26-27 augustus 2023

Goeie leerkrachten zijn merkwaardige mensen: ze kunnen studenten zodanig in zichzelf doen geloven, dat onverwachte leergroei het resultaat is.  Goeie trainers zijn merkwaardige mensen: ze kunnen atleten zodanig op een wedstrijd voorbereiden dat sportprestaties soms ongekende hoogtes bereiken.

“Jij bent daartoe is staat! Ik ben er zeker van dat jij dit kan! Ik geloof in jou!” Uitspraken waardoor mensen toto méér in staat zijn dan ze zelf mogelijk achten.

In het evangelie van vandaag krijgen twee figuren een gelijkaardige “jij bent”- boodschap: Jij bent de Messias.  Jij bent Petrus, rots.  Zowel naar Jezus als naar Petrus is de boodschap: ik zie in jou wat nog niet helemaal zichtbaar en duidelijk is, ik zie jou in jouw volle ontplooiing.

Zijn de uitspraken “jij bent de Messias” en “jij bent Petrus, de rots” van hetzelfde aanmoedigend kaliber als de leraar of moeten we er meer achter vermoeden?  We zoek naar een mogelijk antwoord aan de hand van drie uitspraken uit de evangelietekst.

“Wie zeg jij dat ik ben?”

Er deden allerlei geruchten de ronde over wie Jezus zou zijn: Johannes de Doper? De profeet Ellia?.. Die straffe toelichtingen hadden een duidelijke grond: de mensen voelden de kracht van een profeet, ze hoorden opnieuw authentieke stem van God.  Mattheüs laat verstaan dat jezus deze vergelijking kende: bezetenen hadden hem “zoon van God” toegeroepen, blinden noemden hem “zoon van David”.  Jezus was wellicht niet overgevoelig voor wat “de mensen” over hem zegden. Bij wie kan je die vraag over je toekomst, de vraag over dat groeiend zelfbeeld beter aftoetsen dan bij je intimi, bei de eigen leerlingen die je beter kennen dan wie ook.  Aan hen niet de vraag:” Wat wéét je over mij?  Wel de indringende vraag:” Wie zeg jij dat ik ben?  Wie ben ik voor jou?”

“Jij bent de Messias!”

Wellicht moet je onstuimig van karakter zijn om zoals Petrus dit antwoord te geven: Verrassend, verwacht en riskant tegelijk.  Verrassend want wat Petrus antwoordt, gaat veel verder dan wat “de mensen” zeggen.  Jij bent niet de voorloper van de Messias, jij bent de Messias, de zoon van de levende God.  Hoe haalt Petrus het in zijn hoofd om die titel aan Jezus toe te schrijven?  Verrassend en toch ook verwacht.  Petrus heeft als leerling dagelijks gehoord wie Jezus is.  Vanuit die ervaring reageert hij heel persoonlijk met een term die uitdrukt hoe overweldigend Jezus voor hem is.  Verrassend, verwacht en tegelijk heel riskant.  De titel “Messias” heeft in Joodse én Romeinse oren zo’n draagwijdte dat het bedreigend is voor religieuze en politieke leiders.

“Gelukkig ben jij Petrus! Jij bent Petrus, de rots…”

“Gelukkig ben je…” Deze juichkreet van Jezus roet de taal van de zaligsprekingen op.  Hier klinkt de echo van “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.”  “Rots” noem ik jou, de naam waarmee wij Gods kracht benoemen.  Jij hebt mijn geheim ontsluierd, jij deelt dit met mij en daardoor bevestig jij mij dat ik ben wie ik in Gods ogen ben. Staan de uitspraken “jij bent de Messias” en “Jij bent Petrus, de rots” op een gelijkaardig niveau van de sportcoach die de atleet doet geloven in zijn kunnen en zijn?  Twee stromen ontmoeten en versterken elkaar: Mensen die bij elkaar wakker roepen wat hun bestemming is en de openheid van diezelfde mensen om uit Gods eigen hand te ontvangen wie ze zijn. Laten we zelf ook bewust in die twee stromen gaan staan.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
02-03 september 22 zondag door het jaar A Beste medegelovigen, ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen.’ Zusters en broeders, het zijn niet direct
30-31 januari 2016 Als predikant voel ik mij rechtstreeks aangesproken door deze twee schriftlezingen. – In de eerste is het de bange Jeremia die door Jhwh wordt aangepord om het
05 mei 2016 komt later.
05.07.2020 Mt.11,25-30 Het woord “Vakantie” is afgeleid van het latijnse ‘vacatio’ dat staat voor vrij van verplichtingen. De vakantietijd is dus een periode waarin een persoon zijn gewoonlijke
30-31 juli 2016 De lezingen zijn deze zondag wel heel goed op elkaar afgestemd. In alle drie, dus ook de brief van Paulus die we niet hoorden, gaat het over
13-14 augustus Beste medegelovigen, Zoals zo dikwijls hoorden we lezingen die in onze tijd gesitueerd kunnen worden. In de eerste lezing wordt Jeremia door zijn tegenstanders in een vervallen
24-25 september 2016 Sommige details in deze parabel klinken ons wellicht wat vreemd in de oren. Bijvoorbeeld dat die Lazarus hoopte op wat er van de tafel zou vallen. Dat
26 dec.2021 Zusters en broeders, Op dit feest van de Heilige Familie staan het gezin en de problematiek van het gezin centraal. Want een gezin is geen akkefietje, maar
Nieuwsbrief OKRA
15 augustus Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij