15 augustus

Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij aan en wens van harte een mooie feestelijke dag voor alle moeders en grootmoeders en al die moeders met wie we mogen vieren of aan wie we dankbare en warme herinneringen bewaren.

Mar er is wel iets aan de hand met de officiële benaming van deze dag.  Vroeger sprak men van ‘Maria-Hemelvaart’; tegenwoordig klinkt het bescheidener ‘tenhemelopneming van Maria’. (Ze onderneemt de reis niet meer op eigen kracht.) Maar ook dan blijft het probleem.  Nog pas in 1950 heeft paus Pius XII plechtig verkondigd dat de moeder van Jezus niet zomaar vergaan is zoals de ander mensen maar dat ze met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Die uitspraak is duidelijk in tegenspraak met de hedendaagse kennis van sterrenkunde en geneeskunde; je zou ze misschien kunne beschouwen als een dichterlijke overdrijving maar letterlijk kan ze zeker geen punt van geloof uitdrukken.

Hoe zouden we dan wel mee kunnen omgaan? Misschien zit de verklaring in onze menselijke psychologie.  Met onze wensen en noden wenden we ons graag tot Maria omdat we ons bij haar moederlijkheid veiliger voelen en zonder veel woorden begrepen.  Maar eigenlijk is Maria toch vooral van belang als de moeder van Jezus.  Eigenlijk moeten we naar hèm toe.  Maar ook bij Jezus moeten we niet blijven staan.  Hij is de grote gelovige die vertrouwt op God die hij ‘Vader ’noemt.  Dat vertrouwen is de kern van zijn blijde boodschap aan ons.

Mag ik even een heel oude herinnering vertellen?  Ik zal zowat zes jaar geweest zijn.  Een al te ijverige juffrouw had onze klas doordrongen van schrik voor de hel.  Hoe wij, jonge kapoentjes, daar terecht ouden kunnen komen legde ze niet uit maar de bedreiging sloeg aan.  Mij moeder wist me gerust te stellen.  Als wij God mogen aanspreken als ‘onze Vader, zei ze, dan moeten we zeker niet bang voor hem zijn.

Als deze ‘Moederkesdag’ vertelde is dit graag als een late hulde aan mijn moeder maar ook aan al die moeders die bij hun kinderen de grond van basisvertrouwen aanbrengen.

Herman.paulussen@hotmail.com             03/257.27.49         

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat
19-20 september 2020 Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9 Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de
31 e zondag: 7-8 november... Vertrouwen op God In de lezingen staan vandaag twee weduwen centraal, twee vrouwen die vanwege hun armoede en isolement aan de rand van de maatschappij leven. Zij
10-11 april 2022 Preek voor 2de Paaszondag door Jaar C 2022 Een klein groepje radeloze en bange mannen, dat zijn de apostelen na de kruisiging en de dood van Jezus.
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
zaterdag 15 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 16 jan.2022: eucharistieviering om 10.30 uur zaterdag 22 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 23 jan. 2022:
03-04 september 2016 “Als iemand naar mij komt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij
13-14 augustus 2016 Vorige week sprak Jezus over waakzaamheid. Leef in het heden en houd de lampen brandend. Zie wat er om je heen gebeurt en heb oog voor de
10-11 oktober 2020 Vooraf Vandaag laat ik, Patrick Van der Straten, mijn preek brengen door een ander. Ik vertoef in een omgeving waar nog wat mensen verblijven maar niet bij
19-20 febr. 20         Bemin uw vijanden, wat wil dat zeggen anno 2022         Lucas 6,27-38 “Bemin uw vijanden, doet wel aan die u haten…” “Als iemand u op de ene