15 augustus

Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij aan en wens van harte een mooie feestelijke dag voor alle moeders en grootmoeders en al die moeders met wie we mogen vieren of aan wie we dankbare en warme herinneringen bewaren.

Mar er is wel iets aan de hand met de officiële benaming van deze dag.  Vroeger sprak men van ‘Maria-Hemelvaart’; tegenwoordig klinkt het bescheidener ‘tenhemelopneming van Maria’. (Ze onderneemt de reis niet meer op eigen kracht.) Maar ook dan blijft het probleem.  Nog pas in 1950 heeft paus Pius XII plechtig verkondigd dat de moeder van Jezus niet zomaar vergaan is zoals de ander mensen maar dat ze met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Die uitspraak is duidelijk in tegenspraak met de hedendaagse kennis van sterrenkunde en geneeskunde; je zou ze misschien kunne beschouwen als een dichterlijke overdrijving maar letterlijk kan ze zeker geen punt van geloof uitdrukken.

Hoe zouden we dan wel mee kunnen omgaan? Misschien zit de verklaring in onze menselijke psychologie.  Met onze wensen en noden wenden we ons graag tot Maria omdat we ons bij haar moederlijkheid veiliger voelen en zonder veel woorden begrepen.  Maar eigenlijk is Maria toch vooral van belang als de moeder van Jezus.  Eigenlijk moeten we naar hèm toe.  Maar ook bij Jezus moeten we niet blijven staan.  Hij is de grote gelovige die vertrouwt op God die hij ‘Vader ’noemt.  Dat vertrouwen is de kern van zijn blijde boodschap aan ons.

Mag ik even een heel oude herinnering vertellen?  Ik zal zowat zes jaar geweest zijn.  Een al te ijverige juffrouw had onze klas doordrongen van schrik voor de hel.  Hoe wij, jonge kapoentjes, daar terecht ouden kunnen komen legde ze niet uit maar de bedreiging sloeg aan.  Mij moeder wist me gerust te stellen.  Als wij God mogen aanspreken als ‘onze Vader, zei ze, dan moeten we zeker niet bang voor hem zijn.

Als deze ‘Moederkesdag’ vertelde is dit graag als een late hulde aan mijn moeder maar ook aan al die moeders die bij hun kinderen de grond van basisvertrouwen aanbrengen.

Herman.paulussen@hotmail.com             03/257.27.49         

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
16-17 juli 2016 Het is u zeker opgevallen dat beide lezingen te maken hebben met gastvrijheid. Gastvrijheid is al vanaf de oudheid een deugd die diende beoefend te worden en
kapellen
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat
16 aug. 2020 Beste mensen, De lezingen van vandaag lijken uit een hedendaagse kwaliteitskrant geknipt te zijn. Kan het actueler? Zowel de 1° als de 2° lezing heeft het over
8-9 jan 2022 Zondag 9 januari 2022 Jezus laat zich dopen. Jes 42, 1-4, 6-7 Lc3, 15-16.21-22 Sinds ik hier in de parochie dienst doe heb ik al heel wat
1-2 oktober 2016 In de eerste lezing zien we de profeet Habakuk die het onrecht en de ellende in de wereld niet langer kan aanzien. Hij wil dat het stopt,
vieringen weekend 11-12-juli 2020 eucharistieviering weekend 18-19 juli 2020 gebedsviering weekend 25-26 juli 2020 eucharistieviering weekend 1-2 aug.2020 eucharistieviering weekend 8-9 aug.2020 eucharistieviering zaterdag 15 aug.2020 eucharistieviering zondag
zaterdag 15 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 16 jan.2022: eucharistieviering om 10.30 uur zaterdag 22 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 23 jan. 2022: