2-3 april 2022

Jezus heeft ons geen geschriften nagelaten. Het mooie en zeer menselijk verhaal over hem

dat we nu bespreken ontbreekt in de oudste handschriften. Pas na een paar eeuwen komt het

te voorschiin en wel in het Johannesevangelie al menen de specialisten dat het eerder bij Lucas

thuishoort qua taal en verteltrant.

Ook al kennen wij in onze westerse wereld geen volksgerecht meer, geen doodstraf en al zeker

geen steniging, We kunnen ons de scene toch levendig voorstellen.

We kunnen ons daarbij ergeren over de onmenselijke hardheid van de wet van Mozes en over

de schijnheiligheid en harteloosheid van de schriftgeleerden en farizeën.

Of we kunnen verontwaardigd vragen waarom alléen die vrouw daar terecht staat. Overspel

zal ze toch niet op haar eentje gepleegd hebben.

Of we zouden begrijpen dat Jezus zich even in zichzelf terugtrekt om tíjd te winnen in deze

netelige situatie.

Sommigen willen ook gaan speculeren en fantaseren welke mysterieuze woorden Jezus op de

grond schrijft.

Maar misschien gaan wii liever enthousiast die slimme Jezus toejuichen die zich niet laat

vangen in het dilemma waarin ze hem willen verstrikken.

Laten we toch liever zien waar  het echt om gaat. Hier staat iemand terecht die verkeerd heeft

gehandeld. Alle mensen begaan misstapen, in kleine en grote dingen. Ik ook. Dan komen er

verwijten en beschuldigingen, al dan niet terecht. Is er dan iemand die wèl mijn gedrag in vraag

stelt maar mijzelf toch niet verwerpt en veroordeelt? Zo iemand,is Jezus. Hlj, zegt niet:,Zand er

over!’ maar verwijst me naar de toekomst: ‘Ga nu maar en zondig niet meer ! En die hourding

van hem zouden wij moeten navolgen: mensen niet veroordelen, maar anderzijds  wat verkeerd

is in hun gedrag niet goedpraten of dood zwijgen.

Dat is voor iedereen bevrijdend, al blijven er wagen. Bijvoorbeeld: waar moet die vrouw nu

naar toe? En wij, hoe gaan wij verder met ons leven?

herman.paulussen@hotmail.com    03/25.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
11-12 juli 2020 Beste medegelovigen, Met de “lockdown” van de voorbij maanden, heb ik heel veel in onze tuin gewerkt. Ik heb genoten van de natuur dank zij de warme
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
16 aug. 2020 Beste mensen, De lezingen van vandaag lijken uit een hedendaagse kwaliteitskrant geknipt te zijn. Kan het actueler? Zowel de 1° als de 2° lezing heeft het over
28-29 mei 2016 Beste medegelovigen Het verhaal van de honderdman in Kafarnaüm, dat we vandaag uit het evangelie van Lucas mochten beluisteren is een vreemd voorbeeld van geloof. Net omdat
26 e zondag: Preek van Pa... Preek van 26 en 27 september 2015 (Mc 9, 38-48) In De Standaard van enkele weken geleden las ik een column van voetbalcommentator en columnist Filip Joos.
13-14 februari 2016 Beste medeparochianen, Een tijdje geleden las ik in de krant iets dat me wel raakte. Het ging over Yao Kouassi Gervais, of beter gezegd Gervinho – want
22-23 jan. 2022/01/22/23 —Lc; 1,1-4 en 4,14-21 en 1 kor 12,12-30 De tweede helft van de voorbije week stond Nederland in rep en roer naar aanleiding van een reportage
29-30 jan. Accepteren  wij de Blijde Boodschap?                                             30/01/2022 Het pad van een profeet loopt zelden over rozen. Profeten ondervinden tegenstand, ze zijn tegendraads  in hun boodschap. Zij praten de
16-17 juli 2022 Het beste deel ?                                  Gen 18, 1-10a     Lc 10, 38-42 Beide schriftlezingen hebben met gastvrijheid te maken maar de sfeer die ze oproepen is wel heel verschillend. 
27-28 augustus Toen ik in het lager onderwijs zat. Eigenlijk was dat een jaar zoals een ander, met vakken als godsdienst, Nederlands, Frans, wiskunde, aardrijkskunde enzovoort.Wat er wel bij