27 december: Heilige Familie

Lc 2,41-52 1Sam , 20-28

Het liturgisch kalender noemt deze zondag: “Feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.” Daarbij worden de broers en zussen van Jezus niet vermeld hoewel er van hen in de evangelies wel sprake is. Wordt dit heilig gezin ook op deze manier niet wat weggeschreven van de gewone realiteit van onze gezinnen? Ook de twee schriftlezingen, vooral de eerste waarbij het zoontje Samuël reeds als jong kind naar de tempel wordt gebracht voor de dienst van God, roepen bij mij bedenkingen op. Ik herinner me hoe in vroeger jaren ouders het als een eer en geluk ervoeren als hun zoon of dochter priester of religieuze werd. Ook als mensen daar nu nog blij om kunnen zijn wordt hun vreugde allicht getemperd door de bezorgde vraag: “Waaraan beginnen ze, in deze tijd, in de wereld van vandaag?” Aan zo’n voorbeeld zie je hoe gezinnen het moeilijker hebben gekregen om de grote menselijke en christelijke waarden te beleven en door te geven.

Zo’n vijftig jaar geleden bloeiden, ook in ons land, de Gezinsgroepen. De leden wilden elkaar steunen in de beleving van een christelijke huwelijksspiritualiteit. Later ging Marriage Encounter nog specifieker de relatie en het delen van innerlijke ervaringen bevorderen. Beide bewegingen hebben, voor zover ik weet, veel van hun elan verloren, wellicht mede door de controverse rond seksuele moraal en gezinsplanning. Maar de kern van hun bedoeling blijft van belang: hoe kan de relatie tussen beide partners een zegen zijn voor henzelf, hun kinderen en hun omgeving?

Meer dan de materiële zorgen, meer dan cadeaus en verwenning, telt de tijd en de aandacht die u, partners, ouders en grootouders, geeft aan elkaar,aan uw kinderen en kleinkinderen. Daar kan er contact en vertrouwen groeien, dan wordt een authentieke uitwisseling mogelijk, een delen van inzichten en vragen, overtuigingen en twijfels, een gezamenlijke beleving van waarden.

Toen Jozef Cardijn, de latere kardinaal, die zoveel betekend heeft voor de emancipatie van de jonge arbeidsters en arbeiders, aan zijn ouders vertelde dat hij priester wilde worden, zei zijn vader:”Jongen, als het is om de mouw te vegen bij rijke mensen, heb ik liever dat je thuis blijft.” Met die zin heeft zijn vader mede de richting gegeven aan zijn leven.

God zegene ons, onze gezinnen en de gastvrije onthaal- en pleeggezinnen.

herman.paulussen@hotmail.com 03/257.27.49

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
07-08 mei 2016 Beste medegelovigen, Behoort u ook tot die groep van mensen die niet zo goed slaapt en soms lang, te lang, wakker ligt? Ik hoop van niet maar
10-11 oktober 2020 Vooraf Vandaag laat ik, Patrick Van der Straten, mijn preek brengen door een ander. Ik vertoef in een omgeving waar nog wat mensen verblijven maar niet bij
6-7 augustus 2016 “Blijf waakzaam en trouw” Bij de voorbereiding van deze preek las ik dat de grote Russische schrijver Leo Tolstoj, die een diep religieus bewogen man was, ooit
14-15 mei 2016 Pinksteren 2016 Gods geest Hand.2,1-11 Jo 14,15-16.23b-26 Beste medegelovigen, De bekende en lang omstreden theoloog Hans Küng vertelt in zijn memoires over zijn vele oecumenische contacten met
16 aug. 2020 Beste mensen, De lezingen van vandaag lijken uit een hedendaagse kwaliteitskrant geknipt te zijn. Kan het actueler? Zowel de 1° als de 2° lezing heeft het over
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
30e zondag: 24-25 oktober... Beste Medegelovigen Bij het voorbereiden van deze homilie kwam ik tot de bedenking, dat wij in ons leven ook momenten hebben van blindheid. We zeggen wel eens:
23-24 juli 2016 Beste medegelovigen, Wij mensen wij veranderen, wij groeien, wij evolueren. Ieder van ons is nu anders dan 20 jaar geleden. Niet alleen omdat het aan ons te
05.07.2020 Mt.11,25-30 Het woord “Vakantie” is afgeleid van het latijnse ‘vacatio’ dat staat voor vrij van verplichtingen. De vakantietijd is dus een periode waarin een persoon zijn gewoonlijke
09-10 april 2016 Overweging Handelingen 5,27b-32.40b-41 Johannes 21,1-19 “Ik ga vissen,” zegt Petrus. “Wij gaan mee,” is het antwoord van de andere apostelen. Wat doe je, als je leven op