Preken
6-7 augustus 2016

“Blijf waakzaam en trouw” Bij de voorbereiding van deze preek las ik dat de grote Russische schrijver Leo Tolstoj, die een diep religieus bewogen man was, ooit het volgende verhaal heeft geschreven over een rijk man die op sterven lag. Tijdens zijn leven had deze man ervaren dat je met geld alles kan bereiken. Dat […]

30-31 juli 2016

De lezingen zijn deze zondag wel heel goed op elkaar afgestemd. In alle drie, dus ook de brief van Paulus die we niet hoorden, gaat het over zinloos zwoegen en verzamelen van aardse schatten. Wat is echt van belang in dit leven Laat me vooraf enige toelichting geven over het woordgebruik om aan de teksten […]

23-24 juli 2016

Beste medegelovigen, Wij mensen wij veranderen, wij groeien, wij evolueren. Ieder van ons is nu anders dan 20 jaar geleden. Niet alleen omdat het aan ons te zien is dat we 20 jaar ouder geworden zijn, maar ook omdat we andere visies en opvattingen hebben ontwikkeld, andere waarden misschien. Als men evolueren we, en we […]

16-17 juli 2016

Het is u zeker opgevallen dat beide lezingen te maken hebben met gastvrijheid. Gastvrijheid is al vanaf de oudheid een deugd die diende beoefend te worden en dat betekende dat men zijn best moest doen om het de gasten naar hun te maken, maar ook dat men tijd moest maken om naar ze te kunnen […]

09-10 juli 2016

Beste medegelovigen In de eerste lezing uit het Oude Testament hoorden we hoe Mozes het Joodse volk oproept om de voorschriften en de wetten te onderhouden en niet enkel de wetten te bestuderen. Er staat: ‘Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen, en alle geboden en voorschriften […]

02-03 juli 2016

Beste medegelovigen, Enkele weken geleden overleed in Heverlee Frans Rens, een medebroeder en studiegenoot. Aan hem moest ik denken bij de evangelielezing van daareven. Jarenlang werkte hij in Kasango-Lunda, in het binnenland van Congo. In moeilijke politieke en economische omstandigheden bleef hij trouw bij zijn mensen. Sus geloofde rotsvast in hun capaciteiten, in hun initiatief […]

25-26 juni 2016

Preek van 25 en 26 juni 2016 Beste medeparochianen Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) heeft eind vorig schooljaar haar naam gewijzigd in Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Uit goede bron heb ik vernomen dat er nog wel wat discussie geweest is of het nu Katholiek Onderwijs Vlaanderen moest zijn of misschien beter Christelijk Onderwijs […]

18-19 juni 2016

Beste Medegelovigen, Stel je eens even voor. Je ziet iemand , die aan het bidden is…en je komt er voorbij en die mens vraagt je…wat denken de mensen over mij?… We zouden toch verwonderd opkijken. Wie weet welke gedachten er allemaal in ons zouden opkomen. Maar eigenlijk lezen we dit wel vandaag in het evangelie. […]

11-12 juni 2016

11° zondag 12/06/2016 In de eerste lezing stelt Paulus de zaken meteen zeer scherp en duidelijk. “Wij weten”, schijft hij, “dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de wet (de Thora) te onderhouden, maar alleen door het geloof in Jezus Christus”. De loutere navolging van religieuze wetten die aangeven wat goed en wat slecht is, […]

04-05 juni 2016

Overweging 1 Koningen 17,17-24 Lucas 7,11-17 God laat zich ontroeren door uitzonderlijk lijden. En welk een lijden! In de eerste lezing gaat het om een moeder wier kind zo ziek is dat het gaat sterven. En in het evangelie gaat het om een moeder die al weduwe is en nu haar enig kind heeft verloren. […]

Showing 2 of 6 (6 Pages)