Kerstviering 25 december

Kerst 2015. Zusters en Broeders ,
Het is weer kerst. Kerst annoo 2015. En nog steeds vieren wij de geboorte van onze Redder.
De geboorte van een kind wekt nog steeds diepe vreugde op . Het is voor het echtpaar een uiting van liefde. Het is een gezin willen vormen en samen een toekomst uitbouwen. Met een kind willen man en vrouw zin en betekenis geven aan hun samenzijn. Dat is alleen mogelijk als dat gezin leeft in een situatie van vrede, en van eerlijke kansen en mogelijkheden. Maar spijtig genoeg is dit niet altijd zo. Vandaag zijn er wereldwijd miljoenen mensen op de vlucht voor geweld, uitbuiting. Radeloos zijn ze op zoek naar vrede, naar eerlijke kansen, naar mogelijkheden tot een echt leven.

Het lijkt wel of het verhaal van Jozef en Maria zich vandaag opnieuw afspeelt.
Hoeveel vluchtelingen zijn niet onderweg. Moeten vluchten voor wreedheid en geweld, voor terroristen, voor oorlog . Daarom dat we dit jaar ook een tent geplaatst hebben in onze kerk. Geen stal maar een tent. Zoals we die in Brussel gekend hebben. Er was geen plaats….de papieren zijn nog niet in orde.
Maria en Jozef waren niet echt op de vlucht, maar wel van thuis weg. Niet omdat ze dat wilden, maar omdat ze moesten. Want keizer Augustus eiste dat er in zijn rijk een volkstelling gehouden werd. Zo kon hij het volk beter onder controle houden. Dus zijn Jozef en Maria onderweg naar Bethlehem, want daar moest Jozef zich inschrijven. Maria was hoogzwanger, er is zoveel volk onderweg dat er nergens plaats is voor hen, dus bevalt ze in een stal. Voor haar kind is er geen mooie wieg, maar alleen een kribbe, een voederbak voor het vee.
Zo is Jezus geboren, als een kind van eenvoudige, kleine mensen zonder macht.
De geboorte van Jezus wordt ook niet bekend gemaakt aan Koningen , of keizers of machtige heerser…maar aan herders. Herders die ’s nachts over de kudde moesten waken. De herders waakten niet over hun eigen kudde, maar over de kudde van mensen met geld en met macht. Herders waren arme mensen die niet in de stad mochten wonen, ze waren te arm. Daar is Jezus geboren, bij armen, kleinen en machtelozen. Zo was het toen, en zo is het vandaag. God leeft niet te midden van pracht en praal, maar van eenvoud en kleinheid.
Vandaag zeggen de engelen ons : Ik heb voor jullie een vreugdevolle boodschap, die voor iedereen bestemd is: Vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer.
Wat een vreugde voor mensen die moeten ronddwalen in het duister van wreedheid en geweld, die vluchten voor terroristen, die wanhopig op zoek zijn naar echt leven. Maar ook voor ons die misschien het ook niet zo gemakkelijk hebben.
Zoals Jesaja zegt in de eerste lezing: Het volk dat ronddwaalt in het duister, ziet een groot licht.
Moge het zo zijn dat het licht van God straalt over alle mensen.

Moge het zo zijn dat Jezus de Redder is van heel het volk, en dat heel het volk in Hem ziet de “Wonderbare Raadsman en de Goddelijke Held, de Vorst van vrede en gerechtigheid” Wat een heerlijk Kerstfeest zou dat zijn. Een kerstfeest dat niet vergaat, maar dat in vrede en vreugde gevierd wordt.
Deze hoopvolle boodschap die wij vandaag mee naar huis nemen is voor elke man, voor elke vrouw, wat ook hun leeftijd, hun verleden, hun zwakten, hun nederlagen of successen, hun verdriet of wanhoop zijn.
Vandaag is u een Redder geboren, Christus de Heer . Het kindje Jezus houdt zijn armen open, om U te omhelzen. Moge we deze vreugde uitstralen.
Zalig Kerstfeest.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
26 dec.2021 Zusters en broeders, Op dit feest van de Heilige Familie staan het gezin en de problematiek van het gezin centraal. Want een gezin is geen akkefietje, maar
16-17 september 24 zondag door het jaar   A                                                       16-17 september 2023 Beide schriftlezingen beklemtonen nadrukkelijk dezelfde waarheid: wij kunnen maar vergeving ontvangen als we zelf ook vergeving willen schenken.
02-03 september 22 zondag door het jaar A Beste medegelovigen, ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen.’ Zusters en broeders, het zijn niet direct
11-12 juli 2020 Beste medegelovigen, Met de “lockdown” van de voorbij maanden, heb ik heel veel in onze tuin gewerkt. Ik heb genoten van de natuur dank zij de warme
19-20 febr. 20         Bemin uw vijanden, wat wil dat zeggen anno 2022         Lucas 6,27-38 “Bemin uw vijanden, doet wel aan die u haten…” “Als iemand u op de ene
24-25 september 2016 Sommige details in deze parabel klinken ons wellicht wat vreemd in de oren. Bijvoorbeeld dat die Lazarus hoopte op wat er van de tafel zou vallen. Dat
26-27 augustus 2023 Goeie leerkrachten zijn merkwaardige mensen: ze kunnen studenten zodanig in zichzelf doen geloven, dat onverwachte leergroei het resultaat is.  Goeie trainers zijn merkwaardige mensen: ze kunnen atleten
18-19-juli 2020 Mildheid en geduld 19/07/2020 In de eerste lezing uit het Boek Wijsheid horen we hoe God rechtvaardig is en met grote mildheid regeert over de mensen. Weliswaar
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
13-14 augustus Beste medegelovigen, Zoals zo dikwijls hoorden we lezingen die in onze tijd gesitueerd kunnen worden. In de eerste lezing wordt Jeremia door zijn tegenstanders in een vervallen