitten op een schommel en is daar stilletjes aan het touteren.  Hij is tot rust gekomen.

Herman.paulussen@hotmail.com           03/257.27.49                   

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
Bijbels Leerhuis We hopen onze zoektocht naar Jezus van Nazareth verder te zetten op woensdagavonden. Marcus blijft onze gids. Data: op woensdag 16 september 2020, 21 oktober 2020, 18
27 december: Heilige Fami... Lc 2,41-52 1Sam , 20-28 Het liturgisch kalender noemt deze zondag: “Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.” Daarbij worden de broers en zussen van
05-06 febr. Blijkbaar waren er onder de christenen van Korinthe sommigen die niet geloofden in de opstanding van de doden.  Nu kunnen we terecht bezwaren hebben tegen termen als
11-12 juni 2016 11° zondag 12/06/2016 In de eerste lezing stelt Paulus de zaken meteen zeer scherp en duidelijk. “Wij weten”, schijft hij, “dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat
10-11 oktober 2020 Vooraf Vandaag laat ik, Patrick Van der Straten, mijn preek brengen door een ander. Ik vertoef in een omgeving waar nog wat mensen verblijven maar niet bij
29-30 aug.2020 Beste medeparochianen 29-30 augustus 2020 Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele
09-10 april 2016 Overweging Handelingen 5,27b-32.40b-41 Johannes 21,1-19 “Ik ga vissen,” zegt Petrus. “Wij gaan mee,” is het antwoord van de andere apostelen. Wat doe je, als je leven op
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
15 augustus 2016 Beste medegelovigen, Op dit feest van Maria tenhemelopneming wil ik blij en dankbaar, als vrouw en als moeder, samen met jullie opkijken naar ons aller moeder: Maria.