16-17 juli 2022

Het beste deel ?                                  Gen 18, 1-10a     Lc 10, 38-42

Beide schriftlezingen hebben met gastvrijheid te maken maar de sfeer die ze oproepen is wel heel verschillend.  In het sprookjesachtige eerste verhaal komt niemand minder dan Jhwh zelf, incognito maar vergezeld door twee vermomde engelen in de hitte van de woestijn aangewandeld bij Abraham.  Diens gulle gastvrijheid wordt dan beloond met de verbluffende belofte dat hij en zijn hoogbejaarde echtgenote nog een zoon zullen krijgen.

Heel anders en voor ons zeer herkenbaar is de situatie ten huize van Martha.  Terwijl de ene zus geboeid naar de gast Jezus zit te luisteren jakkert de andere zich af in de keuken en voelt zich daarbij te kort gedaan.  Hoe kan je aan zo’n situatie verhelpen?  Tegenwoordig lossen sommige nuchtere mensen het probleem op door de keuken midden in de woonkamer te brengen.  Dan kan de kok meteen aanwezig zijn bij de kinderen of bij een bezoeker;  Met een goede dampkap kan dat maar die bestond nog niet in de tijd van Jezus.

De uitspraak van Jezus over de houding van beide zussen werd wel eens geïnterpreteerd als een afkeuring van Martha’s bekommernis.  Daartegen hebben huismoeders en gaandeweg ook huismannen geprotesteerd. We beseffen nu wel dat Martha’ en Maria het allebei goed voorhebben.  Een tafelgast behoor je niet alleen een lekkere maaltijd maar ook je aandacht en belangstelling te schenken.  Daar zullen we nu allemaal wel mee akkoord gaan, althans in principe.

In het gewone leven verliezen we toch dat evenwicht wel eens uit het oog.  De inzet om er materieel op vooruit te gaan belet ons bijvoorbeeld om rustig en opgewekt met elkaar te leven.  Of de zorg voor de latere carrière van de kinderen kan nu in de weg staan van onze aanwezigheid bij hen, en onze gedachtewisseling met hen.

Ook voor onze geloofsbeleving geldt iets dergelijks.  We voelen ons vaak onbegrepen in de Kerk en zijn dan terecht ongeduldig.  Laten we in afwachting van betere tijden toch nu reeds deugd beleven aan Jezus’ blijde boodschap en de weg die hij ons wijst.

Herman.paulussen@hotmail.com                 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
05 mei 2016 komt later.
11-12 juni 2016 11° zondag 12/06/2016 In de eerste lezing stelt Paulus de zaken meteen zeer scherp en duidelijk. “Wij weten”, schijft hij, “dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door
29e zondag: 17-18 oktober... Zondag 18 oktober 2015 Wil je besturen, dan moet je dienen Mc 10.35.45 Beste medegelovigen, Jezus wees zijn ruzieënde leerlingen er op: ‘Jullie weten dat de zogenaamde
10-11 april 2022 Preek voor 2de Paaszondag door Jaar C 2022 Een klein groepje radeloze en bange mannen, dat zijn de apostelen na de kruisiging en de dood van Jezus.
23-24-januari Gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen ____24/01/2016 “De Heer heeft mij gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen”. Dit zinnetje stond –
31 e zondag: 7-8 november... Vertrouwen op God In de lezingen staan vandaag twee weduwen centraal, twee vrouwen die vanwege hun armoede en isolement aan de rand van de maatschappij leven. Zij
zaterdag 15 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 16 jan.2022: eucharistieviering om 10.30 uur zaterdag 22 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 23 jan. 2022:
22-23 jan. 2022/01/22/23 —Lc; 1,1-4 en 4,14-21 en 1 kor 12,12-30 De tweede helft van de voorbije week stond Nederland in rep en roer naar aanleiding van een reportage
29-30 jan. Accepteren  wij de Blijde Boodschap?                                             30/01/2022 Het pad van een profeet loopt zelden over rozen. Profeten ondervinden tegenstand, ze zijn tegendraads  in hun boodschap. Zij praten de
6-7 augustus 2022 “waakzaam blijven” In de eerste lezing hoorden we een meditatie op het boek Exodus. We lezen dat aan het Joodse volk in ballingschap in Egypte, van tevoren