5-6 maart 2022

Beide schriftlezingen lijken wel in een vreemde wereld en een verre tijd thuis te horen.

Vooreerst het evangelie: bij Marcus stond er heel beknopt dat Jezus zich na het overweldigend visioen bij zijn doopsel terugtrekt in de woestijn.  Tegenwoordig zouden we zeggen dat hij in retraite gaat om zich te bezinnen.  Hij krijgt er te maken met goede en met kwade gedachten, engelen en duivels noemt Marcus ze.

Die korte mededeling wordt door Lucas uitgewerkt in een lang mythologisch verhaal.  Dat is geen verslag van historische feiten, bijvoorbeeld dat de duivel hem door de lucht zou transporteren naar de tinnen van de temptel.  Maar het maakt wel heel aanschouwelijk welke bekoringen Jezus van zijn roeping zouden kunnen afleiden.  In drie woorden samengevat gaat het om: hebzucht, eerzucht en heerszucht.  En dat die niet alleen Jezus bedreigden maar ook in onze tijd nog op wereldschaal verwoestend werken vernemen we dagelijks langs de media. En ook in onze eigen omgeving en ons eigen leven zien we ze aan het werk.

De eerste lezing schetst in grote trekken de geschiedenis en de zwerftocht van het Joodse volk.  In zijn testament roept Mozes hen op dat ze hun dankbaarheid voor de leiding van Jahwh zouden belijden en uitdrukken door hem een korf met de eerste vruchten van het beloofde land aan te bieden.  En ook al zijn wij zelf geen migranten of vluchtelingen en is ons leven allicht minder dramatisch verlopen is het ook voor ons juist en goed op onze eigen weg terug te kijken, speciaal in deze vastentijd.

Dan kunnen we de bekoringen herkennen die ons ongemerkt besluipen.

Dan kunnen we met vergevingsgezindheid nieuwe kansen geven aan onze medemensen en onszelf.

Dan kunnen we in dankbaarheid ons eigen leven lezen als heilsgeschiedenis.

Herman Paulussen@hotmail.com                   03/257 27 49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
15-16 jan . HOMILIE VAN DE 2E ZONDAG VAN DE TIJD DOOR HET JAAR C Op deze tweede zondag door het jaar  verwelkomen we de Heer  die nooit ophoudt ons
11-12 juli 2020 Beste medegelovigen, Met de “lockdown” van de voorbij maanden, heb ik heel veel in onze tuin gewerkt. Ik heb genoten van de natuur dank zij de warme
14-15 mei 2016 Pinksteren 2016 Gods geest Hand.2,1-11 Jo 14,15-16.23b-26 Beste medegelovigen, De bekende en lang omstreden theoloog Hans Küng vertelt in zijn memoires over zijn vele oecumenische contacten met
13-14 augustus 2016 Vorige week sprak Jezus over waakzaamheid. Leef in het heden en houd de lampen brandend. Zie wat er om je heen gebeurt en heb oog voor de
09-10 april 2016 Overweging Handelingen 5,27b-32.40b-41 Johannes 21,1-19 “Ik ga vissen,” zegt Petrus. “Wij gaan mee,” is het antwoord van de andere apostelen. Wat doe je, als je leven op
16-17 juli 2022 Het beste deel ?                                  Gen 18, 1-10a     Lc 10, 38-42 Beide schriftlezingen hebben met gastvrijheid te maken maar de sfeer die ze oproepen is wel heel verschillend. 
27e zondag: Preek van 3-4... Beste Medegelovigen, Er zijn bijbelteksten waar ik het moeilijk mee heb. Zoals vandaag.” Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? ”Of : Dat een vrouw
Startviering 20 september
Bijbels Leerhuis We hopen onze zoektocht naar Jezus van Nazareth verder te zetten op woensdagavonden. Marcus blijft onze gids. Data: op woensdag 16 september 2020, 21 oktober 2020, 18
31 e zondag: 7-8 november... Vertrouwen op God In de lezingen staan vandaag twee weduwen centraal, twee vrouwen die vanwege hun armoede en isolement aan de rand van de maatschappij leven. Zij