Preken
17-18 dec.2021

2021-12-18/19 P Van der Straten Lucas 1,39-56 Micha 5,1-4a Twee vrouwen in blijde verwachting ontmoeten elkaar. Wat moet daar allemaal niet verteld zijn? Het verlangen om elkaar te zien en te delen in elkaars vreugde moet wel zeer groot zijn geweest, nu Maria een lange tocht ondernam om Elisabeth te zien. Tijdens de gesprekken zullen […]

11-12 dec. 2021

Zondag 12 december 2021 Verheugt u in de Heer Fil.4, 4-7 Lc3, 10-18 ‘Laat de Heer uw vreugde blijven! Ik zeg het nog eens: wees altijd verheugd! Met die positieve woorden moedigt Paulus zijn dierbare christenen uit Filippi aan tot blij vertrouwen op de heer Jezus. Enkele tientallen jaren voor Paulus deze brief schreef was […]

27-28 nov 2021

HEILIGE GEESTPAROCHIE HOMILIE Tussen angst en hoop 28/11/2021 Elk jaar voedt de advent onze hoop en ons vertrouwen Want de Advent is een tijd vol van blijde verwachting naar de geboorte van Gods Zoon onder de mensen. De advent is ook het begin van een nieuw liturgisch jaar. Dit jaar volgen we de schiftlezingen van […]

10-11 oktober 2020

Vooraf Vandaag laat ik, Patrick Van der Straten, mijn preek brengen door een ander. Ik vertoef in een omgeving waar nog wat mensen verblijven maar niet bij mij in de ‘Quarantaine’. Vrijdagnamiddag kwam Covid dichterbij toen ik een telefoon ontving dat een persoon met wie ik dinsdag ochtend enkele uren had samen gezeten positief had […]

3-4 oktober 2020

Moord in de wijngaard 04/10/2020 Twee lezingen, twee verhalen over een wijnbouwer die niet oogst wat hij op basis van zijn investering zou mogen verwachten. De wijngaard uit de eerste lezing is met zorg en liefde aangelegd, maar brengt toch alleen maar wilde vruchten voort. Ook de wijngaard bij Matteüs is met zorg en liefde […]

25-26 september 2020

Beste christenen van Antwerpen In de naam van Jezus Christus doe ik hier een oproep. Liefde geeft moed en wij streven allemaal naar geluk, en eensgezindheid; we spreken zo graag over warme verbondenheid en die zullen we ook voelen, onze situatie zal zo echt beter worden. Maar dit kan enkel als we • allemaal gedreven […]

19-20 september 2020

Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9 Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de ontmoetingsruimte of straks thuis en je zal wel zien. Voor beide standpunten zijn er immers argumenten. Enerzijds heb je de werkers van het eerste uur. Zij hebben de […]

12-13 september 2020

Over vergeven Petrus stelt de vraag hoeveel keren we moeten vergeven. Met die vraag laat hij al aanvoelen dat vergeven niet altijd gemakkelijk is, zeker als het kwaad zich herhaalt. De vraag van Petrus klinkt dan ook heel redelijk, dat “iets vergeven “ moeilijk is, ervaren we ook in ons eigen leven. Jezus antwoordt echter […]

5-6 september 2020

5-6 september 2020 Mattheus 18,15-20 Paulus Rom 13,8-10 Heb jij je de voorbije weken, maanden, half jaar niet eens de vraag gesteld “ wat zou Jezus hebben gedaan in deze corona-tijd” ,“wat zou hij er hebben over gezegd”,” hoe zou hij ermede zijn omgegaan” In de lezingen van vandaag en die van het vorig weekend […]

29-30 aug.2020

Beste medeparochianen 29-30 augustus 2020 Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij.’ Die eerste lezing, dat moet Jeremia zijn. Zagen en klagen, daar is hij goed in. Maar een […]

Showing 2 of 9 (9 Pages)