19-20 augustus 2023

Ik spreek jullie wel aan als ‘beste medegelovigen’ maar allicht zijn jullie samen met mij nu eerder geërgerd door de harde uitspraken die hier aan Jezus toegeschreven worden. Eerst zou hij -althans volgens Mattheüs- gezegd hebben: ‘Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. ‘ En vervolgens zou hij die Kananese vrouw persoonlijk hebben afgewezen: ‘Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. ‘Jezus zou dus de mensen die niet tot Israël behoren ‘honden noemen! Stel je voor!

Wel, laat ik jullie geruststellen.  Ik ben de oorspronkelijke Griekse tekst gaan nakijken.  Jezus gebruikt niet het woord ‘hond’ (in hete Grieks kuoon) maar het verkleinwoord kunarion dat betekent ‘hondje’, ‘puppy’.  De vertaling is dus fout en maakt Jezus heel onvriendelijk! Het tafereel dat Jezus met zijn beeldspraak oproept kunnen we ook ons nog levendig voorstellen.  Het is van alle tijden: de kinderen die liever die guitige hondjes aanhalen in plaats van eerst zelf hun boterhammetjes op te eten.  En die moeder heeft het meteen begrepen.  Zij weet wel wat daar onder tafel gebeurt.

Jezus prijst haar om haar vinnige repliek en stuurt haar meteen naar huis.  Heeft hij de dochter reeds op afstand genezen?  Of lag het probleem veeleer bij de over bezorgdheid van de moeder? Die kan nu haar lastige puber na dit korte gesprekje meer ontspannen tegemoet gaan.

Ook de eerste schriftlezing van vandaag handelt over hetzelfde thema.  Onze God is er voor alle mensen.  Hij wil geen verdeeldheid tussen de mensen.  Godsdiensten die elkaar bevechten dienen God niet.

Laten we Hem samen liefhebben, samen ook met andersgelovigen.

Laten we zo zijn koningschap in deze wereld verder bevorderen.

herman.paulussen@hotmail.com 

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
12-13 maart 2016 “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” Dikwijls worden we in de evangelielezingen geconfronteerd met twee vormen van godsdienstigheid waarbij
27-28 augustus “Kom mannekens, aan tafel!” Waarschijnlijk hebben de meesten onder ons nog verre –misschien heel verre- maar gelukkige herinneringen hoe we vroeger door moeder aan tafel geroepen werden.
vieringen weekend 11-12-juli 2020 eucharistieviering weekend 18-19 juli 2020 gebedsviering weekend 25-26 juli 2020 eucharistieviering weekend 1-2 aug.2020 eucharistieviering weekend 8-9 aug.2020 eucharistieviering zaterdag 15 aug.2020 eucharistieviering zondag
31 e zondag: 7-8 november... Vertrouwen op God In de lezingen staan vandaag twee weduwen centraal, twee vrouwen die vanwege hun armoede en isolement aan de rand van de maatschappij leven. Zij
25-26 september 2020 Beste christenen van Antwerpen In de naam van Jezus Christus doe ik hier een oproep. Liefde geeft moed en wij streven allemaal naar geluk, en eensgezindheid; we
leden van het Parochietea... Adeel Mahzar pastoor 0478 51 10 97 Herman Paulussen sj. 03 257 27 49 Anne Willocx-Michielsen,  gsm 0476 24 54 01 Paul Bats 03 230 77 44
26 e zondag: Preek van Pa... Preek van 26 en 27 september 2015 (Mc 9, 38-48) In De Standaard van enkele weken geleden las ik een column van voetbalcommentator en columnist Filip Joos.
09-10 september Vierentwintigste zondag door het jaar 11 september 2016 Beste mensen, Jezus ontvangt tollenaars en zondaars en gaat met hen aan tafel. En daarover morren de farizeeën en
17-18 dec.2021 2021-12-18/19 P Van der Straten Lucas 1,39-56 Micha 5,1-4a Twee vrouwen in blijde verwachting ontmoeten elkaar. Wat moet daar allemaal niet verteld zijn? Het verlangen om elkaar
26-27 maart 2022 De vreugde van het thuis komen                                                    27/03/2022                                  De rode draad doorheen de twee lezingen van vandaag is de vreugde van het terug thuis komen. De eerste lezing