16-17 juli 2022

Het beste deel ?                                  Gen 18, 1-10a     Lc 10, 38-42

Beide schriftlezingen hebben met gastvrijheid te maken maar de sfeer die ze oproepen is wel heel verschillend.  In het sprookjesachtige eerste verhaal komt niemand minder dan Jhwh zelf, incognito maar vergezeld door twee vermomde engelen in de hitte van de woestijn aangewandeld bij Abraham.  Diens gulle gastvrijheid wordt dan beloond met de verbluffende belofte dat hij en zijn hoogbejaarde echtgenote nog een zoon zullen krijgen.

Heel anders en voor ons zeer herkenbaar is de situatie ten huize van Martha.  Terwijl de ene zus geboeid naar de gast Jezus zit te luisteren jakkert de andere zich af in de keuken en voelt zich daarbij te kort gedaan.  Hoe kan je aan zo’n situatie verhelpen?  Tegenwoordig lossen sommige nuchtere mensen het probleem op door de keuken midden in de woonkamer te brengen.  Dan kan de kok meteen aanwezig zijn bij de kinderen of bij een bezoeker;  Met een goede dampkap kan dat maar die bestond nog niet in de tijd van Jezus.

De uitspraak van Jezus over de houding van beide zussen werd wel eens geïnterpreteerd als een afkeuring van Martha’s bekommernis.  Daartegen hebben huismoeders en gaandeweg ook huismannen geprotesteerd. We beseffen nu wel dat Martha’ en Maria het allebei goed voorhebben.  Een tafelgast behoor je niet alleen een lekkere maaltijd maar ook je aandacht en belangstelling te schenken.  Daar zullen we nu allemaal wel mee akkoord gaan, althans in principe.

In het gewone leven verliezen we toch dat evenwicht wel eens uit het oog.  De inzet om er materieel op vooruit te gaan belet ons bijvoorbeeld om rustig en opgewekt met elkaar te leven.  Of de zorg voor de latere carrière van de kinderen kan nu in de weg staan van onze aanwezigheid bij hen, en onze gedachtewisseling met hen.

Ook voor onze geloofsbeleving geldt iets dergelijks.  We voelen ons vaak onbegrepen in de Kerk en zijn dan terecht ongeduldig.  Laten we in afwachting van betere tijden toch nu reeds deugd beleven aan Jezus’ blijde boodschap en de weg die hij ons wijst.

Herman.paulussen@hotmail.com                 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
14-15 mei 2016 Pinksteren 2016 Gods geest Hand.2,1-11 Jo 14,15-16.23b-26 Beste medegelovigen, De bekende en lang omstreden theoloog Hans Küng vertelt in zijn memoires over zijn vele oecumenische contacten met
30 april- 1 mei 2016 Komt later
29-30 aug.2020 Beste medeparochianen 29-30 augustus 2020 Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele
9-10 januari 2016 Zondag 10 januari 2016 Jezus gaat zich laten dopen. Lc3,15-16.21-22 Als wij horen spreken over een doopsel zien we waarschijnlijk in onze verbeelding een babytje op de
15 augustus 2016 Beste medegelovigen, Op dit feest van Maria tenhemelopneming wil ik blij en dankbaar, als vrouw en als moeder, samen met jullie opkijken naar ons aller moeder: Maria.
vieringen weekend 11-12-juli 2020 eucharistieviering weekend 18-19 juli 2020 gebedsviering weekend 25-26 juli 2020 eucharistieviering weekend 1-2 aug.2020 eucharistieviering weekend 8-9 aug.2020 eucharistieviering zaterdag 15 aug.2020 eucharistieviering zondag
16 aug. 2020 Beste mensen, De lezingen van vandaag lijken uit een hedendaagse kwaliteitskrant geknipt te zijn. Kan het actueler? Zowel de 1° als de 2° lezing heeft het over
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
18-19 juni 2016 Beste Medegelovigen, Stel je eens even voor. Je ziet iemand , die aan het bidden is…en je komt er voorbij en die mens vraagt je…wat denken de
1 november: Allerheiligen Beste medegelovigen, We weten allemaal wat het betekent zich eens’ zalig voelen, zich gelukkig voelen. We hebben van die momenten waar we ondervinden dat het leven meevalt,