02-03 juli 2016

Beste medegelovigen,
Enkele weken geleden overleed in Heverlee Frans Rens, een medebroeder en studiegenoot. Aan hem moest ik denken bij de evangelielezing van daareven.
Jarenlang werkte hij in Kasango-Lunda, in het binnenland van Congo. In moeilijke politieke en economische omstandigheden bleef hij trouw bij zijn mensen. Sus geloofde rotsvast in hun capaciteiten, in hun initiatief en daadkracht. ‘geef ze zelf verantwoordelijkheid, hùn verantwoordelijkheid en ge hebt de sleutel op vooruitgang. ‘Hoe dikwijls hebben we niet geglimlacht als hij weer begon over zijn ‘tôles’. De mensen moesten zelf een terrein vrij maken en de muren bouwen en dan zorgde hij voor steun in de vorm van die ze zo noodzakelijke ‘tôles’, dakplaten tegen het alles verwoestende regenseizoen.
Vele missionarissen zoals hij hebben we mogen kennen, bescheiden maar noeste werkers die ook in moeilijke omstandigheden vertrouwen bleven uitstralen. Hun boodschap stemt perfect overeen met we daareven hoorden:
-een boodschap van vrede, ook temidden onrust en geweld,
-het vertrouwen dat Gods Rijk nabij is, binnen ons bereik ligt
– en de daadwerkelijke zorg voor zieken en zwakken en verdrukten.

Sus smeedde ook een band tussen zijn oud college hier in Borgerhout en het N’tembe college ginds. Al jaren zetten leerlingen en volwassenen zich er voor in en meteen krijgen ze een ruimere blik op de wereld en hun medemensen.

Soms kom ik in een of ander kerkgebouw en zie daar ergens eens standje met foto’s en berichten over missionarissen en ontwikkelingshelpers die gesteund worden door die parochie. Misschien is dat een voorbeeld dat ons kan inspireren? Misschien kan onze parochie ook een band aangaan met een gemeenschap, een school of een dorp die het moeilijk heeft? Wie weet!

Als je onze wereld in zijn geheel bekijkt zou je wel eens ontmoedigd geraken. Maar heel concreet, op een kleine schaal, kunnen we de oproep van Jezus beantwoorden om het Rijk Gods te helpen groeien.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
24-25 september 2016 Sommige details in deze parabel klinken ons wellicht wat vreemd in de oren. Bijvoorbeeld dat die Lazarus hoopte op wat er van de tafel zou vallen. Dat
03-04 september 2016 “Als iemand naar mij komt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij
27-28 februari 2016 Beste medegelovigen, Waarom gebeurt er zoveel kwaad? Wie is schuldig voor al dat kwaad? Waar heb ik dat verdiend? Hoe dikwijls horen we die vragen niet? Hoe
3 januari 2016 Overweging Jes 60,1-6 Mt 2,1-12 Deze week vieren we het feest van Epifanie. Epifanie komt van Epifania, een Grieks woord dat ‘verschijning’ betekent. Gods verschijning in Jezus
27e zondag: Preek van 3-4... Beste Medegelovigen, Er zijn bijbelteksten waar ik het moeilijk mee heb. Zoals vandaag.” Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? ”Of : Dat een vrouw
04-05 juni 2016 Overweging 1 Koningen 17,17-24 Lucas 7,11-17 God laat zich ontroeren door uitzonderlijk lijden. En welk een lijden! In de eerste lezing gaat het om een moeder wier
16-17 juli 2016 Het is u zeker opgevallen dat beide lezingen te maken hebben met gastvrijheid. Gastvrijheid is al vanaf de oudheid een deugd die diende beoefend te worden en
Startviering 20 september
16-17 april 2016 Komt nog
12-13 maart 2016 “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” Dikwijls worden we in de evangelielezingen geconfronteerd met twee vormen van godsdienstigheid waarbij