28-29 mei 2016

Beste medegelovigen

Het verhaal van de honderdman in Kafarnaüm, dat we vandaag uit het evangelie van Lucas mochten beluisteren is een vreemd voorbeeld van geloof. Net omdat een militair, een legercommandant, hier een voorbeeld wordt van wat een groot geloof is. We verwachten niet meteen dat onder zijn helm en uniform een mens verborgen zit.

Beantwoordde die honderdman wel aan dit patroon ?
Enerzijds wel, omdat hij een militaire toon aanslaat en praat vanuit een hiërarchische gezagsverhouding. Een bevel is een bevel. Als ik tegen een soldaat zeg: ‘Ga’, dan gaat hij en tegen een ander ‘kom’ dan komt hij, horen we .
Maar wat in dit verhaal vooral opvalt en daardoor mijn sympathie opwekt, is de menselijkheid en bescheidenheid van de honderdman.
De menselijke houding getuigt van een grote innerlijke vrijheid en is een duidelijk voorbeeld van een dienend leiderschap.
Zolang de knecht bevelen ontvang en ze uitvoert, is hij knecht.
Zodra hij echter ziek is, verandert de relatie, wordt hij kind.

De honderdman helpt zijn slaaf die in nood is uit liefde. Liefde is de drijfveer. Het heeft iets weg van de goede vader-zoon relatie.

En dan heb je nog die Joods vrienden van de honderdman, eigenlijk een Romeins bevelhebber, een vreemde, die hem spontaan een dienst bewijst door in zijn plaats naar Jezus toe te gaan.: een vriendschap die uitsteekt boven alle rassen, culturen en godsdiensten heen.
Weer staat de wereld op zijn kop.
Ook die vrienden gaan spontaan naar Jezus toe, uit liefde.

Ook Jezus wordt vertederd door het geloof van de honderdman. Jezus zelf is geen heerser, hij is per definitie een dienstknecht, slaaf, een voetwasser. Hij staat zelf in dienst van God die zich klein maakt voor iedere zieke knecht op aarde.
Ook voor Hem is de zieke knecht zijn kind.
Zoiets maakt God teder.

Het verhaal gaat in essentie rond dit spel , het spel van liefde geven en ontvangen over de culturen en machtsverhoudingen heen.
Niemand is baas maar ieder is knecht van de ander,. We merken een verandering van perspectief. Wie zich niet opstelt als bovengeschikte maar als ‘evengeschikte’, als naaste, komt in een andere dimensie te staan, een andere relatie die verrijkt en motiveert.
Het is een kwestie van aanvoelen wanneer we uit onze rol moeten stappen, het kwetsbare komt naar boven.

De essentie van het leven: leven is liefhebben, ook over de dood heen.
Dit is onze enige opdracht op aarde. Liefde geven en ontvangen en zo in het leven staan, “ er zijn”, ook op het werk ten opzichte van collega’s en ondergeschikten.

Laten we elkaar liefhebben en vanuit die houding in de andere durven geloven, in hun capaciteiten, dan zien we hen ook vaak groeien, en zichzelf overtreffen.
Als we zo durven geloven, openbaart Jezus zich ook in ons, en voelen we ons hart branden van tederheid.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
27e zondag: Preek van 3-4... Beste Medegelovigen, Er zijn bijbelteksten waar ik het moeilijk mee heb. Zoals vandaag.” Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? ”Of : Dat een vrouw
23-24 april 2016 Jezus’ nieuw gebod Hand 14,21-27 en Jo 13,31-35 In de kapel van mijn vroegere school hing boven het altaar een ongewoon kruisbeeld. Jezus droeg daar op zijn
26-27 maart 2016 Beste medegelovigen, Het is deze keer wel heel moeilijk om het paasgevoel, de vreugde het lentegevoel, om het daarover te hebben. De terreuraanslagen van dinsdag en juist
Preek 20-21 juni 2020 Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Wees dus niet bevreesd.’ Zusters en broeders, drie keer zegt Jezus dat we niet bang moeten zijn, maar we weten dat
30 april- 1 mei 2016 Komt later
01-02 aug. 2020 Beste medegelovigen, Bij het evangelie van vandaag, de wonderbare broodvermenigvuldiging, lijkt het of wij ons in gezelschap aan tafel bevinden. Maar, éérst zijn we getuige van dat
9-10 januari 2016 Zondag 10 januari 2016 Jezus gaat zich laten dopen. Lc3,15-16.21-22 Als wij horen spreken over een doopsel zien we waarschijnlijk in onze verbeelding een babytje op de
14-15 mei 2016 Pinksteren 2016 Gods geest Hand.2,1-11 Jo 14,15-16.23b-26 Beste medegelovigen, De bekende en lang omstreden theoloog Hans Küng vertelt in zijn memoires over zijn vele oecumenische contacten met
kapellen Algemene vergadering van de kapellen: donderdag 26 november 2015 in Emmaüs
11-12 juni 2016 11° zondag 12/06/2016 In de eerste lezing stelt Paulus de zaken meteen zeer scherp en duidelijk. “Wij weten”, schijft hij, “dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door