05.07.2020

Mt.11,25-30
Het woord “Vakantie” is afgeleid van het latijnse ‘vacatio’ dat staat voor vrij van verplichtingen. De vakantietijd is dus een periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt, zoals naar school gaan of naar het werk gaan.
M.a.w. of je nu naar zee gaat, of naar een exotisch eiland vliegt, of met de wagen naar Frankrijk of Italië vertrekt, of gewoon thuis blijft, vakantie is vrije tijd, trage tijd, leven met een ander ritme, iets anders gaan doen soms op een veel tragere snelheid.

Dit jaar wordt deze vakantie-tijd wel heel bijzonder. Als vakantie trage, andere tijd is, waar we anders leven dan gewoonlijk, zou je kunnen stellen dat we dit jaar een super lange vakantie hebben waaraan geen einde lijkt te komen. We leven reeds vanaf maart in een andere tijd waarin ons dagelijks ritme wordt vertraagd. Alles rondom ons kwam tot stilstand, geen school, geen mis, geen economische activiteit, geen shopke kunnen doen, niet naar het restaurant, geen bezoek ontvangen. Door de lock-down bewoog niemand meer!
En ook nu nog, in de post lock-down periode, wordt onze bewegingsvrijheid sterk aan banden gelegd en kunnen we bijvoorbeeld nog steeds niet onze vrienden of familie in normale omstandigheden gaan opzoeken in rusthuis of ziekenhuis. We leven nog steeds in “bubles”

Maar ondanks dat we fysisch op een ander ritme gingen leven, en de activiteiten sterk werden beperkt, was er ontegensprekelijk een niet geziene activiteit in onze harten. De spanning in ons heeft nog nooit zolang aangehouden, de stress is zelden zo groot geweest. De dagdagelijkse waarschuwingen verhoogden onze hartslag, cijfers maakten ons zo angstig dat ons bloeddruk de hoogte inschoot. We hebben deze tijd, ondanks het stilvallen van elke economische activiteit en het anders gaan leven, niet ervaren als een vakantie. De rust ontbrak volledig. Neen onze echte vakantie lijkt nog niet aangebroken ……….
of geven de lezingen van vandaag misschien een andere kijk. Bieden ze een meer hoopvol perspectief?

Ik ga niet stilstaan bij het vers 27 van de evangelie-lezing; dat moeten de wijze mensen onder jullie maar tijdens de week eens bekijken. Veel te moeilijk.

Liever de Vakantie
Vakantie is in de eerste plaats iets dat we beleven, een tijd waarin we ervaren dat het leven wat minder zwaar valt dan gewoonlijk. De problemen lijken kleiner en ons hart wordt groter. En om dat te bereiken moeten we niet eens op reis gaan maar bestaan er levensrecepten.
Dat hoorden we in de lezingen van vandaag.

Uit het grote levens- receptenboek, de bijbel, krijgen we wekelijks een ander recept aangeboden om je leven te kruiden, een aanwijzing om er iets moois van te maken.
Jezus boodschap omvat de beste richtingaanwijzers om van je leven een ‘vakantie-tijd’ te maken, om te leren te leven in vrijheid. Zulk een leven, zegt Jezus ons vandaag is niet moeilijk te organiseren of zwaar om dragen.
Je moet niet geleerd zijn of lang gestudeerd hebben om uit dat receptenboek jou levensmaal te bereiden. Immers als je alles met je verstand wil uitleggen wordt het wel wat moeilijk, soms moet je gewoon doen als kinderen doen, je openstellen en ontvankelijk zijn voor mysteries. Daarenboven wat in de harten van de mensen gebeurt, kan dikwijls enkel God beoordelen.
Jezus toont ons een menselijke weg waarin niet de te vele verstikkende wetten, de talrijke geboden en verboden bepalend zijn voor je doen en laten. Neen zegt Jezus: er bestaat maar één wet, één gebod nl die van de liefde in zijn vele vormen. Die wet is geen last. Zoals zijn levensvoorbeeld ons toont heeft dat ene gebod een bevrijdende werking. Het is een wet die iedereen aankan.
Niet dat we bevrijd zullen zijn van alle lasten en kwalen als we ons laten leiden door dat ene gebod. Ook dan zullen we op onze levensweg niet gespaard blijven van pijn en tegenslag, zal corona even hard toeslaan, zijn ziekte en verdriet deel van ons leven, zal na de ene last te hebben gedragen een andere om de hoek klaar staan. Dat alles maakt ook deel uit van het leven.
Jezus zegt trouwens niet “ ik neem je last weg “ ,
neen hij zegt wel “ik kom uw lasten mee dragen”, en “ik vraag je zorg dat ook jij de lasten van je zuster en broeder meedraagt”
en hij besluit “ als je zo leeft zal je rust vinden” ,
M.a.w. als we dat ene gebod van de liefde “beleven”, als dat deel wordt van ons leven, als we er naar handelen dan wordt ons leven en leven vol van activiteit maar ook een echte “vakantie-tijd”, een tijd waarin we anders leven dan we gewoonlijk hebben gedaan.

