28e zondag: Preek 10-11 okt 2015

Overweging.

“Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”
Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent, en hij antwoordt hierop dat hij zich aan alle geboden houdt. Jezus, die de man liefdevol aanzag, zei hem:” Een ding ontbreekt u, ga uw bezit verkopen en geef het aan de armen.” Dat antwoord schokte de man, en hij ging ontdaan weg. Ik vind de man nogal overtuigd van zichzelf, van zijn goedheid. Dat hij zich aan alle geboden houdt! Wie kan dat van zichzelf zeggen? Wie maakt er nooit eens een foutje. Hij blijkbaar niet. En daar is hij erg fier op.

Ik denk dat Jezus had gemerkt dat de man meer met zichzelf bezig was dan met waar het werkelijk op aankomt in het leven. Het eeuwig leven kun je niet zomaar verdienen. Het is geen vraag met een eenvoudig antwoord. Als je dit en dat doet, dan kom het wel voor elkaar. De man vertrouwde teveel op zichzelf. Dat hij alles op eigen kracht zou kunne bereiken.

Deze evangelielezing leert ons dat we moeten vertrouwen op God. Dat in dat vertrouwen, in die overgave, het geluk en het eeuwig leven verborgen liggen, en niet in materiële welvaart of goede daden ter meerdere glorie van ons eigen persoontje. 3Niemand is goed dan God alleen”, zegt Jezus. Daarin ligt de kern van wat Jezus ons wil duidelijk maken. Wat voor God telt, is ons goed zijn vanwege God. Niet omdat we onszelf dan op de bost kunnen slaan, en zeggen: Kijk eens hoe goed ik ben, ik onderhoud al de geboden: ik eer mijn vader en moeder, ik doe niemand tekort enz. Nee, daar hoeven we niet stoer over te doen. Veel belangrijker is God in onszelf toe te laten. Of we nu veel geld hebben of weinig geld. Als we teveel aan materiële zaken hangen, als we teveel met onszelf bezig zijn of denken dat we alles zelf wel kunnen, dan zal het voor een kameel gemakkelijker zijn door het o van een naald te gaan, dan voor u of mij het Koninkrijk Gods binnen te komen.

Of we gered worden of niet, ligt niet aan ons. Die macht ligt in de handen van God. En dat is maar goed ook. Want wij zouden er alleen maar ruzie om maken. Wie leeft het beste, we geeft het meeste weg. Enz. Nee, God toelaten in je leven, leven vanuit het vertrouwen dat zijn Geest ons leidt, dat kan maken dat we echt de goede dingen doen en onze bestemming bereiken. Jezus heeft ons voorgeleefd hoe dat moet. Door de geboden te houden natuurlijk, maar ook door niet te oordelen, de ander met een open en liefdevolle houding tegemoet te treden, en de schepping te respecteren. Zo geven we God de kans in ons zijn werk te doen.

Jezus, Gods Zoon die voor ons mens is geworden, kijkt ons liefdevol aan. Het is aan ons die blik te beantwoorden. Als we te zeer vasthouden aan onze persoonlijke en collectieve rijkdom zal dat moeilijk gaan. Ik hoop dat de liefdevolle blik van Jezus ons mag bereiken. Dan houden we oog voor wie én zwak is en onze zorg en aandacht nodig heeft. Ik denk hierbij met name aan de mensen die onze kant uitkomen omdat ze gevlucht zijn voor oorlog en geweld, maar ook aan water, land en lucht die uit onverschilligheid en puur winstbejag zo vervuild raken dat alle leven op aarde bedreigd wordt. En het leven van de zwakken het eerst.

Niemand is goed dan God alleen. Laten we zijn liefde toelaten in ons hart.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
leden van het Parochietea... Adeel Mahzar pastoor 0478 51 10 97 Herman Paulussen sj. 03 257 27 49 Anne Willocx-Michielsen,  gsm 0476 24 54 01 Paul Bats 03 230 77 44
09-10 september 23 zondag door het jaar A                                                   9-10 sept 2023 Beste medegelovigen, Vermanen, berispen, verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van je naaste: dat is het onderwerp van de lezingen
Preek 20-21 juni 2020 Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Wees dus niet bevreesd.’ Zusters en broeders, drie keer zegt Jezus dat we niet bang moeten zijn, maar we weten dat
12-13 maart 2016 “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” Dikwijls worden we in de evangelielezingen geconfronteerd met twee vormen van godsdienstigheid waarbij
22-23 jan. 2022/01/22/23 —Lc; 1,1-4 en 4,14-21 en 1 kor 12,12-30 De tweede helft van de voorbije week stond Nederland in rep en roer naar aanleiding van een reportage
01-02 aug. 2020 Beste medegelovigen, Bij het evangelie van vandaag, de wonderbare broodvermenigvuldiging, lijkt het of wij ons in gezelschap aan tafel bevinden. Maar, éérst zijn we getuige van dat
20-21 augustus Als we de persmedia wat volgen merken we hoe het slechte nieuws daar overweegt.  Zelfs een eerder positief bericht wordt dikwijls nog aangekondigd met een sensationele negatieve
11-12 juni 2016 11° zondag 12/06/2016 In de eerste lezing stelt Paulus de zaken meteen zeer scherp en duidelijk. “Wij weten”, schijft hij, “dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door
28-29 mei 2016 Beste medegelovigen Het verhaal van de honderdman in Kafarnaüm, dat we vandaag uit het evangelie van Lucas mochten beluisteren is een vreemd voorbeeld van geloof. Net omdat
12-13 september 2020 Over vergeven Petrus stelt de vraag hoeveel keren we moeten vergeven. Met die vraag laat hij al aanvoelen dat vergeven niet altijd gemakkelijk is, zeker als het