21-22 mei 2016

Beste medegelovigen ,
Vandaag geen gemakkelijke lezingen die eigenlijk van ons veel geduld, heel veel geduld vragen. Als moeder van 5 kinderen kreeg ik wel eens de volgende vragen: Mama, hoe ziet God eruit? Heeft Hij een baard? Zit Hij op een witte wolk in de hemel? Op deze eenvoudige kinderlijke vragen volgt vaak een stilte. We staan met onze mond vol tanden. We weten niet goed wat te antwoorden. Want niemand van ons heeft God eens gezien. Hoe zouden wij God kunnen vatten met ons beperkt verstand? Hoe moeten wij ons God voorstellen? Als een lieve oude man met een langen witte baard, hoog verheven op een wolk? Als een goede Herder? Of als een strenge rechter die oordeelt over het gedrag van ieder mens? Mama, hoe ziet God eruit? Het is een centrale vraag op het feest van de Drie-Eenheid.
Zelf is de kinderlijke voorstelling over God zit al een tegenstelling of een paradox:
Een aardse man op een hemelse wolk. Heel ons christelijk denken zit vol paradoxen, vol tegengestelde meningen. Zoals bijvoorbeeld, een maagd die tegelijk moeder is, de laatste die de eerste is, de treurende die zalig is, God die tegelijk mens is, de gekruisigde die leeft….enz.
In deze tegengestelde meningen zit een onoplosbare spanning. Deze onoplosbare spanning botst met het moderne rechtlijnige denken van wetenschap en Verlichting. De eerste spontane spanning bij rechtlijnig denken is “op te lossen’. En hoe doen ze dat door te kiezen voor één van deze uiterste, ofwel maagd of moeder, ofwel zalig ofwel treurende, ofwel laatste of eerste…..
Zo’n paradox nodigt uit tot geduld. Want de echte diepe dingen van het leven- die het leven de moeite waard maken om te leven- vragen altijd geduld.
Want is liefhebben niet op de eerste plaats heel veel geduld hebben met de medemensen? Is hopen niet heel veel geduld hebben met jezelf, met je eigen bekering? Is geloven niet geduld hebben met God, wiens wegen liefdevol en tegelijk ondoorgrondelijk zijn?
Het feest van de Drie-Ene –Eenheid nodigt uit tot geduld in ons denken, maar vooral tot geduld in het leven. Want binnentreden in wat Drie-Eenheid is, is op de eerste plaats een geduld opdracht in ons omgaan met god en met medemensen. Net zoals in het huwelijk. We moeten een symbiose nastreven maar individualiteit , verbondenheid en vrijheid Moeten blijven. Verbondenheid kunnen we één noemen, individualiteit 2 en vrijheid 3.
Net zoals wij als gelovige nastreven in onze relatie met God. We willen verbonden zijn maar we blijven individueel en houden van onze vrijheid.
Zoals in het huwelijk, zo is ook de verhouding tussen God en de mensen een paradoxale verhouding. Hoe sterker een mens zich bindt aan God, hoe sterker hij zijn vrijheid zal ontvangen. Hoe meer een mens zich inlaat met en verliest in God, hoe meer hij zichzelf zal worden en vinden.
Dit ontdekken vraagt tijd en geduld.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
09-10 juli 2016 Beste medegelovigen In de eerste lezing uit het Oude Testament hoorden we hoe Mozes het Joodse volk oproept om de voorschriften en de wetten te onderhouden en
1 zondag advent :28-29 no... Een tijdje geleden waren mijn echtgenote Marcia en ik gezellig aan het tafelen met een ander koppel (laat ik ze Mireille en Leon noemen); Marcia had alweer
6-7 augustus 2022 “waakzaam blijven” In de eerste lezing hoorden we een meditatie op het boek Exodus. We lezen dat aan het Joodse volk in ballingschap in Egypte, van tevoren
21-22 mei 2016 Beste medegelovigen , Vandaag geen gemakkelijke lezingen die eigenlijk van ons veel geduld, heel veel geduld vragen. Als moeder van 5 kinderen kreeg ik wel eens de
17 september 2016 Beste medegelovigen, Toen ik de lezingen van dit weekend onder mijn ogen kreeg, dacht ik…..daar gaan we weer. De zoveelste keer dat we lezingen hebben over de
Startviering 20 september
6-7 augustus 2016 “Blijf waakzaam en trouw” Bij de voorbereiding van deze preek las ik dat de grote Russische schrijver Leo Tolstoj, die een diep religieus bewogen man was, ooit
3 januari 2016 Overweging Jes 60,1-6 Mt 2,1-12 Deze week vieren we het feest van Epifanie. Epifanie komt van Epifania, een Grieks woord dat ‘verschijning’ betekent. Gods verschijning in Jezus
20-21 augustus 2016 Beste medeparochianen Ook meer dan 2000 jaren geleden dachten mensen na over de boodschap van Jezus. En tijdens een van die lange verkondigende tochten, letterlijk in de
11-12 dec. 2021 Zondag 12 december 2021 Verheugt u in de Heer Fil.4, 4-7 Lc3, 10-18 ‘Laat de Heer uw vreugde blijven! Ik zeg het nog eens: wees altijd verheugd!