Dit is de boodschap die Paulus ook aan de Romeinen meegaf, zoals we vernamen in de eerste lezing. Als je in de geest van Jezus leeft, als je zijn spirit overneemt, als je zijn levenswijze naleeft, als je zijn metgezel wordt en oog hebt voor de medemens en dat ene gebod, dan zal je echt leven nu in deze wereld en zal je geen angst moeten hebben voor de dood.
Maar waarschuwt Paulus ons, als je zo niet leeft, als je eigen belang steeds primeert en je geen oog hebt voor de mens die naast je staat, en je dat ene gebod negeert
dan wordt de verlammende angst deel van je leven
dan ben ja allang dood voor je lichaam het begeeft, ben je reeds gestorven in deze wereld voor de dood je komt halen.
De vakantie maanden juli en augustus 2020 zijn van start gegaan, het wordt een tijd die zeker anders zal zijn dan al de andere vakantie die we meemaakten en het blijft hopelijk ook een unieke gebeurtenis,
maar misschien kunnen van deze speciale tijd gebruik maken om extra stil te staan bij jezus boodschap, deze ten volle laten binnendringen en ons te blijven richten op die ene essentiële wet nl de wet van de liefde. Het zal ons leven minder angstig maken, we zullen rustiger worden zodat het toch nog een echte corona-vrije-vakantie wordt

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
25-26 juli 2020 Beste medegelovigen Vorige week vertelde Jezus drie parabels over het Rijk der hemelen, vandaag voegt Hij er drie aan toe: de parabel van de verborgen schat, van
zaterdag 15 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 16 jan.2022: eucharistieviering om 10.30 uur zaterdag 22 jan 2022: eucharistieviering om 16.00 uur zondag 23 jan. 2022:
16-17 juli 2016 Het is u zeker opgevallen dat beide lezingen te maken hebben met gastvrijheid. Gastvrijheid is al vanaf de oudheid een deugd die diende beoefend te worden en
29-30 aug.2020 Beste medeparochianen 29-30 augustus 2020 Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele
26 e zondag: Preek van Pa... Preek van 26 en 27 september 2015 (Mc 9, 38-48) In De Standaard van enkele weken geleden las ik een column van voetbalcommentator en columnist Filip Joos.
Startviering 20 september
05 mei 2016 komt later.
27-28 nov 2021 HEILIGE GEESTPAROCHIE HOMILIE Tussen angst en hoop 28/11/2021 Elk jaar voedt de advent onze hoop en ons vertrouwen Want de Advent is een tijd vol van blijde
09-10 september Vierentwintigste zondag door het jaar 11 september 2016 Beste mensen, Jezus ontvangt tollenaars en zondaars en gaat met hen aan tafel. En daarover morren de farizeeën en
01-02 aug. 2020 Beste medegelovigen, Bij het evangelie van vandaag, de wonderbare broodvermenigvuldiging, lijkt het of wij ons in gezelschap aan tafel bevinden. Maar, éérst zijn we getuige van dat