15-16 jan .

HOMILIE VAN DE 2E ZONDAG VAN DE TIJD DOOR HET JAAR C

Op deze tweede zondag door het jaar  verwelkomen we de Heer  die nooit ophoudt ons zijn liefde te schenken en zijn vreugde met ons te delen. Op deze dag vertellen de Bijbelteksten ons dat we zijn uitgenodigd op een bruiloftsfeest. Dit is het huwelijk die een verbond sluit van God met de mensheid.

De eerste lezing nodigt ons uit om mee te gaan in het enthousiasme van de profeet. Ze is echter gericht op een gemeenschap die is teruggebracht tot een handvol overlevenden. Deze omschrijving is actueel: we maken ons vandaag bijvoorbeeld allemaal zorgen over de toekomst van de Kerk; het is waar dat de achteruitgang van de religieuze praktijk, het tekort aan priesters en de verdeeldheid tussen christenen redenen tot bezorgdheid zijn. Maar de profeet komt tussenbeide om ons eraan te herinneren dat God altijd van ons is blijven houden. Hij presenteert zich aan iedereen als de man die hartstochtelijk verliefd is op zijn vrouw. Zijn macht en heerlijkheid zullen de volkeren versteld doen staan.

In de tweede lezing herinnert Sint-Paulus ons er precies aan dat we niet in de steek gelaten worden. Als er zich christelijke gemeenschappen ontwikkelen, is dat in de eerste plaats het werk van de Heilige Geest. Hij is altijd actief aanwezig in de harten van degenen die het pad van missionarissen bewandelen.

Het evangelie laat ons zien dat de Heer actief aanwezig is in het leven van mensen. We ontdekken hoever Hij gaat om al onze noden te lenigen : “ze hebben geen wijn meer. Deze ontbrekende wijn staat symbool voor vreugde, liefde en feest. Dit gebrek ervaren we elke dag in onze wereld in het algemeen en in onze christelijke gemeenschappen in het bijzonder. Velen lijden vandaag onder haat, onverdraagzaamheid en het geweld van terrorisme. Maria ziet dit alles: ze hebben geen wijn meer,ze hebben geen liefde meer, ze hebben geen hoop meer. En net als in Kana zegt ze het tegen Jezus. Ze stuurt ons steeds terug naar Jezus en moedigt ons aan dat we doen wat hij ons zegt.

Net als toen nodigt Jezus ons uit om de tekenen te zien. Het water dat we moeten putten is dat van het leven dat in God is, het is dat van zijn liefde. De Heer houdt nooit op ons te vervullen met dit leven dat Hijzelf is.  Vertrouw op de bron en Hij doet de rest. Uitgenodigd met zijn discipelen op de bruiloft in Kana, brengt Jezus niet alleen vreugde aan de echtgenoten, maar aan alle gasten. Hoe kostbaar is het dat Jezus er is, in alle omstandigheden van ons leven. Met Hem proeven we van ware, eeuwige vreugde die ons hart helemaal bevredigt. Tijdens deze bruiloft raakt de wijn, symbool van vreugde, op. Dat geeft duidelijk de grenzen van de menselijke vreugde aan De mens kan nooit uit zichzelf het tekort aan vreugde verhelpen, omdat wat de wereld brengt slechts illustreert en vluchtig is. Maar wanneer de Heer tussenbeide komt, brengt Hij volledige en blijvende vreugde.

De moeder van Jezus vertegenwoordigt, met de andere gasten, het volk van Israël dat, later, zal moeten worden “gezuiverd en verfijnd”, alvorens te worden opgenomen in het nieuwe verbond op basis van het offer van de Heer op het kruis. Joden moesten zich wassen vooraleer ze aan maaltijden konden deelnemen. Het zuiverende water zal veranderd worden in wijn die vreugde schenkt. De bruiloft staat hier dus in relatie tot het Joodse volk; het roept de herstelde relatie op tussen God en zijn volk.

Als we met deze evangelietekst bidden, merken we dat we niet op een gewone bruiloft aanwezig zijn. De ware echtgenoot is Jezus. De ware bruid is zijn volk, Israël. Later zal het de Kerk zijn en ook  ieder van ons. God huwde de mensheid ten goede en ten kwade. Hoe zwak we ook zijn in het volbrengen van de wil van God in ons leven van elke dag, Hij is degene die altijd trouw blijft aan zijn verbond. In hem vinden we vreugde, vrede en vooral liefde.

Verwante berichten

2e zondag advent: 5-6 dec... _______________ _ Kromme wegen recht maken_ De advent is een uitermate rijke tijd op liturgisch vlak met mooie lezingen en het bijhorend ritueel van de adventskrans met
leden van het Parochietea... Adeel Mahzar pastoor 0478 51 10 97 Herman Paulussen sj. 03 257 27 49 Anne Willocx-Michielsen,  gsm 0476 24 54 01 Paul Bats 03 230 77 44
1 november: Allerheiligen Beste medegelovigen, We weten allemaal wat het betekent zich eens’ zalig voelen, zich gelukkig voelen. We hebben van die momenten waar we ondervinden dat het leven meevalt,
1-2 jan.2022 Beste broeders en zusters 1-2 jan 2022 Vandaag lezen we in het Evangelie over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders
17 september 2016 Beste medegelovigen, Toen ik de lezingen van dit weekend onder mijn ogen kreeg, dacht ik…..daar gaan we weer. De zoveelste keer dat we lezingen hebben over de
Kerstviering 25 december Kerst 2015. Zusters en Broeders , Het is weer kerst. Kerst annoo 2015. En nog steeds vieren wij de geboorte van onze Redder. De geboorte van een
05-06 febr. Blijkbaar waren er onder de christenen van Korinthe sommigen die niet geloofden in de opstanding van de doden.  Nu kunnen we terecht bezwaren hebben tegen termen als
22-23 jan. 2022/01/22/23 —Lc; 1,1-4 en 4,14-21 en 1 kor 12,12-30 De tweede helft van de voorbije week stond Nederland in rep en roer naar aanleiding van een reportage
23-24-januari Gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen ____24/01/2016 “De Heer heeft mij gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen”. Dit zinnetje stond –
26-27 maart 2022 De vreugde van het thuis komen                                                    27/03/2022                                  De rode draad doorheen de twee lezingen van vandaag is de vreugde van het terug thuis komen. De eerste lezing
12-13 september 2020 Over vergeven Petrus stelt de vraag hoeveel keren we moeten vergeven. Met die vraag laat hij al aanvoelen dat vergeven niet altijd gemakkelijk is, zeker als het