Preek 27-28 juni 2020

Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a

Lieve mensen,
Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat geïsoleerd hier achter het altaar, en ik probeer jullie dan maar te bereiken met een extra-vriendelijke aanspreektitel.
Ongetwijfeld hebben wij allemaal ervaren hoe belangrijk nabijheid is. Wij hebben elkaar nodig, niet alleen voor zakelijke communicatie en dienstverlening maar ook voor aanwezigheid, aandacht, een handdruk of een knuffel. Soms ontgaat ons dat en houden we het bij statistieken over besmetting, ziekenhuisopnamen en overlijdens en zouden we de concrete mensen vergeten die dat allemaal moeten meemaken.

Al sik vergelijk hoe de verschillende evangelisten, ieder op zij manier, éénzelfde ontmoeting van Jezus vertellen, dan valt mij steeds weer hetzelfde op. Met alle verschuldigde eerbied voor Mattheüs en Lucas zie ik dat zij de oudere, oorspronkelijke tekst van Marcus telkens weer details van dezelfde aard weglaten. Dat Jezus verwonderd is over het ongeloof van zijn toehoorders, verontwaardigd over de schijnheiligheid van zijn tegenstanders, vertederd door de kinderen, dat hij een verwarde man naar diens naam vraagt, een gesprek aangaat met een overbezorgde vader enzovoort. Als ik zie wat zij weglaten treft juist dàt mij des te meer in de oorspronkelijke tekst. Maar waarom zouden zij die levendige trekjes weglaten ? kan Jezus volgend hen geen menselijke gevoelens hebben? Willen zij hem al meer en bovenmenselijke figuur maken ? Ik althans verkies het originele menselijk beeld zoals ik dat bij Marcus vind..
De schriftlezingen van vandaag gaan over een aanverwant thema, namelijk gastvrijheid, hier dan vooral tegenover de rondtrekkende evangelieverkondigers van die tijd. Wij zouden die nu ‘missionarissen’ noemen. Helemaal in de geest van Jezus zijn diens volgelingen deze oproep tot gastvrijheid steeds ruimer gaan verstaan en uitbreiden tot alle kwetsbaren, weduwen en wezen, mensen met een beperking, vluchtelingen, gevangenen… Ieder mens is onze toewijdig waard. Er is een aloude opvatting dat je een afgezant hetzelfde respect moet betonen als je verschuldigd bent aan diegene die hem of haar zendt. Zo nodigt Jezus ons uit om ieder mens dezelfde belangstelling, aandacht en respect te geven tegenover hemzelf zouden hebben. Wie zo iemand opneemt, neemt Jezus op. Dat doet met toch nadenken. Gemakkelijk is het allerzins niet maar onze wereld zal er zeker op vooruit gaan als we het proberen.

Herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
preek 13-14 juni 2020 Mt. 9,36-10,8 en Ex 19,2-6b Geroepen om Apostel te zijn in onze Coronatijd Het evangelie houdt een oproep in die ook vandaag zijn zin. Jezus heeft,zijn vrienden
05-06 febr. Blijkbaar waren er onder de christenen van Korinthe sommigen die niet geloofden in de opstanding van de doden.  Nu kunnen we terecht bezwaren hebben tegen termen als
17 september 2016 Beste medegelovigen, Toen ik de lezingen van dit weekend onder mijn ogen kreeg, dacht ik…..daar gaan we weer. De zoveelste keer dat we lezingen hebben over de
28e zondag: Preek 10-11 o... Overweging. “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Een onbekende man stelt deze vraag aan Jezus. Jezus vraagt daarop of hij de geboden kent,
9-10 januari 2016 Zondag 10 januari 2016 Jezus gaat zich laten dopen. Lc3,15-16.21-22 Als wij horen spreken over een doopsel zien we waarschijnlijk in onze verbeelding een babytje op de
1 zondag advent :28-29 no... Een tijdje geleden waren mijn echtgenote Marcia en ik gezellig aan het tafelen met een ander koppel (laat ik ze Mireille en Leon noemen); Marcia had alweer
26-27 maart 2022 De vreugde van het thuis komen                                                    27/03/2022                                  De rode draad doorheen de twee lezingen van vandaag is de vreugde van het terug thuis komen. De eerste lezing
Kerstviering 25 december Kerst 2015. Zusters en Broeders , Het is weer kerst. Kerst annoo 2015. En nog steeds vieren wij de geboorte van onze Redder. De geboorte van een
11-12 dec. 2021 Zondag 12 december 2021 Verheugt u in de Heer Fil.4, 4-7 Lc3, 10-18 ‘Laat de Heer uw vreugde blijven! Ik zeg het nog eens: wees altijd verheugd!
Preek 27-28 juni 2020 Wie u opneemt neemt mij op Mt 10,37-42 2Kon 4,8-16a Lieve mensen, Gewoonlijk spreek ik jullie aan als ’ Beste medegelovigen’ maar vandaag voel ik met wat