19-20 augustus 2023

Ik spreek jullie wel aan als ‘beste medegelovigen’ maar allicht zijn jullie samen met mij nu eerder geërgerd door de harde uitspraken die hier aan Jezus toegeschreven worden. Eerst zou hij -althans volgens Mattheüs- gezegd hebben: ‘Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. ‘ En vervolgens zou hij die Kananese vrouw persoonlijk hebben afgewezen: ‘Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. ‘Jezus zou dus de mensen die niet tot Israël behoren ‘honden noemen! Stel je voor!

Wel, laat ik jullie geruststellen.  Ik ben de oorspronkelijke Griekse tekst gaan nakijken.  Jezus gebruikt niet het woord ‘hond’ (in hete Grieks kuoon) maar het verkleinwoord kunarion dat betekent ‘hondje’, ‘puppy’.  De vertaling is dus fout en maakt Jezus heel onvriendelijk! Het tafereel dat Jezus met zijn beeldspraak oproept kunnen we ook ons nog levendig voorstellen.  Het is van alle tijden: de kinderen die liever die guitige hondjes aanhalen in plaats van eerst zelf hun boterhammetjes op te eten.  En die moeder heeft het meteen begrepen.  Zij weet wel wat daar onder tafel gebeurt.

Jezus prijst haar om haar vinnige repliek en stuurt haar meteen naar huis.  Heeft hij de dochter reeds op afstand genezen?  Of lag het probleem veeleer bij de over bezorgdheid van de moeder? Die kan nu haar lastige puber na dit korte gesprekje meer ontspannen tegemoet gaan.

Ook de eerste schriftlezing van vandaag handelt over hetzelfde thema.  Onze God is er voor alle mensen.  Hij wil geen verdeeldheid tussen de mensen.  Godsdiensten die elkaar bevechten dienen God niet.

Laten we Hem samen liefhebben, samen ook met andersgelovigen.

Laten we zo zijn koningschap in deze wereld verder bevorderen.

herman.paulussen@hotmail.com 

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
26-27 augustus 2023 Goeie leerkrachten zijn merkwaardige mensen: ze kunnen studenten zodanig in zichzelf doen geloven, dat onverwachte leergroei het resultaat is.  Goeie trainers zijn merkwaardige mensen: ze kunnen atleten
26 dec.2021 Zusters en broeders, Op dit feest van de Heilige Familie staan het gezin en de problematiek van het gezin centraal. Want een gezin is geen akkefietje, maar
09-10 juli 2016 Beste medegelovigen In de eerste lezing uit het Oude Testament hoorden we hoe Mozes het Joodse volk oproept om de voorschriften en de wetten te onderhouden en
02-03 juli 2016 Beste medegelovigen, Enkele weken geleden overleed in Heverlee Frans Rens, een medebroeder en studiegenoot. Aan hem moest ik denken bij de evangelielezing van daareven. Jarenlang werkte hij
05 mei 2016 komt later.
25-26 juli 2020 Beste medegelovigen Vorige week vertelde Jezus drie parabels over het Rijk der hemelen, vandaag voegt Hij er drie aan toe: de parabel van de verborgen schat, van
13-14 februari 2016 Beste medeparochianen, Een tijdje geleden las ik in de krant iets dat me wel raakte. Het ging over Yao Kouassi Gervais, of beter gezegd Gervinho – want
15 augustus 2016 Beste medegelovigen, Op dit feest van Maria tenhemelopneming wil ik blij en dankbaar, als vrouw en als moeder, samen met jullie opkijken naar ons aller moeder: Maria.
24-25 september 2016 Sommige details in deze parabel klinken ons wellicht wat vreemd in de oren. Bijvoorbeeld dat die Lazarus hoopte op wat er van de tafel zou vallen. Dat
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat