16-17 juli 2022

Het beste deel ?                                  Gen 18, 1-10a     Lc 10, 38-42

Beide schriftlezingen hebben met gastvrijheid te maken maar de sfeer die ze oproepen is wel heel verschillend.  In het sprookjesachtige eerste verhaal komt niemand minder dan Jhwh zelf, incognito maar vergezeld door twee vermomde engelen in de hitte van de woestijn aangewandeld bij Abraham.  Diens gulle gastvrijheid wordt dan beloond met de verbluffende belofte dat hij en zijn hoogbejaarde echtgenote nog een zoon zullen krijgen.

Heel anders en voor ons zeer herkenbaar is de situatie ten huize van Martha.  Terwijl de ene zus geboeid naar de gast Jezus zit te luisteren jakkert de andere zich af in de keuken en voelt zich daarbij te kort gedaan.  Hoe kan je aan zo’n situatie verhelpen?  Tegenwoordig lossen sommige nuchtere mensen het probleem op door de keuken midden in de woonkamer te brengen.  Dan kan de kok meteen aanwezig zijn bij de kinderen of bij een bezoeker;  Met een goede dampkap kan dat maar die bestond nog niet in de tijd van Jezus.

De uitspraak van Jezus over de houding van beide zussen werd wel eens geïnterpreteerd als een afkeuring van Martha’s bekommernis.  Daartegen hebben huismoeders en gaandeweg ook huismannen geprotesteerd. We beseffen nu wel dat Martha’ en Maria het allebei goed voorhebben.  Een tafelgast behoor je niet alleen een lekkere maaltijd maar ook je aandacht en belangstelling te schenken.  Daar zullen we nu allemaal wel mee akkoord gaan, althans in principe.

In het gewone leven verliezen we toch dat evenwicht wel eens uit het oog.  De inzet om er materieel op vooruit te gaan belet ons bijvoorbeeld om rustig en opgewekt met elkaar te leven.  Of de zorg voor de latere carrière van de kinderen kan nu in de weg staan van onze aanwezigheid bij hen, en onze gedachtewisseling met hen.

Ook voor onze geloofsbeleving geldt iets dergelijks.  We voelen ons vaak onbegrepen in de Kerk en zijn dan terecht ongeduldig.  Laten we in afwachting van betere tijden toch nu reeds deugd beleven aan Jezus’ blijde boodschap en de weg die hij ons wijst.

Herman.paulussen@hotmail.com                 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
startviering 18 september... Beste medeparochianen, Ja voor onze start hebben wij met de liturgische werkgroep gekozen om dit jaar het thema “ bouwen” te nemen. We vonden het heel toepasselijk
17-18 dec.2021 2021-12-18/19 P Van der Straten Lucas 1,39-56 Micha 5,1-4a Twee vrouwen in blijde verwachting ontmoeten elkaar. Wat moet daar allemaal niet verteld zijn? Het verlangen om elkaar
bijbels leerhuis Bij Markus op zoek naar de Jezus van toen. je kan mee op stap in een van deze twee groepen: op 13.30uur op Maandag : 19 september
16-17 juli 2022 Het beste deel ?                                  Gen 18, 1-10a     Lc 10, 38-42 Beide schriftlezingen hebben met gastvrijheid te maken maar de sfeer die ze oproepen is wel heel verschillend. 
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
3-4 oktober 2020 Moord in de wijngaard 04/10/2020 Twee lezingen, twee verhalen over een wijnbouwer die niet oogst wat hij op basis van zijn investering zou mogen verwachten. De wijngaard
14-15 mei 2016 Pinksteren 2016 Gods geest Hand.2,1-11 Jo 14,15-16.23b-26 Beste medegelovigen, De bekende en lang omstreden theoloog Hans Küng vertelt in zijn memoires over zijn vele oecumenische contacten met
Nieuwsbrief OKRA
27-28 nov 2021 HEILIGE GEESTPAROCHIE HOMILIE Tussen angst en hoop 28/11/2021 Elk jaar voedt de advent onze hoop en ons vertrouwen Want de Advent is een tijd vol van blijde
25-26 juli 2020 Beste medegelovigen Vorige week vertelde Jezus drie parabels over het Rijk der hemelen, vandaag voegt Hij er drie aan toe: de parabel van de verborgen schat, van