19-20 augustus 2023

Ik spreek jullie wel aan als ‘beste medegelovigen’ maar allicht zijn jullie samen met mij nu eerder geërgerd door de harde uitspraken die hier aan Jezus toegeschreven worden. Eerst zou hij -althans volgens Mattheüs- gezegd hebben: ‘Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. ‘ En vervolgens zou hij die Kananese vrouw persoonlijk hebben afgewezen: ‘Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. ‘Jezus zou dus de mensen die niet tot Israël behoren ‘honden noemen! Stel je voor!

Wel, laat ik jullie geruststellen.  Ik ben de oorspronkelijke Griekse tekst gaan nakijken.  Jezus gebruikt niet het woord ‘hond’ (in hete Grieks kuoon) maar het verkleinwoord kunarion dat betekent ‘hondje’, ‘puppy’.  De vertaling is dus fout en maakt Jezus heel onvriendelijk! Het tafereel dat Jezus met zijn beeldspraak oproept kunnen we ook ons nog levendig voorstellen.  Het is van alle tijden: de kinderen die liever die guitige hondjes aanhalen in plaats van eerst zelf hun boterhammetjes op te eten.  En die moeder heeft het meteen begrepen.  Zij weet wel wat daar onder tafel gebeurt.

Jezus prijst haar om haar vinnige repliek en stuurt haar meteen naar huis.  Heeft hij de dochter reeds op afstand genezen?  Of lag het probleem veeleer bij de over bezorgdheid van de moeder? Die kan nu haar lastige puber na dit korte gesprekje meer ontspannen tegemoet gaan.

Ook de eerste schriftlezing van vandaag handelt over hetzelfde thema.  Onze God is er voor alle mensen.  Hij wil geen verdeeldheid tussen de mensen.  Godsdiensten die elkaar bevechten dienen God niet.

Laten we Hem samen liefhebben, samen ook met andersgelovigen.

Laten we zo zijn koningschap in deze wereld verder bevorderen.

herman.paulussen@hotmail.com 

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
9-10 januari 2016 Zondag 10 januari 2016 Jezus gaat zich laten dopen. Lc3,15-16.21-22 Als wij horen spreken over een doopsel zien we waarschijnlijk in onze verbeelding een babytje op de
20-21 augustus Als we de persmedia wat volgen merken we hoe het slechte nieuws daar overweegt.  Zelfs een eerder positief bericht wordt dikwijls nog aangekondigd met een sensationele negatieve
vieringen weekend 11-12-juli 2020 eucharistieviering weekend 18-19 juli 2020 gebedsviering weekend 25-26 juli 2020 eucharistieviering weekend 1-2 aug.2020 eucharistieviering weekend 8-9 aug.2020 eucharistieviering zaterdag 15 aug.2020 eucharistieviering zondag
26 dec.2021 Zusters en broeders, Op dit feest van de Heilige Familie staan het gezin en de problematiek van het gezin centraal. Want een gezin is geen akkefietje, maar
27 december: Heilige Fami... Lc 2,41-52 1Sam , 20-28 Het liturgisch kalender noemt deze zondag: “Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.” Daarbij worden de broers en zussen van
29-30 jan. Accepteren  wij de Blijde Boodschap?                                             30/01/2022 Het pad van een profeet loopt zelden over rozen. Profeten ondervinden tegenstand, ze zijn tegendraads  in hun boodschap. Zij praten de
25-26 juli 2020 Beste medegelovigen Vorige week vertelde Jezus drie parabels over het Rijk der hemelen, vandaag voegt Hij er drie aan toe: de parabel van de verborgen schat, van
05 mei 2016 komt later.
18-19-juli 2020 Mildheid en geduld 19/07/2020 In de eerste lezing uit het Boek Wijsheid horen we hoe God rechtvaardig is en met grote mildheid regeert over de mensen. Weliswaar
15 augustus 2016 Beste medegelovigen, Op dit feest van Maria tenhemelopneming wil ik blij en dankbaar, als vrouw en als moeder, samen met jullie opkijken naar ons aller moeder: Maria.