15 augustus

Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij aan en wens van harte een mooie feestelijke dag voor alle moeders en grootmoeders en al die moeders met wie we mogen vieren of aan wie we dankbare en warme herinneringen bewaren.

Mar er is wel iets aan de hand met de officiële benaming van deze dag.  Vroeger sprak men van ‘Maria-Hemelvaart’; tegenwoordig klinkt het bescheidener ‘tenhemelopneming van Maria’. (Ze onderneemt de reis niet meer op eigen kracht.) Maar ook dan blijft het probleem.  Nog pas in 1950 heeft paus Pius XII plechtig verkondigd dat de moeder van Jezus niet zomaar vergaan is zoals de ander mensen maar dat ze met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Die uitspraak is duidelijk in tegenspraak met de hedendaagse kennis van sterrenkunde en geneeskunde; je zou ze misschien kunne beschouwen als een dichterlijke overdrijving maar letterlijk kan ze zeker geen punt van geloof uitdrukken.

Hoe zouden we dan wel mee kunnen omgaan? Misschien zit de verklaring in onze menselijke psychologie.  Met onze wensen en noden wenden we ons graag tot Maria omdat we ons bij haar moederlijkheid veiliger voelen en zonder veel woorden begrepen.  Maar eigenlijk is Maria toch vooral van belang als de moeder van Jezus.  Eigenlijk moeten we naar hèm toe.  Maar ook bij Jezus moeten we niet blijven staan.  Hij is de grote gelovige die vertrouwt op God die hij ‘Vader ’noemt.  Dat vertrouwen is de kern van zijn blijde boodschap aan ons.

Mag ik even een heel oude herinnering vertellen?  Ik zal zowat zes jaar geweest zijn.  Een al te ijverige juffrouw had onze klas doordrongen van schrik voor de hel.  Hoe wij, jonge kapoentjes, daar terecht ouden kunnen komen legde ze niet uit maar de bedreiging sloeg aan.  Mij moeder wist me gerust te stellen.  Als wij God mogen aanspreken als ‘onze Vader, zei ze, dan moeten we zeker niet bang voor hem zijn.

Als deze ‘Moederkesdag’ vertelde is dit graag als een late hulde aan mijn moeder maar ook aan al die moeders die bij hun kinderen de grond van basisvertrouwen aanbrengen.

Herman.paulussen@hotmail.com             03/257.27.49         

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
01-02 aug. 2020 Beste medegelovigen, Bij het evangelie van vandaag, de wonderbare broodvermenigvuldiging, lijkt het of wij ons in gezelschap aan tafel bevinden. Maar, éérst zijn we getuige van dat
25-26 september 2020 Beste christenen van Antwerpen In de naam van Jezus Christus doe ik hier een oproep. Liefde geeft moed en wij streven allemaal naar geluk, en eensgezindheid; we
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat
16-17 april 2016 Komt nog
9-10 januari 2016 Zondag 10 januari 2016 Jezus gaat zich laten dopen. Lc3,15-16.21-22 Als wij horen spreken over een doopsel zien we waarschijnlijk in onze verbeelding een babytje op de
16-17 juli 2022 Het beste deel ?                                  Gen 18, 1-10a     Lc 10, 38-42 Beide schriftlezingen hebben met gastvrijheid te maken maar de sfeer die ze oproepen is wel heel verschillend. 
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
zaterdag 15 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 16 jan.2022: eucharistieviering om 10.30 uur zaterdag 22 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 23 jan. 2022:
27-28 augustus Toen ik in het lager onderwijs zat. Eigenlijk was dat een jaar zoals een ander, met vakken als godsdienst, Nederlands, Frans, wiskunde, aardrijkskunde enzovoort.Wat er wel bij
21-22 mei 2016 Beste medegelovigen , Vandaag geen gemakkelijke lezingen die eigenlijk van ons veel geduld, heel veel geduld vragen. Als moeder van 5 kinderen kreeg ik wel eens de