Preken
19-20 september 2020

Zondag 20 september 2020 Wat is eerlijk? Mt20,1-16 Jes 55,6-9 Deze parabel geeft allicht aanleiding tot discussie. Breng hem maar eens ter sprake, bijvoorbeeld seffens in de ontmoetingsruimte of straks thuis en je zal wel zien. Voor beide standpunten zijn er immers argumenten. Enerzijds heb je de werkers van het eerste uur. Zij hebben de […]

12-13 september 2020

Over vergeven Petrus stelt de vraag hoeveel keren we moeten vergeven. Met die vraag laat hij al aanvoelen dat vergeven niet altijd gemakkelijk is, zeker als het kwaad zich herhaalt. De vraag van Petrus klinkt dan ook heel redelijk, dat “iets vergeven “ moeilijk is, ervaren we ook in ons eigen leven. Jezus antwoordt echter […]

5-6 september 2020

5-6 september 2020 Mattheus 18,15-20 Paulus Rom 13,8-10 Heb jij je de voorbije weken, maanden, half jaar niet eens de vraag gesteld “ wat zou Jezus hebben gedaan in deze corona-tijd” ,“wat zou hij er hebben over gezegd”,” hoe zou hij ermede zijn omgegaan” In de lezingen van vandaag en die van het vorig weekend […]

29-30 aug.2020

Beste medeparochianen 29-30 augustus 2020 Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij.’ Die eerste lezing, dat moet Jeremia zijn. Zagen en klagen, daar is hij goed in. Maar een […]

16 aug. 2020

Beste mensen, De lezingen van vandaag lijken uit een hedendaagse kwaliteitskrant geknipt te zijn. Kan het actueler? Zowel de 1° als de 2° lezing heeft het over “vreemdelingen”. Terugkerend uit ballingschap, in de 1° lezing, zien de joden dat “anderen, vreemden, niet-joden” hun land bewonen. Dat dwingt hen tot een nieuwe stellingname tegenover hen. In […]

15 aug. 2020

Beste medegelovigen, 15 aug 2020 Misschien denken jullie zoals ik bij de eerste lezing: Wat is dat allemaal? Wat hebben we nu aan een spookverhaal over een zwangere vrouw die bedreigd wordt door een vuurrode draak met zeven koppen en tien horens?’ Maar het is geen spookverhaal, integendeel, het is de harde weergave van de […]

08-09 aug.2020

Een zachte bries, een uitgestoken hand 10/08/2020 Daar zitten ze dan in hun boot: de apostelen – met Petrus aan het roer – op weg naar de overkant, midden in de nacht, wind tegen. Een ferme wind die de golven hoog opjaagt. Ook al zijn de meeste van hen beroepsvissers, toch slaat de schrik hen […]

01-02 aug. 2020

Beste medegelovigen, Bij het evangelie van vandaag, de wonderbare broodvermenigvuldiging, lijkt het of wij ons in gezelschap aan tafel bevinden. Maar, éérst zijn we getuige van dat Jezus iets “hoorde”. Dat was het droevig nieuws over Johannes, zijn achterneef. Deze was onthoofd door koning Herodes. Jezus zal hierdoor wel van slag geweest zijn. Hij zoekt […]

25-26 juli 2020

Beste medegelovigen Vorige week vertelde Jezus drie parabels over het Rijk der hemelen, vandaag voegt Hij er drie aan toe: de parabel van de verborgen schat, van de mooie parel en van het sleepnet. En misschien vraag je je af waarom spreekt Hij : van het Rijk der hemelen, en niet van het Rijk Gods, […]

18-19-juli 2020

Mildheid en geduld 19/07/2020 In de eerste lezing uit het Boek Wijsheid horen we hoe God rechtvaardig is en met grote mildheid regeert over de mensen. Weliswaar worden afgoderij en andere kwalijke praktijken gestraft maar er blijft altijd de ruimte en de kans om zich te bekeren. De parabel van het onkruid tussen de tarwe […]

Showing 2 of 8 (8 Pages)