2-3 april 2022

Jezus heeft ons geen geschriften nagelaten. Het mooie en zeer menselijk verhaal over hem

dat we nu bespreken ontbreekt in de oudste handschriften. Pas na een paar eeuwen komt het

te voorschiin en wel in het Johannesevangelie al menen de specialisten dat het eerder bij Lucas

thuishoort qua taal en verteltrant.

Ook al kennen wij in onze westerse wereld geen volksgerecht meer, geen doodstraf en al zeker

geen steniging, We kunnen ons de scene toch levendig voorstellen.

We kunnen ons daarbij ergeren over de onmenselijke hardheid van de wet van Mozes en over

de schijnheiligheid en harteloosheid van de schriftgeleerden en farizeën.

Of we kunnen verontwaardigd vragen waarom alléen die vrouw daar terecht staat. Overspel

zal ze toch niet op haar eentje gepleegd hebben.

Of we zouden begrijpen dat Jezus zich even in zichzelf terugtrekt om tíjd te winnen in deze

netelige situatie.

Sommigen willen ook gaan speculeren en fantaseren welke mysterieuze woorden Jezus op de

grond schrijft.

Maar misschien gaan wii liever enthousiast die slimme Jezus toejuichen die zich niet laat

vangen in het dilemma waarin ze hem willen verstrikken.

Laten we toch liever zien waar  het echt om gaat. Hier staat iemand terecht die verkeerd heeft

gehandeld. Alle mensen begaan misstapen, in kleine en grote dingen. Ik ook. Dan komen er

verwijten en beschuldigingen, al dan niet terecht. Is er dan iemand die wèl mijn gedrag in vraag

stelt maar mijzelf toch niet verwerpt en veroordeelt? Zo iemand,is Jezus. Hlj, zegt niet:,Zand er

over!’ maar verwijst me naar de toekomst: ‘Ga nu maar en zondig niet meer ! En die hourding

van hem zouden wij moeten navolgen: mensen niet veroordelen, maar anderzijds  wat verkeerd

is in hun gedrag niet goedpraten of dood zwijgen.

Dat is voor iedereen bevrijdend, al blijven er wagen. Bijvoorbeeld: waar moet die vrouw nu

naar toe? En wij, hoe gaan wij verder met ons leven?

herman.paulussen@hotmail.com    03/25.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
20-21 februari Jezus gaat de berg op met 3 leerlingen, 3 vrienden; Petrus-Johannes-Jakobus. Hij gaat de berg op om te bidden, om alleen te zijn. En dan plots lijkt
04-05 juni 2016 Overweging 1 Koningen 17,17-24 Lucas 7,11-17 God laat zich ontroeren door uitzonderlijk lijden. En welk een lijden! In de eerste lezing gaat het om een moeder wier
18-19 juni 2016 Beste Medegelovigen, Stel je eens even voor. Je ziet iemand , die aan het bidden is…en je komt er voorbij en die mens vraagt je…wat denken de
18-19-juli 2020 Mildheid en geduld 19/07/2020 In de eerste lezing uit het Boek Wijsheid horen we hoe God rechtvaardig is en met grote mildheid regeert over de mensen. Weliswaar
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
22-23 jan. 2022/01/22/23 —Lc; 1,1-4 en 4,14-21 en 1 kor 12,12-30 De tweede helft van de voorbije week stond Nederland in rep en roer naar aanleiding van een reportage
16 aug. 2020 Beste mensen, De lezingen van vandaag lijken uit een hedendaagse kwaliteitskrant geknipt te zijn. Kan het actueler? Zowel de 1° als de 2° lezing heeft het over
21-22 mei 2016 Beste medegelovigen , Vandaag geen gemakkelijke lezingen die eigenlijk van ons veel geduld, heel veel geduld vragen. Als moeder van 5 kinderen kreeg ik wel eens de
startviering 18 september... Beste medeparochianen, Ja voor onze start hebben wij met de liturgische werkgroep gekozen om dit jaar het thema “ bouwen” te nemen. We vonden het heel toepasselijk