2-3 april 2022

Jezus heeft ons geen geschriften nagelaten. Het mooie en zeer menselijk verhaal over hem

dat we nu bespreken ontbreekt in de oudste handschriften. Pas na een paar eeuwen komt het

te voorschiin en wel in het Johannesevangelie al menen de specialisten dat het eerder bij Lucas

thuishoort qua taal en verteltrant.

Ook al kennen wij in onze westerse wereld geen volksgerecht meer, geen doodstraf en al zeker

geen steniging, We kunnen ons de scene toch levendig voorstellen.

We kunnen ons daarbij ergeren over de onmenselijke hardheid van de wet van Mozes en over

de schijnheiligheid en harteloosheid van de schriftgeleerden en farizeën.

Of we kunnen verontwaardigd vragen waarom alléen die vrouw daar terecht staat. Overspel

zal ze toch niet op haar eentje gepleegd hebben.

Of we zouden begrijpen dat Jezus zich even in zichzelf terugtrekt om tíjd te winnen in deze

netelige situatie.

Sommigen willen ook gaan speculeren en fantaseren welke mysterieuze woorden Jezus op de

grond schrijft.

Maar misschien gaan wii liever enthousiast die slimme Jezus toejuichen die zich niet laat

vangen in het dilemma waarin ze hem willen verstrikken.

Laten we toch liever zien waar  het echt om gaat. Hier staat iemand terecht die verkeerd heeft

gehandeld. Alle mensen begaan misstapen, in kleine en grote dingen. Ik ook. Dan komen er

verwijten en beschuldigingen, al dan niet terecht. Is er dan iemand die wèl mijn gedrag in vraag

stelt maar mijzelf toch niet verwerpt en veroordeelt? Zo iemand,is Jezus. Hlj, zegt niet:,Zand er

over!’ maar verwijst me naar de toekomst: ‘Ga nu maar en zondig niet meer ! En die hourding

van hem zouden wij moeten navolgen: mensen niet veroordelen, maar anderzijds  wat verkeerd

is in hun gedrag niet goedpraten of dood zwijgen.

Dat is voor iedereen bevrijdend, al blijven er wagen. Bijvoorbeeld: waar moet die vrouw nu

naar toe? En wij, hoe gaan wij verder met ons leven?

herman.paulussen@hotmail.com    03/25.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
16-17 juli 2016 Het is u zeker opgevallen dat beide lezingen te maken hebben met gastvrijheid. Gastvrijheid is al vanaf de oudheid een deugd die diende beoefend te worden en
10-11 oktober 2020 Vooraf Vandaag laat ik, Patrick Van der Straten, mijn preek brengen door een ander. Ik vertoef in een omgeving waar nog wat mensen verblijven maar niet bij
23-24 september 25 e zondag dhj A 2023 Met een groepje kinderen tussen 10 en 12 jaar had ik een boeiend gesprek naar aanleiding van de parabel over de
11-12 dec. 2021 Zondag 12 december 2021 Verheugt u in de Heer Fil.4, 4-7 Lc3, 10-18 ‘Laat de Heer uw vreugde blijven! Ik zeg het nog eens: wees altijd verheugd!
02-03 juli 2016 Beste medegelovigen, Enkele weken geleden overleed in Heverlee Frans Rens, een medebroeder en studiegenoot. Aan hem moest ik denken bij de evangelielezing van daareven. Jarenlang werkte hij
29e zondag: 17-18 oktober... Zondag 18 oktober 2015 Wil je besturen, dan moet je dienen Mc 10.35.45 Beste medegelovigen, Jezus wees zijn ruzieënde leerlingen er op: ‘Jullie weten dat de zogenaamde
09-10 september Vierentwintigste zondag door het jaar 11 september 2016 Beste mensen, Jezus ontvangt tollenaars en zondaars en gaat met hen aan tafel. En daarover morren de farizeeën en
21-22 mei 2016 Beste medegelovigen , Vandaag geen gemakkelijke lezingen die eigenlijk van ons veel geduld, heel veel geduld vragen. Als moeder van 5 kinderen kreeg ik wel eens de
28-29 mei 2016 Beste medegelovigen Het verhaal van de honderdman in Kafarnaüm, dat we vandaag uit het evangelie van Lucas mochten beluisteren is een vreemd voorbeeld van geloof. Net omdat
kapellen