5-6 maart 2022

Beide schriftlezingen lijken wel in een vreemde wereld en een verre tijd thuis te horen.

Vooreerst het evangelie: bij Marcus stond er heel beknopt dat Jezus zich na het overweldigend visioen bij zijn doopsel terugtrekt in de woestijn.  Tegenwoordig zouden we zeggen dat hij in retraite gaat om zich te bezinnen.  Hij krijgt er te maken met goede en met kwade gedachten, engelen en duivels noemt Marcus ze.

Die korte mededeling wordt door Lucas uitgewerkt in een lang mythologisch verhaal.  Dat is geen verslag van historische feiten, bijvoorbeeld dat de duivel hem door de lucht zou transporteren naar de tinnen van de temptel.  Maar het maakt wel heel aanschouwelijk welke bekoringen Jezus van zijn roeping zouden kunnen afleiden.  In drie woorden samengevat gaat het om: hebzucht, eerzucht en heerszucht.  En dat die niet alleen Jezus bedreigden maar ook in onze tijd nog op wereldschaal verwoestend werken vernemen we dagelijks langs de media. En ook in onze eigen omgeving en ons eigen leven zien we ze aan het werk.

De eerste lezing schetst in grote trekken de geschiedenis en de zwerftocht van het Joodse volk.  In zijn testament roept Mozes hen op dat ze hun dankbaarheid voor de leiding van Jahwh zouden belijden en uitdrukken door hem een korf met de eerste vruchten van het beloofde land aan te bieden.  En ook al zijn wij zelf geen migranten of vluchtelingen en is ons leven allicht minder dramatisch verlopen is het ook voor ons juist en goed op onze eigen weg terug te kijken, speciaal in deze vastentijd.

Dan kunnen we de bekoringen herkennen die ons ongemerkt besluipen.

Dan kunnen we met vergevingsgezindheid nieuwe kansen geven aan onze medemensen en onszelf.

Dan kunnen we in dankbaarheid ons eigen leven lezen als heilsgeschiedenis.

Herman Paulussen@hotmail.com                   03/257 27 49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
22-23 jan. 2022/01/22/23 —Lc; 1,1-4 en 4,14-21 en 1 kor 12,12-30 De tweede helft van de voorbije week stond Nederland in rep en roer naar aanleiding van een reportage
6-7 augustus 2016 “Blijf waakzaam en trouw” Bij de voorbereiding van deze preek las ik dat de grote Russische schrijver Leo Tolstoj, die een diep religieus bewogen man was, ooit
3 januari 2016 Overweging Jes 60,1-6 Mt 2,1-12 Deze week vieren we het feest van Epifanie. Epifanie komt van Epifania, een Grieks woord dat ‘verschijning’ betekent. Gods verschijning in Jezus
vieringen weekend 11-12-juli 2020 eucharistieviering weekend 18-19 juli 2020 gebedsviering weekend 25-26 juli 2020 eucharistieviering weekend 1-2 aug.2020 eucharistieviering weekend 8-9 aug.2020 eucharistieviering zaterdag 15 aug.2020 eucharistieviering zondag
26-27 febr.2022 Beste medegelovigen, Het lijkt vandaag wel de dag van de spreekwoorden en de zegswijzen. Het begint al in de eerste lezing. ‘Aan de vruchten van de boom
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
29-30 jan. Accepteren  wij de Blijde Boodschap?                                             30/01/2022 Het pad van een profeet loopt zelden over rozen. Profeten ondervinden tegenstand, ze zijn tegendraads  in hun boodschap. Zij praten de
preek 13-14 juni 2020 Mt. 9,36-10,8 en Ex 19,2-6b Geroepen om Apostel te zijn in onze Coronatijd Het evangelie houdt een oproep in die ook vandaag zijn zin. Jezus heeft,zijn vrienden
9-10 januari 2016 Zondag 10 januari 2016 Jezus gaat zich laten dopen. Lc3,15-16.21-22 Als wij horen spreken over een doopsel zien we waarschijnlijk in onze verbeelding een babytje op de
05 mei 2016 komt later.