20-21 augustus

Als we de persmedia wat volgen merken we hoe het slechte nieuws daar overweegt.  Zelfs een eerder positief bericht wordt dikwijls nog aangekondigd met een sensationele negatieve titel. Blijkbaar is dat pikanterie die de aandacht prikkelt en die aanzat tot kopen van de krant.

Mij valt iets dergelijks op als ik in de verschillende evangelies de voorstellingen van het “Laatste Oordeel” vergelijk.  Bij Markus lees ik de hoopvolle boodschap dat de mensenzoon zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken van de uiteinden van de aarde.  Mattheüs, die zo’n tien of vijftien jaar later schrijft, in een tijd waar er al wat vijandschap is gegroeid tussen traditionele Joden en de volgelingen van Jezus voegt er een heel ander, hard gekleurd luik aan toe over de bokken die naar het eeuwig vuur verwezen zullen worden.  Vooral dàt tafereel werd later gretig in beeld gebracht, bijvoorbeeld in het timpaan van de romaanse kathedralen.  We kunnen eens glimlachen om die duiveltjes die de bokkige mensen aan hun vork rijgen, maar dat wil niet zeggen dat we het kwaad in de wereld zouden bagatelliseren.

Toch denk ik dat jezus met zijn blijden boodschap het accent helemaal anders legt.  Als iemand hem komt vragen: ”Heer, zijn het er weinigen die gered worden?” antwoordt hij niet met de schatting van een percentage maar hij roept op om onze tijd goed te gebruiken. Inderdaad, zou het niet jammer zijn, of met een ander woord: zou het geen zonde zijn de kansen te verwaarlozen die het leven ons nog laat?

Ooit zag ik een Japanse film.  Het ging over een al wat oudere mand die van de dokter vernomen heeft dat hij ongeneeslijk ziek is en niet lang meer te leven heeft.  Hij beslist dan om er van te profiteren en stort zich in losbandigheid.  Maar na enkele dagen heeft hij toevallig een gesprek met een buurvrouw die klaagt dat de kinderen zo opgesloten zitten in hun stadswijk.  Hij komt tot bezinning en gaat zich inzetten opdat de gemeenste een speeltuin zou aanleggen.  Niet  gemakkelijk!  Mar met zijn ervaring en zijn aflatende inzet bekomt hij de nodige toelatingen en zorgt er voor dat het er werkelijk van komt.  De laatste beelden van de film vond ik ingrijpend.  De speeltuin is er gekomen, het is avond en de kindjes zijn moe maar gelukkig naar hun bedje.  De man is daar nog alleen.  Hij gaat zitten op een schommel en is daar stilletjes aan het touteren.  Hij is tot rust gekomen.

Herman.paulussen@hotmail.com           03/257.27.49                   

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
5-6 september 2020 5-6 september 2020 Mattheus 18,15-20 Paulus Rom 13,8-10 Heb jij je de voorbije weken, maanden, half jaar niet eens de vraag gesteld “ wat zou Jezus hebben
19-20 september 2020 Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9 Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de
11-12 juli 2020 Beste medegelovigen, Met de “lockdown” van de voorbij maanden, heb ik heel veel in onze tuin gewerkt. Ik heb genoten van de natuur dank zij de warme
16-17 april 2016 Komt nog
2-3 april 2016 Beste mensen, Na zijn kruisdood is Jezus na drie dagen met Pasen verrezen, en toch heerste er nog onrust bij Jezus’ volgelingen. De leerlingen van Jezus waren
leden van het Parochietea... Adeel Mahzar pastoor 0478 51 10 97 Herman Paulussen sj. 03 257 27 49 Anne Willocx-Michielsen,  gsm 0476 24 54 01 Paul Bats 03 230 77 44
27-28 augustus Toen ik in het lager onderwijs zat. Eigenlijk was dat een jaar zoals een ander, met vakken als godsdienst, Nederlands, Frans, wiskunde, aardrijkskunde enzovoort.Wat er wel bij
08-09 aug.2020 Een zachte bries, een uitgestoken hand 10/08/2020 Daar zitten ze dan in hun boot: de apostelen – met Petrus aan het roer – op weg naar de
29e zondag: 17-18 oktober... Zondag 18 oktober 2015 Wil je besturen, dan moet je dienen Mc 10.35.45 Beste medegelovigen, Jezus wees zijn ruzieënde leerlingen er op: ‘Jullie weten dat de zogenaamde
24-25 dec. 2021 Beste medegelovigen, kerst 2021 Gelukkig kunnen wij dit jaar “kerstmis” vieren. We hebben wel tot woensdagavond moeten wachten. Maar het overlegcomité laat ons toch toe om kerst