15 augustus

Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij aan en wens van harte een mooie feestelijke dag voor alle moeders en grootmoeders en al die moeders met wie we mogen vieren of aan wie we dankbare en warme herinneringen bewaren.

Mar er is wel iets aan de hand met de officiële benaming van deze dag.  Vroeger sprak men van ‘Maria-Hemelvaart’; tegenwoordig klinkt het bescheidener ‘tenhemelopneming van Maria’. (Ze onderneemt de reis niet meer op eigen kracht.) Maar ook dan blijft het probleem.  Nog pas in 1950 heeft paus Pius XII plechtig verkondigd dat de moeder van Jezus niet zomaar vergaan is zoals de ander mensen maar dat ze met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Die uitspraak is duidelijk in tegenspraak met de hedendaagse kennis van sterrenkunde en geneeskunde; je zou ze misschien kunne beschouwen als een dichterlijke overdrijving maar letterlijk kan ze zeker geen punt van geloof uitdrukken.

Hoe zouden we dan wel mee kunnen omgaan? Misschien zit de verklaring in onze menselijke psychologie.  Met onze wensen en noden wenden we ons graag tot Maria omdat we ons bij haar moederlijkheid veiliger voelen en zonder veel woorden begrepen.  Maar eigenlijk is Maria toch vooral van belang als de moeder van Jezus.  Eigenlijk moeten we naar hèm toe.  Maar ook bij Jezus moeten we niet blijven staan.  Hij is de grote gelovige die vertrouwt op God die hij ‘Vader ’noemt.  Dat vertrouwen is de kern van zijn blijde boodschap aan ons.

Mag ik even een heel oude herinnering vertellen?  Ik zal zowat zes jaar geweest zijn.  Een al te ijverige juffrouw had onze klas doordrongen van schrik voor de hel.  Hoe wij, jonge kapoentjes, daar terecht ouden kunnen komen legde ze niet uit maar de bedreiging sloeg aan.  Mij moeder wist me gerust te stellen.  Als wij God mogen aanspreken als ‘onze Vader, zei ze, dan moeten we zeker niet bang voor hem zijn.

Als deze ‘Moederkesdag’ vertelde is dit graag als een late hulde aan mijn moeder maar ook aan al die moeders die bij hun kinderen de grond van basisvertrouwen aanbrengen.

Herman.paulussen@hotmail.com             03/257.27.49         

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
18-19-juli 2020 Mildheid en geduld 19/07/2020 In de eerste lezing uit het Boek Wijsheid horen we hoe God rechtvaardig is en met grote mildheid regeert over de mensen. Weliswaar
leden van het Parochietea... Adeel Mahzar pastoor 0478 51 10 97 Herman Paulussen sj. 03 257 27 49 Anne Willocx-Michielsen,  gsm 0476 24 54 01 Paul Bats 03 230 77 44
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat
19-20 september 2020 Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9 Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de
02-03 juli 2016 Beste medegelovigen, Enkele weken geleden overleed in Heverlee Frans Rens, een medebroeder en studiegenoot. Aan hem moest ik denken bij de evangelielezing van daareven. Jarenlang werkte hij
02-03 september 22 zondag door het jaar A Beste medegelovigen, ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen.’ Zusters en broeders, het zijn niet direct
16 aug. 2020 Beste mensen, De lezingen van vandaag lijken uit een hedendaagse kwaliteitskrant geknipt te zijn. Kan het actueler? Zowel de 1° als de 2° lezing heeft het over
21-22 mei 2016 Beste medegelovigen , Vandaag geen gemakkelijke lezingen die eigenlijk van ons veel geduld, heel veel geduld vragen. Als moeder van 5 kinderen kreeg ik wel eens de
15-16 jan . HOMILIE VAN DE 2E ZONDAG VAN DE TIJD DOOR HET JAAR C Op deze tweede zondag door het jaar  verwelkomen we de Heer  die nooit ophoudt ons
kapellen