5-6 maart 2022

Beide schriftlezingen lijken wel in een vreemde wereld en een verre tijd thuis te horen.

Vooreerst het evangelie: bij Marcus stond er heel beknopt dat Jezus zich na het overweldigend visioen bij zijn doopsel terugtrekt in de woestijn.  Tegenwoordig zouden we zeggen dat hij in retraite gaat om zich te bezinnen.  Hij krijgt er te maken met goede en met kwade gedachten, engelen en duivels noemt Marcus ze.

Die korte mededeling wordt door Lucas uitgewerkt in een lang mythologisch verhaal.  Dat is geen verslag van historische feiten, bijvoorbeeld dat de duivel hem door de lucht zou transporteren naar de tinnen van de temptel.  Maar het maakt wel heel aanschouwelijk welke bekoringen Jezus van zijn roeping zouden kunnen afleiden.  In drie woorden samengevat gaat het om: hebzucht, eerzucht en heerszucht.  En dat die niet alleen Jezus bedreigden maar ook in onze tijd nog op wereldschaal verwoestend werken vernemen we dagelijks langs de media. En ook in onze eigen omgeving en ons eigen leven zien we ze aan het werk.

De eerste lezing schetst in grote trekken de geschiedenis en de zwerftocht van het Joodse volk.  In zijn testament roept Mozes hen op dat ze hun dankbaarheid voor de leiding van Jahwh zouden belijden en uitdrukken door hem een korf met de eerste vruchten van het beloofde land aan te bieden.  En ook al zijn wij zelf geen migranten of vluchtelingen en is ons leven allicht minder dramatisch verlopen is het ook voor ons juist en goed op onze eigen weg terug te kijken, speciaal in deze vastentijd.

Dan kunnen we de bekoringen herkennen die ons ongemerkt besluipen.

Dan kunnen we met vergevingsgezindheid nieuwe kansen geven aan onze medemensen en onszelf.

Dan kunnen we in dankbaarheid ons eigen leven lezen als heilsgeschiedenis.

Herman Paulussen@hotmail.com                   03/257 27 49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
15-16 jan . HOMILIE VAN DE 2E ZONDAG VAN DE TIJD DOOR HET JAAR C Op deze tweede zondag door het jaar  verwelkomen we de Heer  die nooit ophoudt ons
leden van het Parochietea... Adeel Mahzar pastoor 0478 51 10 97 Herman Paulussen sj. 03 257 27 49 Anne Willocx-Michielsen,  gsm 0476 24 54 01 Paul Bats 03 230 77 44
1-2 oktober 2016 In de eerste lezing zien we de profeet Habakuk die het onrecht en de ellende in de wereld niet langer kan aanzien. Hij wil dat het stopt,
1 november: Allerheiligen Beste medegelovigen, We weten allemaal wat het betekent zich eens’ zalig voelen, zich gelukkig voelen. We hebben van die momenten waar we ondervinden dat het leven meevalt,
02-03 september 22 zondag door het jaar A Beste medegelovigen, ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen.’ Zusters en broeders, het zijn niet direct
09-10 september 23 zondag door het jaar A                                                   9-10 sept 2023 Beste medegelovigen, Vermanen, berispen, verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van je naaste: dat is het onderwerp van de lezingen
23-24 april 2016 Jezus’ nieuw gebod Hand 14,21-27 en Jo 13,31-35 In de kapel van mijn vroegere school hing boven het altaar een ongewoon kruisbeeld. Jezus droeg daar op zijn
15 augustus Naar men zegt is Antwerpen zowat de enige plaats in de wereld waar vandaag ‘Moederdag’ gevierd wordt, of nog affectiever” Moederkesdag”.  Ik sluit me daar graag bij
30 april- 1 mei 2016 Komt later
17 september 2016 Beste medegelovigen, Toen ik de lezingen van dit weekend onder mijn ogen kreeg, dacht ik…..daar gaan we weer. De zoveelste keer dat we lezingen hebben over de